KURUMLAR VE TANIMLAR
TRAFİK IŞIKLARI
TRAFİK POLİSİ İŞARETLERİ
TAHLİKELİ UYARI İŞARETLERİ
KARAYOLLARININ KULLANILMASI
KARAYOLLARININ KULLANILMASI II
TESCİL BELGESİ
ZORUNLU MALİ SİGORTA
ARAÇ MUAYENELERİ
EHLİYET SINIFLARI
TRAFİK KAZALARI
TRAFİK CEZALARI
ÇEVRE BİLGİSİ
TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

KARAYOLLARININ KULLANILMASI


-TAKİP MESAFESİ-

Aracın iki saniyede gideceği yol uzunluğudur.

88-89 kuralı ile bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yoldur.

Seyir halinde iken öndeki araçla takip mesafesi en az kullanılan aracın hızının yarısı  kadardır.

Konvoy halinde giden araçlar arasındaki mesafe kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar olmalıdır.

Buzlanmanın olduğu yollarda ve yağışlı havalarda takip mesafesi arttırılmalıdır.

Yerleşim yerleri dışında tehlikeli madde taşıyan araçlar ve diğer araçlar arasındaki mesafe en az 50 m olmalıdır.

UYARI:

Takip mesafesi hiçbir durumda azaltılmaz.


 -ŞERİTLERİN KULLANILMASI-

Tek yönlü kara yollarında trafik geçişler dışında sağdan akar.

En soldaki şerit geçiş için kullanılır ve sürekli işgal edilmez.

Sol şeridi sürekli işgal eden sürücüye para ve ceza puanı uygulanır.

Ağır taşıtlar (Kamyon, Tır, Kurtarıcı, vs….) sağ şeritten gitmek zorundadır.

----

İki yönlü üç şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden orta şerit geçiş içindir, sürekli işgal edilmez.

----

Motosiklet veya motorlu bisiklet karayolunda sürülürken;

İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi,

Sürücü arkasında yeterli yer olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması,

Sürülmeleri esnasında elde paket ve benzerlerinin taşınması,

Yaya yolunda sürülmesi yasaktır.


-YOL ÇİZGİLERİNİN ANLAMLARI-

 

Kesikli çizgiler boyunca öndeki araç geçilebilir, şerit değiştirilebilir.

----

Devamlı çizgi boyunca öndeki araç geçilemez, şerit değiştirilemez.

Araçlar öndeki araçlarla takip mesafesini koruyarak bulundukları şeridi izlemek zorundadırlar.

----

Kesikli çizgi tarafındaki araçlar öndeki aracı geçebilir, şerit değiştirebilir. Devamlı çizgiler tarafındaki araçlar öndeki aracı geçemez ve şerit değiştiremez.


-ÖNDEKİ ARACI GEÇME KURALLARI-

Öndeki aracı geçerken sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanır;

1-İç ve dış aynalardan trafik kontrol edilir.

2-Girilecek şerit boş olduğu zaman sola sinyal verilir.

3-Öndeki araç gündüz korna, gece selektörle uyarılarak takip mesafesi kadar uzaktan sol şeride geçilir.

4-Geçiş şeridinde geçilen araç geriyi görüş aynasından görülünceye kadar devam edilir.

5-Sağa sinyal verildikten sonra en son basamak olarak sağ şeride geçilir.

UYARI:

Geçişler sadece sol şeritten yapılabilir.

Sadece trafik zorunluluğu nedeniyle duran araçların sağından geçilebilinir veya banketlerden yararlanılabilinir.

Öndeki araç geçilirken güvenli bir geçiş yapabilmek için hız artırılır.

Öndeki aracı geçerken hız limitini aşana ceza yazılmaz.

----

Öndeki aracı geçerken nelere dikkat edilmelidir!!!

Karşıdan gelen aracın hızı ve mesafesine,

Geçilen aracın hızına,

Geçilecek şeridin trafik yoğunluğuna,

Yolun kaygan olup olmadığına.

----

Şekildeki fren izlerinden anlaşılacağı gibi 1 numaralı araç sürücüsü karşıdan gelen aracın hızını kaile almamış ve hatalı sollama yapmış dolayısıyla kaza yapmamak için solladığı araçtan yeteri kadar uzaklaşmadan sağ şeride geçmek zorunda kalmış ve geçiş kurallarına uymayarak trafiği tehlikeye sokmuştur.

Dolayısıyla şekile bakılarak 1 numaralı aracın;

Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı,

Tehlikeli geçiş yaptığı,

Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği söylenebilir.

Fakat sürücünün geçiş kurallarına uyduğu yada görüşÃ¼n yetersiz olduğu yerde araç geçtiği söylenemez.

(Kesikli çizgi görüşÃ¼n yeterli olduğunu, öndeki aracın geçilebileceğini belirtir.)

----

Yasak olanlar:

Karayolunda seyir halinde iken önümüzdeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemek yasaktır.

Arkamızdaki aracın geçme uyarısını alıp ondan daha erken davranarak öndeki aracı geçmeye başlamak yasaktır.

Başka aracı geçmeye çalışan araçlar geçmek yasaktır.

İki şeridi birden kullanmak yasaktır.

Geçmek için öndeki aracın işareti beklenmez.

----

Öndeki aracı geçmenin yasak olduğu yerler:

Görüş yetersizliği olan tepe üslerine, dönemeçlere yaklaşırken,

Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken,

Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken,

İki yönlü iki şeritli köprü ve tünellerde.


-ARKADAKİ ARACA YOL VERME-

Geçilmekte olan araç sürücüleri kendilerini geçen araca yardımcı olmak zorundadır.

Bunun için geçilen araç sürücüleri;

Hızını arttırmadan bulundukları şeridi izlemeli,

Gidiş yönüne göre yolun sağına yanaşmalı,

Dar ve trafiğin yoğun olduğu yollarda sağa yanaştıktan sonra gerekirse durmalıdır.


-KAVŞAKLARA YAKLAŞMA-

Dönüş yapmak isteyen sürücü yerleşim yerleri içinde kavşağa en az 30 metre kala, yerleşim yerleri dışında ise en az 150 metre kala uygun şeride geçmek zorundadır.

----

Sola ve geriye dönüş yapmak isteyen sürücüler zamanında sol şeride (1 numara), sağa dönmek isteyen sürücüler zamanında sağ şeride (3 numara) geçmelidir.

----

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş oklar zamanında, seyir yönünde uygun şeride girilmesi gerektiğini bildirir.

----

Sürücüler geçmek, dönmek ve park etmek için şerit değiştirebilir.

Kavşağa gelindiği zaman şerit değiştirmek yasaktır.

İşaret vermeden aniden şerit değiştirmek, işaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek, ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları yasaktır.


-SAĞA, SOLA VE GERİYE MANEVRALAR-

Manevra yapmak isteyen sürücü ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli, niyetini dönüş lambasıyla önceden belli etmeli, dönüş ışıklarını sürücülere geç mesajı vermek için kullanmamalıdır.

----

Sağa dönüş yapmak isteyen sürücü sırasıyla;

1-Sağa dönüş lambasını yakmalı

2-Yolun sağına yanaşmalı,

3-Hızını azaltmalı,

4-Dar kavisle dönmelidir.

----

Sola dönüş yapmak isteyen sürücü sırasıyla;

1-Sola dönüş lambasını yakmalı,

2-Bulunduğu şeridin soluna (orta çizgeye doğru) yanaşmalı,

3-Hızını azaltmalı,

4-Geniş kavisle dönmelidir.

----

Geriye dönüş yapmak isteyen sürücüler;

Zamanında sol şeride girmeli (1 numaralı), ada etrafında dar kavisle dönmeli, dönüş tamamlandıktan sonra hızının gerektirdiği şeride geçmelidir.

Döner kavşaklarda, geriye dönüş amacı taşımayan sola dönüşlerde dar kavisle dönülmesi yanlıştır.

Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmez.

Tek yönlü yollarda (duraklama veya park etme dışında) ve bağlantı yollarında geri gidilmez.

Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan kamyon veya otobüs sürücüleri mutlaka gözcü bulundurmalıdır.


-KAVŞAKLARDA İLK GEÃ‡İŞ HAKKI KURALLARI-

Sürücüler kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmalı, yavaş ve dikkatli olmalı, dur levhası bulunan kavşaklarda durup, yolu kontrol ettikten sonra geçiş yapmalıdır.

Geceleyin görüşÃ¼n yetersiz olduğu kavşaklarda bir kaç defa selektör yaparak gelişini haber verilmelidir.

Kontrolsüz kavşağa yaklaşan araç sürücüleri mutlaka kavşaklarda ilk geçiş hakkına kurallarına uymalıdır.

--------

Kural 1

Yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen yaya varsa ilk geçiş hakkı daima yayanındır.

--------

Kural 2

Geçiş yolundaki (bir mülkten çıkış yapan) araç sürücüleri ana yoldaki araç sürücülerine yol vermek zorundadır.

(2 numaralı araç, 1 numaralı araca yol vermeli)

--------

Kural 3

Tali yoldaki araç sürücüleri, ana yoldaki araçlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.

----

(2 numaralı araç tali yolda bulunduğundan, 1 numaralı araca yol vermelidir.)

----

(1 numaralı araç, 2 numaralı araca yol vermeli)

--------

Kural 4  

Kontrolsüz kavşakta karşılaşma halinde herhangi bir işaret yoksa;

Dönüş yapan araçlar doğru (düz) giden araçlara yol vermek zorundadır.

(1 numaralı araç, 2 numaralı araca yol vermeli)

----

Sağa ve sola sola dönülmesi durumunda ise sola dönüş yapmakta olan araç sağa dönüş yapan araca yol vermek zorundadır.

(1 numaralı araç, 2 numaralı araca yol vermeli)

----

(İlk önce 2, sonra 3, en son tali yolda olduğu için 1 numaralı araç geçiş hakkını kullanmalıdır.)

----

Şekilde dönüş yapmak isteyen 1 numaralı araç sürücüsü doğru gitmekte olan 2 numaralı araca yol vermeyerek kazaya sebebiyet vermiştir.

----

(2 numaralı araç, 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli)

-------

Kural 5

Bölünmüş yola çıkan araçlar bu yoldaki araçlara yol vermelidir.

(1 numaralı araç 2 numaralı araca yol vermelidir.)

--------

Kural 6

Kontrolsüz kavşaklarda eşdeğer yollarda karşılaşan araçların hepsinin düz gitmesi veya hepsinin sağ veya sola dönmesi durumunda eğer herhangi bir işaret yoksa tüm araçlar kavşakta durduktan sonra sürücülerin sağında kalan araç ilk geçiş hakkına sahip olacak şekilde geçiş yapılmalıdır.

3 numaralı araç 6 numaranın sağında, 6 numarada 9 un sağında olduğundan ilk geçiş hakkı sırası 3, 6 ve 9 şeklindedir.

Uyarı:

Bu kural Traktör, İş makinesi ve Motorsuz araçlar (At arabası, bisiklet gibi) için geçerli değildir.

Her durumda (dönüş yönüne bakılmaksızın) bu araçlarla karşılaşan diğer araç sürücüleri ilk geçiş hakkına sahiptir.

( İlk geçiş hakkı otomobilindir.)

----

Traktör en son geçeceğinden, motosikletli ise dönüş yaptığından, ilk geçiş hakkı düz giden araçlardan otomobilin sağında kalan kamyonetindir.

----

Motor dönüş yaptığından ve kural motorsuz araçlar (at arabası) için geçerli olmadığından ilk geçiş hakkı düz giden araçlar içinde kamyonetin sağında bulunan otomobilindir.

----

İlk  geçiş hakkı doğru giden araçta olduğu için 3 numaralı aracındır. 1 ve 2 numaralı araçların her ikisi de sola döndüğüne ve ilk geçiş hakkı aynı yöne dönülmesi durumunda diğerine göre sağda kalan aracın olduğuna göre ikinci geçiş hakkı 1 numaralı motosiklet sürücüsünündür. En son 2 numaralı araç geçer.

--------

Kural 7

Tramvay yolunun bulunduğu yerlerde ilk geçiş  hakkı tramvayındır.

(Geçiş hakkı sırası 1,3,2 şeklindedir.)

-------

Kural 8

Dönel kavşaklarda ilk geçiş hakkı kavşağa ilk giren aracındır.

(Geçiş hakkı sırası önce 1, sonra 2 şeklindedir.)


-GEÃ‡İŞ ÜSTÜNLÜĞÜ-

Kavşaklarda geçiş üstünlüğü olan araçların karşılaşması halinde geçiş hakkı sırasıyla ;

1-Cankurtaran (Ambülans)

2-İtfaiye

3-Polis araçları (göreve giden)

şeklindedir.

(Geçiş hakkı sırası 3, 1, 4, 2 şeklindedir.)

----

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar bu hakkı kullanırken can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya dikkat etmelidir.

Geçiş üstünlüğünü kullanan araçlar bunu sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanarak yapmalıdır.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçların sesli veya ışıklı işaretlerini alan sürücüler taşıt yolunda yer açmalı, kavşakta iseler güvenli bir şekilde kavşağı boşaltarak geçiş kolaylığı sağlamalıdırlar.

Geçiş üstünlüğü görev hali dışında kullanılamaz.


-DAR YOLLARDA KARŞILAŞMA-

Eğimsiz Dar Yolda Karşılaşma:

Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki dar yolda aşağıdaki araçların karşılaşması halinde geçiş hakkı sırası ile;

1-Otomobil, Minibüs, Kamyonet’in

2-Otobüs

3-Kamyon

4-Traktör (arazi taşıtı)

5-İş makinesi

6-En son motorsuz araçlarındır.

Örnek:

Traktör sürücüsü, otomobile yol vermeli

Örnek:

Kamyon sürücüsü, otomobile yol vermeli

Eğimli Dar Yolda Karşılaşma:

Tehlikeli eğimli dar yolda karşılaşma halinde; İnen araç sürücüsü varsa sığınma cebine yanaşmalı, sığınma cebi yoksa sağa çekip durmalı ve çıkan araç sürücüsüne yol vermelidir.

Uyarı:

Eğimli yollarda inen araç sürücülerinin viteslerini boşa almaları yasaktır.


-OTOYOLLAR (ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU)-

Hayvan, yaya, traktör ve motorsuz araçların girmesinin yasak olduğu yollardır.

Otoyoldan ayrılmak isteyen sürücüler 1 numaralı şeridi yani ayrılma (yavaşlama) şeridini kullanmalıdır. Otoyola katılmak isteyen sürücüler 4 numaralı şeridi yani katılma (hızlanma) şeridini kullanmalıdırlar.

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021