SÜRÜCÜ SAĞLIĞI
SUNİ SOLUNUM VE KALP DURMASI
YARALILARIN TAŞINMASI
KANAMA , ŞOK, BAYIMA İ KOMA
İNSAN VÜCUDU
KIRIK, ÇIKIK BURKULMALAR
KAZA YERİ VE İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

YARALILARIN TAŞINMASI 

Yaralıların taşınmasında en doğru taşınma yöntemi iki kişi ile sedyede taşınmadır.

Yaralı taşımada sedye her durumda tercih edilmelidir.


Yaralı taşıyan sedyenin taşınma yönü yaralının ayakları önde olacak şekildedir.


Yaralı sedye ile ambulansa bindirilirken baş kısmı önde olmalıdır.


Merdivenden inerken veya çıkarken yaralı başı yukarıda kalacak şekilde taşınmalıdır.

Uzuv (parmak, kol, vs..) kopması durumunda kopan uzuv temiz ve su geçirmez torbaya konulduktan sonra soğuk tutularak hastaneye sevk edilir.
 
Uyarı:

Sıcak tutularak sevk yanlıştır.


Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, yaralı cisim çıkarılmadan hastaneye sevk edilir.


Kol kemiği, kaburga kemiği, göğüs kemiği ve köprücük kemiği kırık olanlar oturuş ya da yarı oturuş pozisyonuna alınarak hastaneye sevk edilir.
                                        
Zehirlenen, bulantı veya kusması olan yada solunum zorluğu çekenlere bilinci yerinde değilse yan yatış pozisyonu (Koma pozisyonu) verilir.
                                       

Diğer tüm yaralanmalarda sırt üstü pozisyonu verilir.
 
                                       
Omurga yaralanmaları felç riski bulunduğundan en tehlikeli yaralanmalardır. Kazazedenin omurgası bükülüp daha fazla zarar görmesin diye baş-boyun-gövde hizası bozulmadan en az 3 kişi ile araçtan çıkarılıp taşınmalı ve sırt üstü sert zemine yatırılmalı, kesinlikle oturtulmamalıdır. Acil yardım ekibi gelinceye kadar hiçbir şekilde hareket ettirilmemeli ve mutlaka sedye ile taşınmalıdır.
Yangın Tehlikesi, Patlama durumu ve Solunum durması gibi yaralının araçtan tek kişi ile çıkarılması gereken acil durumlarda Rentek manevrası kullanılmalıdır.

Kanama söz konusu olan yaralanmalarda ve bayılma durumunda kişi şok pozisyonuna alınır.
 
Şok pozisyonu:
 
Ayaklar 30-40 cm yukarıda, kafa yana çevrili, üst örtülü, sırtüstü yatış pozisyonu
 
 
Uyarı:

Kulak, burun ve beyin kanamalarında şok pozisyonu verilmez.


Kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında hastaya oturuş pozisyonu verilerek çene aşağı göğse doğru tutulur.


Başa alınan darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa kan akan bölgesi altta kalacak şekilde kişi yan yatırılır ve kanama engellenmez.


Koma Pozisyonu:
 
 
Yarı yüz üstü, yan yatış pozisyonudur. Koma pozisyonu verilmesi için nabzın atması ve solunumun olması şarttır.

Taşıma önceliği hayati tehlike taşıdığından; 
 
Ağır kanaması olan,
 
Solunum zorluğu çeken,
 
ve Şoka girenlerdir.
 
En son taşınması gerekenler ise hayati tehlikesi bulunmadığından; 
 
Kırık, çıkık, burkulması olan,

veya en hafif yanık olan birinci dereceden yanığı olanlardır.

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021