SÜRÜCÜ SAĞLIĞI
SUNİ SOLUNUM VE KALP DURMASI
YARALILARIN TAŞINMASI
KANAMA , ŞOK, BAYIMA İ KOMA
İNSAN VÜCUDU
KIRIK, ÇIKIK BURKULMALAR
KAZA YERİ VE İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

SUNİ SOLUNUM VE KALP DURMASI


 

 

Temel Yaşam Desteği nedir?
 
Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelerdir.
 
Yaralının ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir?
 
 
Yaralıya sözlü uyaran ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak bilinç durumu değerlendirmesi yapılır.
 
             
 
Bebeklerde ise ayağa hafifçe dokunarak bilinç değerlendirmesi yapılır.
 
Kazazedenin bilincinin açık olması ve zorlanmadan konuşabilmesi soluk yolunun açık olduğunun göstergesidir.
İlk yardımın ABC’si nedir?
 
Bilinç kontrol edilmeli, bilinç kapalı ise aşağıdakiler hızla değerlendirilmelidir:
 
A. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi (Dilin veya yabancı bir cismin nefes yolunu tıkayıp tıkamadığı)
 
B. Solunumun değerlendirilmesi (Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile solunum saptanmazsa derhal suni solunuma geçilir.)
 
C. Dolaşımın değerlendirilmesi (Kalp atımı alınamıyorsa derhal kalp masajına başlanır.)
 
Yeniden canlandırma basamakları:
 
1- Hava yolu açıklığının sağlanması
 
2- Suni solunum uygulaması
 
3- Dolaşımın değerlendirilmesi
 
4- Kalp masajı uygulaması
A. Havayolu açıklığının değerlendirilmesi
 
Hava yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?
 
Nefes alamaz,
 
Acı çeker, ellerini boynuna götürür,
 
Konuşamaz,
 
Morarmalar görülür.
 
Uyarı:
 
Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir.
 
Özellikle bilinç kaybı olanlarda dil geri kaçarak solunum yolunu tıkayabilir yada kusmuk veya yabancı cisimlerle solunum yolu tıkanabilir. Havanın akciğerlere ulaşabilmesi için hava yolunu açmak gerekir.
 
Hava yolu açıklığı sağlanırken ilk olarak yaralı baş, boyun, gövde ekseni düz olacak şekilde sırt üstü yatırılmalıdır.
Daha sonra bir el yaralının alnına konarak ve diğer elin 2 veya 3 parmağı ile çene tutularak baş geriye doğru itilip Baş-Çene pozisyonu verilir. Bu işlemler sırasında sert hareketlerden kaçınılmalıdır.
 
Bilinç kaybı belirlenmiş ise ağız içi önce göz ile kontrol edilmeli, eğer yabancı bir cisim varsa işaret parmağı bir çengel gibi kullanılarak cisim çıkartılmaya çalışılmalıdır.

B. Solunumun değerlendirilmesi
 
Normal yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada 12-20 defa nefes alıp verir.
 
Solunum değerlendirmesi yapacak ilk yardımcı, başını yaralının göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü yaralının ağzına yaklaştırır, Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile solunum yapıp yapmadığını 5 saniye süre ile değerlendirir.
 
 
Solunum hareketini gözler. (Göğüs kafesinin hareket edip etmediğini) (BAK)
 
Solunum sesini dinler. (DİNLE)
 
Yanağında yaralının nefesini hissetmeye çalışır. (HİSSET)
 
Yaralının ağzına ayna tutulup buharlaşma olup olmadığına bakılması diğer bir BAK yöntemidir.
 
Solunum yoksa derhal suni solunuma başlanır.
 
Suni solunuma hasta kendi kendine soluyuncaya kadar devam edilir.
3 tip suni solunum yöntemi mevcuttur;
 
Ağızdan ağza, Holger-Nielsen, Silvester.
 
Ağızdan ağza en çok tercih edilen suni solunum yöntemidir.
 
Holger-Nielsen ve Sılvester metodu ile suni solunum sadece Ağız-Burun çevresinde kanaması olanlarda tercih edilir.
 
Ağızdan ağza suni solunum:
 
Başı alından tutan elin baş ve işaret parmakları ile hastanın burun deliklerini kapatır. İlkyardımcı derin bir nefes alır ve ağzını hastanın açık olan ağzına direkt dayayarak nefesini hastaya verir. Sonra ağzını çekip hastanın nefes vermesine fırsat tanır.
 
Holger-Nielsen (Sırttan bastırma) metodu:
 
 
Holger-Nielsen ile suni solunumda yüzüstü yatırılan kazazedenin baş tarafına geçilir ve sırttan bastırmakla kazazedenin nefes vermesi, dirseklerinden kaldırmakla nefes alması sağlanır. Sadece ağız-burun çevresinde kanaması olanlara uygulanır.
 
Silvester (Göğüsten bastırma) metodu:
 
 
Bu metodda hasta sırtüstü yatırılır, ilkyardımcı yaralının baş tarafına geçer, yaralının ellerini göğsüne doğru kapatarak bırakmadan bastırır, bu şekilde yaralı nefes vermiş olur sonra ellerinden tutup her iki yana ve yukarıya doğru açar, bu şekilde yaralı nefes almış olur. Sadece ağız-burun çevresinde kanaması olanlara uygulanır.
 
Bebeklerde suni solunum metodu:
 
 
 
Bebeklere suni solunum ağzına ve burnunu birlikte sık aralıklarla az hava verilerek yapılır.
Beslenme sırasında soluk yolu tıkanması halinde:
 
Soluk yolu tıkanan yetişkin kişi yan yatırılır ve omuzları arasına vurulur.
Bebeklerde soluk yolu tıkanıkların da ise ağız kısmı aşağıda, yüz üstü tutulur ve sırtına (kürek kemikleri arasına) hafifçe vurulur.

C. Dolaşımın Sağlanması
 
Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine nabız denir.
 
Uyarı:
 
Nabız atışı karından alınamaz.
 
Dinlenme halindeki yetişkin bir insanda normal nabız (Kalbin dakikada atım sayısı) 60 – 100 arasındadır. Bebeklerde 100 – 120 arasıdır.
 
Kalp masajı durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hale getirmek için uygulanan sistemdir.
 
Eğer kalp durmuşsa (ilk 3-5 dakika içinde); kalp masajı yapılarak hayati öneme sahip organların kan dolayısıyla oksijen gitmesini sağlanır.
 
Kalp masajı yapılabilmesi için dolaşımın durması ve kalp atımlarının alınamaması şarttır. Kalbi çalışana kalp masajı yapılmaz.
 
Göz bebeklerinin büyümesi ve reflekslerin kaybolması kalp durmasının belirtilerindendir.
 
Kalp masajı uygulama bölgesi göğüs kemiğinin alt uç 1/3 lük kısmıdır.
 
Kalp masajı uygulaması:
 
Bir elin topuğu göğüsün merkezine yerleştirilir.
 
Diğer elin bu elin üzerine yerleştirilir.
 
Her iki elin parmaklarını birbirine geçirilir.
 
Parmakları göğüs kafesi ile temas ettirmeden, dirsekleri bükmeden, göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulur.
 
Kollar dik bir şekilde göğüs kemiği 4-5 cm aşağı inecek şekilde baskı uygulanır.
 
Uyarı:
 
Kalp masajı yapılırken parmakların göğüs kafesi ile temas ettirilmesi yanlıştır.
Bebeklerde kalp masajı:
Bebeklerde (0-12 ay) ise bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği  1-1.5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulaması yapılır.

Gerek yetişkinlerde gerekse bebeklerde dakikada bası uygulama sayısı 100 dür.


Kalp masajı ile suni solunumu birlikte uygularken yalnızca bir ilk yardımcı varsa 15 kalp masajı ve sonra 2 suni solunum yapılır.

Uyarı:

Sağlık bakanlığı müfredatında bu 30 kalp masajı-2 suni solunum şeklinde güncellenmiştir. Şıklarda bunun bulunması halinde bunun işaretlenmesinde fayda vardır.

----

İki ilk yardımcı varsa 5 kalp masajı ve 1 suni solunum yapılır.

----

Suda boğulma vakalarında veya kalp ve solunumu durmuş olan bir çocuğa (1-8 yaş) ilk yardımcı tek ise bu uygulama 30 kalp masajı, 2 suni solunum, 5 tur şeklindedir.

 

 

 

 

 

 

 

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021