KURUMLAR VE TANIMLAR
TRAFİK IŞIKLARI
TRAFİK POLİSİ İŞARETLERİ
TAHLİKELİ UYARI İŞARETLERİ
KARAYOLLARININ KULLANILMASI
KARAYOLLARININ KULLANILMASI II
TESCİL BELGESİ
ZORUNLU MALİ SİGORTA
ARAÇ MUAYENELERİ
EHLİYET SINIFLARI
TRAFİK KAZALARI
TRAFİK CEZALARI
ÇEVRE BİLGİSİ
TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

KURUMLAR VE TANIMLAR


 

Trafik Tescil Kuruluşu : 
 
Motorlu taşıtlar sürücü kursunu bitiren ve kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan öğrenciye taşıt sürücü sertifikası verilir.
 
Trafik tescil kuruluşu; sınavlarda başarılı olup ehliyet almaya hak kazanan sürücü adaylarının bu sertifika ile ehliyetlerini almak için başvurdukları kuruluştur. Ayrıca araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle hükümlüdür.
Karayolları Genel Müdürlüğü :
 
Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle görevlidir.
 
Şehirler arası kara yolunun yapım ve bakımından sorumlu­dur.
 
Ağırlık ve boyutları bakımından, belirlenen sınırı aşan, bölünemeyen ve başka taşıma imkanı olmayan özel yüklerin kara yolu ile taşınması için izin alınması gereken kuruluştur.
 
Sonuç;
 
Karayolu üzerinde yapılan her türlü çalışmadan Karayolları Genel Müdürlüğü sorumludur.
 
Uyarı :
 
Belediye sınırı içinde, kara yollarını etkileyecek yapım çalışmaları için belediye başkanlığından izin alınması gerekmektedir.
 
Radyoaktif maddelerin yüklenmesi boşaltılması ve taşınabilmesi için Atom Enerjisi Komisyonundan izin alınması gerekmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı :
 
Motorlu taşıt sü­rücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermek, 
 
Trafik genel eğitim plânını hazırlayıp uygulamak,
 
Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esasları belirlemek, 
 
Milli Eğitim Bakanlığının görevidir.
 
Sonuç;
 
Eğitim ile ilgili her türlü çalışmadan Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.
 
Uyarı :
 
Trafik polisi yetiştirmek, duran ve akan trafiği düzenlemek Milli Eğitim Bakanlığının görevi değildir.
Sağlık Bakanlığı :
 
Uyuşturucu veya keyif verici maddeler ile alkollü içkilerin kandaki miktarlarının tespit usulleri ve muayene şartlarını belirleyen yönetmelik sağlık bakanlığının görüşÃ¼ne uygun olarak hazırlanır.
Karayolları Trafik Kanunu :
 
Kara yolunda can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzenini sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanundur.
 
Karayolları Trafik Kanunu’na göre Dış İşleri Bakanlığının ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktur.
 
Emniyet genel müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesinde Jandarma Genel Komutanlığı görevlidir.
Karayolu Güvenlik Kurulu :
 
Başbakanın başkanlığın da, kara yolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak amacıyla oluşturulan kuruldur.
-TANIMLAR-
Trafik :
 
Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.
Karayolu :
 
Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
 
Uyarı :
 
Araçlar karayolu unsurlarından değildir.
Araç :
 
Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır.
Taşıt :
 
Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır.
Sürücü :
 
Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişidir.
Şoför :
 
Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir.
 
Örnek :
 
Taksi dolmuşu
Asgari Hız : 
 
Şehirler arası kara yolları ile otoyollarda araçların seyretmelerine izin verilen en alt hızsınırına denir.
Azami Hız :
 
Şehirler arası kara yolları ile otoyollarda araçların seyretmelerine izin verilen en yüksek hız sınırına denir.
Kavşak :
 
İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alandır.
Geçiş Hakkı :
 
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır.
Geçiş Üstünlüğü :
 
Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır.(Ambulans, İtfaiye, vs..)
Tek Yönlü Karayolu :
 
 
Taşıt yolunun yanlız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.(Oklar aynı yönde)

İki Yönlü Karayolu :
 
 
Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.(Oklar farklı yönde)

Bölünmüş Karayolu :
 
 
Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen kara yoludur.
 
Yan yana iki devamlı çizgi (Kesiksiz parallel iki çizgi) yolun bölünmüş olduğunu gösterir.
 
1 ve 2 numaralı araçlar, 3 ve 4 numaralı araçların bulunduğu şeride, 3 ve 4 numaralı araçlarda, 1 ve 2 numaranın bulunduğu şeride geçemezler.
Anayol :
 
Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur.
 
 
Şekildeki araç anayoldadır. (Bulunduğu yoldaki levhadan anlaşılılır.)

Tali Yol :
 
Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandığı yoldan daha az önemde olan yoldur.
 
Tali yoldaki araçlar kavşağa geldikleri zaman hızlarını azaltıp, kavşağı kontrol etmeli ve eğer uygunsa yola devam etmelidir ama anayoldan geçen araç varsa ona yol vermek zorundadırlar. İlk geçiş hakkı anayoldaki araçlarındır.
 
 
Yol ver levhası bulunduğundan 2 numaralı araç tali yoldadır dolayısıyla 1 numaralı araç anayolda bulunmaktadır. İlk geçiş hakkı anayolda olan 1 numaralı aracındır.
Geçiş Yolu :
 
 
Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmıdır.
Bağlantı Yolu :

Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır. Bağlantı yollarında geri gitmek yasaktır.


Üst Geçit :
 
Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır.
Yaya Geçidi : 
 
Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak için, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana denir.
 
 Uyarı :
 

I ve II yaya geçidini gösterir. III göstermez.


Taşıt Yolu (Kaplama) :
 
Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır. 
 
 
2 ve 3 numaralı kısımlar taşıt yolunu gösterir.
Şerit :
 
Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüdür.
Banket :
 
Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, yayaların ve hayvanların kullanabileceği, zorunlu hallerde araçların faydalanabileceği kısımdır.
 
 
1 ve 4 numaralı kısımlar banketi ifade eder.
Gabari :
 
Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Gabarinin aşılması yasaktır.
 
  Yükseklik        Genişlik       Uzunluk gabarisi
 

                Sınırlı yükseklik gabarisi.

Yüksekliği 3,50 metreyi geçen araçlar giremeyeceğini belirtir.


Tehlikeli Eğim :
 
Araçların emniyetli seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimidir.
Otomobil :
 
Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.
Minibüs :
 
Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 10 ila 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.
Otobüs :
 
Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az 16 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.
Kamyon :
 
İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg. dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.
Çekici :
 
 
Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır.
Motosiklet :

2 veya 3 tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır.

Bunlardan karoseri yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan 3 tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.


Motorlu Bisiklet :
 
Silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50 km. den az olan bisiklettir.
Kamp taşıtı :
 
Yük taşınmacılığında kullanılmayan; iç dizaynı tatil yapmaya uygun teçhizat ile donatıl­mış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıya­bilen motorlu taşıta denir.
Taşıt Katarı :
 
                                                                          
 
Kara yollarında bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok iki rö­morktan oluşan taşıtlara denir.
Özel Amaçlı Taşıt :
 
Özel amaçla, insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran, cenaze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane, araştırma araçları gibi özel işlerde kullanılan motorlu taşıttır.
Trafikten Men :
 
Trafik zabıtası veya yetkililerce kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alı konulmasıdır.
Taşıma Sınırı (Kapasite) :
 
Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığı veya yolcu ve hizmetli sayısıdır.
Azami Ağırlık :
 
Taşıtın güvenle taşıyabileceği azami yükle birlikte ağırlığıdır.
Yüksüz Ağırlık :
 
Üzerinde insan veya eşya (yük) bulunmayan ve akaryakıt deposu dolu olan bir aracın taşınması zorunlu alet, edevat ve donatımı ile birlikte ağırlığıdır.
Azami Dingil Ağırlığı :
 
Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan dingil ağırlığıdır.
Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021