KAZA VE İLKYARDIM ÖNLEMLERİ
   
1 Trafik kazalarında, aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan sebeptir?
 
A Alkollü araç kullanma
B Araç yapımındaki hata
C Yol yapımındaki hata
D Havanın yağışlı olması
   
2 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarındandır?
 
A Kaza yerinde sakin ve telaşsız davranılması
B Yaralıyla ilgili hayat kurtarıcı önlemlerin alınması
C Yaralı yakınlarının sakinleştirilmesi
D Yaralıya moral verilmesi
   
3 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
 
A Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
B Yaralının tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
C Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
D İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
   
4 Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının en önemli sebeplerindendir?
 
A Yolların bakımsızlığı
B Uyarı işaretlerinin yetersizliği
C Sürücülerin kural dışı araç kullanmaları
D Yolcuların, sürücülerin dikkatini dağıtması
   
5 Bir yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
 
A Hiçbir müdahale yapmadan önce
B Yakınları geldikten sonra
C Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
D Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
   
6 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından değildir?
 
A Durumun kötüye gitmesini engellemek
B Mal kayıplarını engellemek
C Sakatlıkları önlemek
D Hayat kurtarmak
   
7 Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir?
 
A Kaza yerinin açık ve net adresi
B Araçların hasar durumu
C Kazanın oluş şekli ve yol durumu
D Yaralıların durumu ve sayısı
   
8 Kazaya müdahale eden kişinin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?
 
A Aracının dörtlü sinyallerini yakması
B Kaza yapan araçların kontağını kapatması
C Kaza yapan araçlarda sızma kontrolü yapması
D Kendi aracını kaza yapan aracın hemen arkasına park etmesi
   
9 Aşağıdaki taşıtların hangisinde ilk yardım çantası bulundurması zorunlu değildir?
 
A Kamyon
B Otobüs
C Motosiklet
D Kamyonet
   
10 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden değildir?
 
A Şokun önlenmesi
B Acil yardım istenmesi
C Kazaların önlenmesi
D Kanamanın durdurulması
   
11 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir? I – Kazazedenin yeri doğru ve açık şekilde belirtilmelidir. II – Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmelidir. III – Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermelidir.
 
A II-III
B Yalnız I
C I-II-III
D I-II
   
12 Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde alınması gereken önlemlerden değildir?
 
A Kaza yerinin en az 150 metreden görülebileceği şekilde reflektör veya ışıklı cihaz koymak
B Aracın yanma ihtimaline karşı önlem almak
C Kaza yapan aracın kontağını kapatarak motoru devreden çıkarmak
D Etrafta ateş yakarak dikkat çekmek
   
13 Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?
 
A Trafik denetimlerinde göstermek
B Kazalarda ilk yardımda kullanmak
C Araç muayenelerinde göstermek
D Araç donanımını tamamlamak
   
14 Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulunur?
 
A Yara merhemi
B Üçgen sargı bezi
C Ağrı kesici ilaç
D Serum
   
15 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?
 
A Dönemeci alamayan aracın uçuruma yuvarlanması
B Demir yolunda iki trenin çarpışması
C Duran otomobil üzerine tuğla düşmesi
D Kara yolunda park etmiş olan aracın infilâk etmesi
   
16 Felâket ve kaza ile ilgili bilgilerde hangisi doğrudur?
 
A Eğitim ve önlem kazaları önleyebilir oysa felâketlerde önlem sadece kaybı azaltabilir
B Kazalar ve felâketler doğal olaylar olup günlük yaşantımızda karşımıza çıkabilirler
C Felâketler önlem alınarak önlenebilir ancak kazalar önlenemez.
D Kazalar doğal, felâketler ise tamamen insanların neden olduğu olaylardır.
   
17 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?
 
A Yolları ve kaldırımları onarmak
B Araçların bakım ve onarımını önemsemek
C Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak
D Kuralları alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirmek
   
18 Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait özelliklerdendir?
 
A Önlem alınarak çoğunlukla önlenebilir.
B Tümünü önceden tahmin etmek mümkündür.
C Genellikle, doğal olaylardan kaynaklanır
D Her zaman felâketlere göre daha çok insan etkilenir.
   
19 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
 
A Durumun kötüleşmesini engellemek
B Tıbbi yardım için iletişim kurmak
C Yaşamı korumak ve sürdürülmesini sağlamak
D İlaçla tedavi etmek
   
20 Motorda başlayan bir yangını yangın söndürücü ile söndürmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?
 
A Kaput açılmadan yangın söndürücü motor ön ve alt kısmına püskürtülür.
B Motora önce su döküp, sonra yangın püskürtücü ile püskürtülür.
C Kaput açılır ve yangın söndürücü ile alevin üstüne püskürtülür.
D Motor dahil her tarafa püskürtülür
   
21 Bir trafik kazası sonucu araçta yangın çıkmaması için öncelikle aşağıdaki önlemlerden hangisi alınır?
 
A Aracın üstüne su sıkılır.
B Aracın kapıları sıkıca kapatılır
C Motora kum dökülür.
D Kontak anahtarı kapatılır.
   
22 Ülkemizde, en çok ölümle sonuçlanan kaza çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Spor kazası
B İş kazası
C Ev kazası
D Trafik kazası
   
23 Aşağıdakilerden hangisinin, ilk yardım çantasında bulundurulması zorunlu değildir?
 
A Makas
B Tentürdiyot
C Elastik bandaj
D Sargı bezi
   
24 Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde alınacak ilk yardım önlemlerinden değildir?
 
A Kazayı gördüğünde işaret vererek aracını güvenli yerde durdurmak.
B Kazanın olduğu yerde akan trafiği kontrol etmek.
C Kaza yapan araçların motorlarını durdurmak.
D Reflektör yerleştirmek.
   
25 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantasında bulunmak zorundadır?
 
A Kağıt mendil
B Oksijenli su
C Gazlı bez
D Alkol
   
26 İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?
 
A Kırıklarda ağrıyı azaltmak
B Kalp masajında kullanmak
C Etrafı temizlemek
D Yaraları kapatmak ve sarmak
   
27 Aşağıdakilerden hangisi kazaların nedenlerinden değildir?
 
A Kurallara uymamak
B Dikkatsizlik ve ihmal
C Kavşaklarda ışıklı işaret cihazının bulunması
D Teknik yetersizlikler ve denetim azlığı
   
28 Aşağıdakilerden hangisinin, ilk yardım çantasında bulundurulması zorunlu değildir?
 
A Kağıt mendil
B Çengelli iğne
C Makas
D Sargı bezi
   
29 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından değildir?
 
A Yaralının tedavisini yapmak
B Yaralının soluk yolunu açmak
C Yaralının dolaşım etkinliğini sağlamak
D Yaralının solunumunu düzeltmek
   
30 Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
 
A İyi bir sürücü olmak
B Sakin ve tedbirli olmak
C Trafik görevlisi olmak
D Sağlık personeli olmak
   
31 Trafik kazasını gören bir sürücünün kazaya müdahale etmesi ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
 
A Sürücünün isteğine bağlıdır.
B Sadece ağır araç sürücüleri zorunludur.
C Her durumda zorunludur.
D Sadece resmi görevli araç sürücüleri zorunludur.
   
32 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası değildir?
 
A Yolda koşan birinin duran araca çarpması
B Hareket hâlindeki aracın bir hayvana çarpması
C Yol kenarına park etmiş bir araca motosikletlinin çarpması
D Bir aracın yol kenarındaki çöp bidonuna çarpması
   
33 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından değildir?
 
A Kurtarıcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
B Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
C Hızlı, sakin ve telaşa kapılmadan yapılmalıdır.
D Kurtarıcı önce kendini emniyete almalıdır.
   
34 Tıbbi yardım istenirken hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?
 
A Yaralıların eğitim durumunun
B Araçların hasar durumunun
C Olay yerinin tam adresinin
D Yaralı sayısının
   
35 Ani meydana gelen, önceden tahmin edilemeyen, önlenmesi çoğunlukla mümkün olan, ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olaylara ne denir?
 
A Kaza
B Felaket
C Afet
D Haraplaşmak
   
36 Aşağıdakilerden hangileri trafik kazalarda can kaybını arttırır? I – İlk yardım eğitimine önem verilmemesi II – Trafik kurallarına uyulmaması III – Sürücü belgesini yanında bulundurmaması
 
A I, II ve III
B Yalnız I
C II ve III
D I ve II
   
37 Ülkemizde Hızır Acil Servisin telefon numarası hangisidir?
 
A 110
B 112
C 154
D 184
   
38 Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait özelliktir?
 
A Önceden tahmin edilebilme
B Doğal olaylardan olma
C Genellikle çevreyi etkileme
D Önlemlere bağlı olarak azalabilme
   
39 Tıbbi yardım haberleşmesindeki mesaj nasıl olmalıdır?
 
A Yazılı, sözlü ve hareketli
B Kısa, öz ve anlaşılır
C Ayrıntılı, detaylı ve uzun
D Şifreli ve gizli
   
40 Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir?
 
A Yaralının hemen araçtan çıkarılması
B Tıbbi yardım istenmesi
C Yaralının hastaneye taşınması
D Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
   
41 Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Motorlu bisiklet, motosiklet ve iş makinesi dışındaki motorlu araçlarda bulundurmak zorunludur.
B Sadece büyük araçlarda bulundurmak zorunludur.
C Her çeşit araçta bulundurmak zorunludur.
D Sadece şehir dışında yolcu taşıyan araçlarda bulundurmak zorunludur.
   
42 Kazazedeleri, kaza yapan aracın içerisinden çıkarmadan önce, aşağıdakilerden hangisi mutlaka değerlendirilmelidir?
 
A Aracın cinsi ve modeli
B Kazazedelerin üzerinde bulunan giysilerin özellikleri
C Aracın yakıt enjeksiyon sisteminin türü
D Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığı
   
43 İlk Yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
 
A Sürücünün isteğine
B Mevsim ve yol durumuna
C Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
D Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına
   
44 İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir?
 
A Sayıları araç sürücüsü tarafından belirlenir.
B Yaşam kurtarmada kullanılırlar.
C İlk yardım dışındaki amaçlarda kullanılan genel malzemelerdir.
D Aynı maddeden yapılmışlardır.
   
45 İlk yardım girişiminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Bulaşıcı hastalıklardan korunmasını sağlamak
B Temel yaşam desteği sağlamak
C Trafik kazalarını önlemek
D Hastaları tedavi etmek
   
46 İlk yardıma nerede uygulanmaya başlanır?
 
A Sağlık ocağında
B Hastanede
C Kaza (Olay) yerinde
D Cankurtaranda
   
47 Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılması esnasında ilk aşama hangisidir?
 
A Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
B Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
C Aracın kapılarının açılmaya çalışılması
D Yaralının araçtan çıkarılabileceği yer açılması
   
48 Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde alınacak ilk yardım önlemlerinden değildir?
 
A Kazayı gördüğünde işaret vererek aracını güvenli yerde durdurmak.
B Kaza yapan araçların motorlarını durdurmak.
C Reflektör yerleştirmek.
D Kazanın olduğu yerde akan trafiği kontrol etmek.
   
49 Kaza sonucunda yaralı araçta sıkışmamış ise en uygun hangi şekilde çıkarılmalıdır?
 
A Sadece sedye ile
B Hekim gözetiminde, bir kişi ile
C Mümkünse üç kişi ile dikkatlice
D Bir kişi ile hemen
   
50 Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, her­hangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Çevresindeki yanıcı maddelerin uzaklaştırılması
B Araç çalışır vaziyette iken yaralıların oradan uzaklaştırılması
C Aracın kontağının kapatılarak yaralıların oradan uzaklaştırılması
D İtfaiyeye haber verilip gelmesinin beklenmesi
   
51 I- İyileştirmeyi kolaylaştırmak II- Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmek III- Yaşamın korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak Verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
 
A Yanlız I
B I,II ve III
C I ve II
D I ve III
   
52 Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbi tedavi yapılıncaya kadar, anında ve olay yerinde, çevre imkanlarından yararlanılarak yapılan geçici müdahaleye ne denir?
 
A Rehabilitasyon
B İlk yardım
C Muayene
D Fizik tedavi
   
53 Araçta ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Aracın yeniliği
B Taşınan yolcu sayısı
C Aracın büyüklüğü
D Sürücünün isteği
   
54 Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?
 
A Araç itilerek devrilmesi sağlandıktan sonra
B Aracın kontak anahtarı kapatıldıktan sonra
C Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
D Hiç zaman kaybetmeden, hemen
   
55 I- Koruma II- Bildirme III-Kurtarma Verilenlerden hangileri kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi işlemini kapsar?
 
A Yanlız I
B I ve II
C II ve III
D I, II ve III
   
56 Verilenlerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır? I – Her zaman tedbirli olmak II – Soğukkanlılığını korumak III – Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak
 
A I – III
B II – III
C I – II
D I – II – III
   
57 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biridir?
 
A Salgın hastalıkları yayılmalarını önlemek
B Canlılığın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
C Hastalığın kolay atlatılmasını sağlamak
D Hastalığın kolay atlatılmasını sağlamak
   
58 Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının, gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir?
 
A Trafik kurallarına uyulmaması
B Ülkemizde iklim şartlarının daha farklı olması
C Dikkatsiz ve sorumsuz araç kullanılması
D İlk yardım eğitimine gereken önemin verilmemesi
   
59 Kara yolu üzerinde hareket halinde olan en az bir aracın karıştığı, ölüm, yaralanma veya maddî hasarla sonuçlanan olaylara ne denir?
 
A Doğal afet
B İş kazası
C Felâket
D Trafik kazası
   
60 Yangın söndürücü, aracın neresinde bulundurulmalıdır?
 
A Arka koltukta
B Sürücünün hemen yanında
C Arka camın iç kısmında
D Ön tampon üzerinde
   
61 Kazazedelerin araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
 
A Kazazedede yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
B Kurtarıcının giysilerinin kirlenmemesine
C Kazazedenin giysilerine zarar gelmemesine
D Hızlı ve aceleci davranmaya
   
62 Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulunur?
 
A Yara merhemi
B Serum
C Ağrı kesici ilaç
D Üçgen sargı bezi
   
63 Aşağıdakilerden hangisi felaketlere ait ortak özelliktir?
 
A Önlenebilir olması
B İnsan hatalarından oluşması
C Doğal kaynaklardan olması
D Araç ve gereçlerin yanlış kullanılması
   
64 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir?
 
A Eski ve yetersiz araçların kullanılması
B Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
C Kaldırımların yetersiz olması
D Yolun bakımsız olması
   
65 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
 
A Hayat kurtarmak
B Sakatlığı önlemek veya derecesini azaltmak
C Doğal çevrenin zarar görmesini engellemek
D Kazazedenin durumunun daha kötüye gitmesini engellemek
   
66 Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
 
A Araç yolunun bozuk olması
B Seyir hâlinde iken cep telefonu kullanması
C Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D Aracının arıza yapması
   
67 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?
 
A Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi
B Kanamanın durdurulması
C Şokun önlenmesi
D Acil yardım istenmesi
   
68 Sürücüler neden ilk yardım bilgi, becerisine sahip olmalıdır?
 
A Hastaları iyileştirecek tedaviyi uygulamak için
B Çevredeki bulaşıcı hastalıklar için
C Trafik kazalarında ilk müdahaleyi yapabilmek için
D Kendisinin ve yolcuların sağlığını korumak için
   
69 Trafik kazasını gördüğünde gerekli tedbirleri almayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Trafikten men cezası
B Ağır hapis cezası
C Para ve ceza puanı
D Sürücü belgesinin süresiz geri alınması
   
70 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım yapan kişinin sorumluluklarından biridir?
 
A Gerekirse kendi can güvenliğini tehlikeye atmak
B Yaralıya ilaç vererek ağrılarını azaltmak
C İlk yardıma en az iki kişi olduğunda başlamak
D Yaralının bir an önce sağlık kuruluşuna ulaşmasını sağlamak
   
71 Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?
 
A Yaralıların kimliklerinin
B Yaralıların sayısının ve durumlarının
C Kaza zamanının
D Açık ve net adresin
   
72 Kasıt unsuru olmaksızın meydana gelen, insanları ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen, çoğunluğu doğal kaynaklı olan olaylara ne denir?
 
A İş kazaları
B Trafik kazaları
C Felaket
D Yıkım
   
73 Kazaya müdahale ederken ilk yardımın 1. adımı nedir?
 
A Kazazedenin ve kendi güvenliğinizin sağlanması
B Kazazedeleri vakit kaybetmede araçtan çıkarma
C Kazazedelerin hemen hastaneye taşınması
D Kazazedelere ilaç verilmesi
   
74 Aşağıdakilerden hangisi kazalara en çok neden olur?
 
A İnsanlar
B İklim şartları
C Araçlar
D Çevre şartları
   
75 Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
 
A Trafik
B Girişim
C İlk yardım
D Yöntem
   
76 I- İlk yardım tedbirlerini almak II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kurulu­şuna bildirmek III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
 
A Yalnız I
B I ve II
C II ve III
D I, II ve III
   
77 Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
B Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
C Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
D Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
   
78 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?
 
A İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır.
B İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
C Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
D Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.
   
79 Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?
 
A Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
B İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
C Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması
D İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması
   
80 • Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi • Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
 
A Olay yerini değerlendirmenin
B Sağlık personeli niteliği kazanmanın
C Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin
D Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin
   
81 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
 
A Trafikteki kaza sayısının azaltılması
B İnsanların zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırılması
C Kazazedenin durumunun kötüleşmesinin önlenmesi
D Trafik ortamını paylaşanların özel yaşamıyla ilgilenilmesi
   
82 • Yangın tehlikesi • Patlama durumu • Solunum durması Verilerdeki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?
 
A Sırtta taşıma yöntemi
B İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
C Rentek manevrası
D Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021