EHLİYETİNİZ YOK İSE YAPILACAK İŞLEMLER

Ehliyet sahibi olmaya karar mı verdiniz!

İlk işlem olarak nüfus cüzdanınızla birlikte iyi referansları olan, güvenirliğine ve eğitimine inandığınız bir sürücü kursuna başvurup müracaatınızı yapıyorsunuz.

Daha sonra kursunuzun size tebliğ ettiği en son tarihe kadar aşağıdaki belgeleri tamamlayıp kursunuza götürüyorsunuz.

İlgili belge için gerekli evraklar;

a) Sekiz (8) adet vesikalık fotoğraf

b) Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi

c) Diploma, tasdikname, öğrenci belgesi veya 2. kademe okur yazar belgesi

d) Sürücü olabilir sağlık raporu

 

Gene kursunuz size tebliğ ettiği tarihler arasında teorik sınav harcı olan 60 Tl’yi Halk bank, Vakıf bank veya Ziraat bankası şubelerinden birine TC numaranız ile ehliyet sınav harcımı yatırmak istiyorum diye başvurup Bakanlık hesabına yatırdıktan sonra artık kursa başvuru aşamasını tamamlayıp teorik sınav aşamasına geçmiş oluyorsunuz.

Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tarihte Teorik sınava girip başarılı olan adaylar bu tarihten yaklaşık 3 hafta sonra direksiyon sınavına tabii tutulurlar.

 

Bu sınavı da başarı ile geçen adaylar sürücü belgesi almaya hak kazanırlar.

Başarılı olan sürücü kursu adayları sertifikalarının ve diğer evraklarının bulunduğu dosyalarını kurslarından aldıktan sonra bağlı bulundukları İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğine başvurarak evraklarını ehliyete dönüştürmeleri gerekmektedir.

Uyarı:

Alınan bu sertifikalarla araç sürmeleri kesinlikle mümkün değildir. Araba sürebilmek için ehliyetin olması gerektiği bilinmelidir.

Yanlız sınavları kazanıp sertifiya hak kazandıysanız ehliyetsiz araç kullanıp yakalanma durumunda sertifikalı ehliyetsizlikten sadece 700 TL idari para cezası uygulanır.

Sertifikaya hak kazanmamış olma durumunda bu ceza 1400 ehliyetsiz araç kullanan kişiye, 1400 de ehliyetsiz kişiye aracını verdiğinden araç sahibine olmak üzere toplam 2.800 TL dir.

Sertifikanın ehliyete çevrilme süresi direksiyon sınavının kazanıldığı tarihten itibaren 2 senedir.

Dosyasını sürücü kursundan alan aday dosya içinde eksik belge olup olmadığını kontrol etmelidir.

Dosya içinde olması gereken evraklar:

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi

2-Trafik tescil formu

3-Sertifika

4-Sağlık raporu

5-Diploma fotokopi

6-Sabıka kaydı

7-Kan grubu kartı

8-Trafik müracaat formu

Uyarı:

Öğrenim belgesi üzerine kurs müdürü tarafından kaşe vurulup aslı gibidir yazılması gerekmektedir. Eğer daha önceden başka bir sınıf ehliyetiniz yok ise öğrenim belgesinin aslıda ilgili memura gösterilmek üzere yanınızda bulundurulmalıdır.

Eğer daha önceden başka bir sınıf ehliyetiniz olup fark sınavına giriyorsanız öğrenim belgenizin aslını memura göstermeye gerek yoktur. Aslı gibidir kaşesi yeterlidir.

Sürücü Olur Sağlık Raporunun mutlaka sertifika alınan il’de faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir. Başka illerden alındı ise sadece sağlık ocağınızdan (aile doktorunuzdan) alınanlar geçerlidir.

Sağlık raporu ve Sabıka kaydı tarihi 2 seneyi geçmemiş olmalıdır. Aksi taktirde yenilenip yerine yenileri koyulmalıdır.

Ayrıca yanınızda kan grubu kartınızında bulunması gerekmektedir. Nüfus cüzdanınızda kan grubunuz yazıyorsa kan grubu kartına gerek yoktur.

Son aşama olarak dosyasını eksiksiz olarak alan aday vergi dairesine gidip almak istediği sertifika sınıfının maliye harcını yatırıp, makbuzunu dosya içine koyduktan sonra bağlı bulundukları İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğine baş vurarak 107 tl karşılığında evraklarını ehliyete dönüştürebilir.


YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

İstenen Belgeler;

01. Sürücü belgesinin noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi,

02. Sürücü belgesi trafik müracaat formu,

03. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi),

04. Dört (4) adet fotoğraf,

05. Sabıka kaydı. (aslı) (1 Yıl Geçerli),

06. Sağlık raporu (aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından),

07. Kan grubu belgesi veya yazılı beyanı,

08. Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere),

09. Yabancı sürücü belgesinin renkli fotokopisi

10. Maliyeden veya bankadan harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre),

11. Sürücü Belgesi kart ücreti,

12. KKTC sürücü belgelerinin tercümesi istenmez.


KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI

İstenen Belgeler;

01. Dilekçe

02. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

03. Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise kan grubu belgesi veya yazılı beyanı,

04. Üç (3) adet fotoğraf,

05. Sürücü belgesi kart ücreti.


YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ

İstenen Belgeler;

01. Dilekçe

02. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

03. Daha önceki belgesinde mevcut değil ise kan grubu belgesi veya yazılı beyanı,

04. Üç (3) adet fotoğraf,

05. Eski Sürücü belgesi,

06. Kimlik değişikliği var ise MERNİS kayıtları esas alınarak güncelleme yapılır.

07. Sürücü belgesi kart ücreti.


YURTDIŞINDA İKAMET EDEN VE ÜLKEMİZDEN ALMIŞ OLDUĞU SÜRÜCÜ BELGESİNİ ZAYİİNDEN VE YIPRANMADAN DOLAYI YENİLEMEK İSTEYENLER

Zayii veya yıpranmadan dolayı sürücü belgelerini yenilemek isteyen yurt dışındaki vatandaşlarımız, sürücü belgesini düzenleyen tescil kuruluşuna bizzat dilekçe göndermek suretiyle veya ülkemizdeki kanuni vekilleri yada dış temsilciliklerimiz aracılığıyla müracaat edebileceklerdir.

Yukarıda belirtilen şekillerde müracaat edilen tescil kuruluşu, sürücü belgesi kart bedelini tahsil ettikten (ilgili kişinin yakınlarından) ve şahsın sürücü belgesi dosyası ile bilgisayar kayıtlarında gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, ilgili şahsa imzalattırılması için belgeyi şahsın yurt dışında ikamet ettiği bölgedeki dış temsilciliğimize gönderecektir.

Sürücü belgesini alan temsilciliğimiz, ilgili şahısla irtibat kurarak, şahsın kimlik belgesi ile sürücü belgesi üzerindeki bilgileri karşılaştırarak belge üzerindeki ilgili bölüme imza attıracak, sürücü belgesi kart bedelinin ilgili tescil kuruluşuna yakınları tarafından ödenebileceği hususunda bilgi verecek, şahsın bedensel bir özrü olup olmadığını gözle kontrol edecek, son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğrafını ve konuyla ilgili dilekçesini alarak bu belgeleri şahsın kimlik belgesi fotokopisi ile birlikte ilgili tescil kuruluşuna gönderecektir.

Tescil kuruluşu, yeni sürücü belgesi bilgilerini dosya ile bilgisayar kayıtlarına işledikten ve belgeyi lamine ettikten sonra, şahsa teslim edilmek üzere ilgili temsilciliğimize gönderecek yada varsa şahsın kanuni vekiline teslim edecektir. Dış temsilciliğimize gönderilmesi halinde, temsilciliğimiz sürücü belgesini ilgili şahsa teslim ettiğinde teslim-tesellüm belgesi düzenleyecek ve bu belgenin bir suretini dosyasına konulmak üzere ilgili tescil kuruluşuna gönderecektir.

Ya da;

Çeşitli nedenlerle yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın, ülkemizden almış oldukları sürücü belgelerini zayi, yıpranma vb. nedenlerle yenilemek amacıyla dilekçeyle ilgili Dış Temsilciliğimize müracaat ettiklerinde; yetkililerce bedensel bir özrü olup olmadığı gözle kontrol edildikten sonra, boş sürücü belgesi kartı ilgili kişiye imza ettirilerek dilekçesi ve iki adet fotoğrafı ile birlikte ilgili trafik tescil kuruluşuna gönderilecek, trafik tescil kuruluşu ilgilinin dosya ve bilgisayar kayıtlarında gerekli incelemeyi yaparak, sakıncası olmaması durumunda sürücü belgesini düzenleyecek ve belge sahibine teslim edilmek üzere temsilciliğimize gönderecektir. Sürücü belgesi düzenlenmesine engel herhangi bir durumun bulunması halinde, açıklamalı bir yazı ekinde boş sürücü belgesi kartı ilgili temsilciliğimize iade edilecektir.


ULUSLAR ARASI SÜRÜCÜ BELGESİ (IDP)

19 Eylül 1949’da Cenevre’de imzalanan “Uluslararası Karayolu Trafiği Sözleşmesi” ile, vatandaşların ikamet ettikleri ülke dışında sorunsuz araç kullanabilmelerini sağlayan belgeye Uluslararası Sürücü Belgesi (IDP) adı verilir. Belgenin ülkemizdeki düzenleme yetkisi; Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’na verilmiştir.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumun bürolarını öğrenmek için tıklayınız…

Bir yıllık süre ile geçerli olan belgenin şekli, içeriği ve süresi 200’e yakın ülkenin anlaşmaya vardığı Uluslararası Anlaşmalarla standartlaştırılmıştır. Bu işlemde, en az bir yıl geçerliliği olan Ulusal Sürücü Belgesinin aslı kesinlikle görülmelidir.

Uluslararası Sürücü Belgesi (IDP) için gerekli evraklar;

T.C.Vatandaşları İçin

1-Sürücü Belgesi aslı,

2-TC kimlik numarası, (Ehliyetinde T.C. Kimlik numarası yazmayan müracaat sahiplerinin kimlik aslı veya fotokopisini ibraz etmeleri gerekmektedir)

3-2 Fotoğraf

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar İçin

1-Sürücü Belgesi aslı,

2-İki (2) Fotoğraf,

3-Sürücü Belgesinin Diplomatik Temsilcilik (Konsolosluk veya Büyükelçilik) Onaylı Tercüme

Uluslararasi Sürücü Belgesi, ilgili Uluslararasi Anlaşma geregi, düzenlendiği ülkede geçersizdir. Bu belge Uluslararası anlaşmaya taraf pek çok dünya ülkesinde geçerlidir. Bunun tek şartı, o ülkede turist olarak bulunmak ve daimi ikametinin olmamasıdır.
Belgenin geçerliliği düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır. Bu sebeple ibraz edilen sürücü belgesinin de en az bir yıl geçerliliği olması istenir.

Devletin mali mevzuatina göre, Uluslararası Sürücü Belgesinin harç tutarları her sene başında yeniden düzenlenmektedir. Ayni mevzuata göre; belgenin yenilenmesi için eskisini iade edenlere harç indirimi uygulanabilmektedir.

İlk Alım Ehliyet Harç KDV TOPLAM
107,46 + 168,20 + 19,34 = 295,00 TL.

Yenileme Ehliyet Harç KDV TOPLAM
107,46 + 42,05 + 19,34 = 168,85 TL.

Not : Belge ücretleri ödemeleri İstanbul ve Ankara Bürosu dışında kredi kartı ile yapılamamaktadır.


100 Ceza Puanını Doldurarak Ehliyetin Geçici Süreyle Geri Alınması ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

Bilindiği üzere her bir sürücünün bir sene içinde kullanabileceği 100 kötü ceza puanı vardır. Geriye doğru son bir yıl içinde 100 ceza puanı toplamını aşan sürücülerin sürücü belgeleri geçici süre ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geri alınır.

100 ceza puanınızı sorgulamak için lütfen tıklayınız …

Buna göre ;

Geriye doğru bir sene içinde 100 ceza puanını aştığı tespit edilen sürücülerin , sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır ve bu iki aylık geri alınmanın ardından sürücüler direk ehliyetlerini almaya ilgili trafik birimine gidemezler. Söz konusu kişilerin herhangi bir sürücü kursuna başvurarak Trafik ve Çevre Bilgisi dersine katılmaları ve eğitim sonunda kurum tarafından kendilerine verilen belgeyi trafik birimine götürmeleri gerekir.

Aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri bu sefer 4 ay süre ile geri alınarak , süre sonunda , psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri iade edilir.

1 yıl içinde üçüncü defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri SÜRESİZ OLARAK İPTAL EDİLİR.


Alkollü İçki Almış Olarak Araç Kullanmaktan Dolayı Ehliyetin Geçici Süreyle Geri Alınması ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

Taksi ve dolmuş otomobil , minibüs , otobüs , kamyon çekici gibi araçlarla kamu hizmeti , yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücüleri alkollü içki almış olarak bu araçları süremezler. (Ticari taşıt kullanan şÃ¶förler)

Yönetmelikle belirlenen miktarların (0.50 promil ) üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen diğer araç sürücüleri araç kullanmaktan men edilirler. (Ehliyetlerine geçici olarak el konulur )

Sürücülerin , suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde ;

Birinci defada ; hafif para cezası ile birlikte sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır,

İkinci defasında da ; hafif para cezası ile birlikte 2 yıl süreyle sürücü belgeleri geri alınır. Ayrıca bu sürücüler Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarınca çıkarılan yönetmelikte gösterilen Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimine tabi tutulurlar. Eğitimi başarı ile tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade edilir.

Üç veya üçten fazla ise ;sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geri alınır ve 6 aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası ile birlikte hafif para cezası uygulanır. Ayrıca psikoteknik ve psikiyatrı uzmanı muayenesine tabi tutulurlar. Bu değerlendirme ve muayene sonrasında uygun görülenlere geri alma süresi sonunda sürücü belgeleri iade edilir.


Hız sınırlarını Aşmaktan Dolayı ( Radara Girmekten Dolayı ) Ehliyetin Geçici Süreyle Geri Alınması

Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde hız sınırlarını ; %30 ‘dan fazla aşmak suretiyle üst üste 5 (beş ) defa ihlal edenlerin ehliyetlerine 1 yıl süre ile el konulur.

(Örneğin ; otomobil için azami hız sınırı 90 km/s olarak kabul edilirse radara 118 km/s veya daha yüksek hızla radara üst üste 5 defa girmek )

Söz konusu sürücü , süresi sonunda psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek, ehliyeti iade almasına mani hali olup olmadığına bakılarak sürücü belgesini tekrar iade alabilir.

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021