SÜRÜCÜ SAĞLIĞI
SUNİ SOLUNUM VE KALP DURMASI
YARALILARIN TAŞINMASI
KANAMA , ŞOK, BAYIMA İ KOMA
İNSAN VÜCUDU
KIRIK, ÇIKIK BURKULMALAR
KAZA YERİ VE İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

KIRIK, ÇIKIK BURKULMALAR 

KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALAR

Ezik :
 
Bir darbe veya sıkışma sonucunda deride oluşan hasardır. 
 
Trafik kazalarında çarpma çarpışma sonucu en çok ezik yara görülür.
 
Burkulma :
 
Oynar eklem yüzeylerinin anlık olarak birbirinden ayrılmasıdır.
 
Eklemlerin zorlanması ile ortaya çıkan en hafif zedelenmedir.
 
Çıkık :
 
Oynar eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır.
 
Kırık :
 
Herhangi bir nedene bağlı olarak kemik dokusu bütünlüğünün bozulmasına kırık denir.
 
Burkulma ve Çıkık Oynar (Hareketli) eklem yerlerinde, kırık ise kemiklerin her yerinde görülebilir.
 
Oynar eklem yerleri ; El ve ayak bilekleri, diz, dirsekler , vs…..
 
Kazazedelerde görülen kırık, çıkık, burkulma hareket sistemini ilgilendiren konulardır.
 
Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım uygulaması olarak yapılması gereken ilk şey yaralıya uygun pozisyon verildikten sonra hasar gören bölgenin sabitlenmesi yani hareketsizliğinin sağlanmasıdır.
 
Kırıkların sabitlenmesi kırık kemik uçlarının hareket ettikçe batıp dokulara zarar vermemesi açısından önemlidir.
 
Sonraki aşama ise ağrı ve şişliği azaltmak için hasar gören bölgeye soğuk uygulama yapılmasıdır. (Buz konması, vs…)
Kırıklarda verilecek pozisyonlar:
 
 
Göğüs, Kaburga, Köprücük ve Kol kırıklarında yaralı oturuş veya yarı oturuş pozisyonuna alınır.
 
 
Özellikle göğüs kemiği ve kaburga kırıklarında kırık uçların sırt üstü pozisyonu durumunda akciğer, kalp gibi önemli organlara batıp zarar vermesi muhtemeldir. Bu yüzden bu tür kırıklarda oturuş pozisyonu verilir.
 
Bilgi:
 
Köprücük kemiği kırıkları omuz bölgesinden üçgen sargı bezi kullanılarak tespit edilir.
 
Diğer tüm kırıklarda sırt üstü yatış pozisyonu verilir.
 
 
Özellikle Omurga ve omurilik kırıkları, kırılan bölgenin alt tarafında felç meydana getirebileceğinden en tehlikeli kırıklardır. Yaralının gerek arabadan çıkarılırken gerekse taşınırken baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına dikkat edilmeli, bu yüzden en az 3 kişi ile taşınmalı, dikkatlice sırt üstü sert bir zemine yatırılmalı ve acil yardım ekibi gelinceye kadar hiçbir şekilde hareket ettirilmemelidir. 
 
Omurga yaralanmalarında yaralı kesinlikle oturtulmamalı ve sedye kullanımı tercih edilmelidir.
 
Dikkat!
 
Omur, omurga, omurilik deyince aklımıza hemen felç gelmelidir.
 
Her sınavda %100 bu kırık hakkında soru çıkmaktadır.
 
Gene boyun omurlarında yaralanma olduğu düşÃ¼nülen bir kazazede araçtan mutlaka boyunluk takılmış olarak çıkartılmalı, hiçbir şekilde boyun hareket ettirilmemelidir.
Atel:
 
Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermemesi için kırık bölgesini hareketsiz hale getirmeye yarayan düz nesnedir.
 
Uyarı:
 
Köprücük kemiği kırıklarına ve kafa kemiği kırıklarına atel uygulanmaz.

Diz ile ayak arasında ki kemiklerde kırık varsa uygulanacak atelin boyu topuktan kalçaya kadardır.


Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa topuktan koltuk altına kadar iç ve dış yandan atel tespiti yapılmalıdır.


Bacak kemiği kırıklarında atel bulunamadığında iki bacak arasına yumuşak malzeme konularak bacaklar birbirine bağlanır.


Ön kol kemiği kırıklarının atelle tespitinde ön kol boyna kol ile 90 derecelik açı yapılarak açılır. 
 
Ön kol kemiği kırıklarında atel malzemesi bulunamaz ise ceket veya gömlek eteği, ön kol üzerinden kaldırılıp tespit edilir.
Kol (Pazı) kemiği kırıklarında atellenen kol, geniş bir sargı bezi ile karşı taraf koltuk altına bağlanır.


 

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021