TRAFİK POLİSİ İŞARETLERİ
   
1
Yukarıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin dur talimatıdır?
 
A A
B B
C C
D D
   
2
Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiğin hızlanması talimatıdır?
 
A A
B B
C C
D D
   
3 Sürücülerin aşağıdakilere uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır? 1. Işıklı trafik işaret cihazı 2. Trafik işaret levhası 3. Yer işaretleri 4. Trafik polisi(Görevlisi)
 
A 1 – 2 – 3 – 4
B 1 – 4 – 2 – 3
C 4 – 1 – 2 – 3
D 4 – 2 – 3 – 1
   
4
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi yolun bütün yönlerinin trafiğe kapatılacağını bildirir?
 
A A
B B
C C
D D
   
5 Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre öncelik sahibidir?
 
A Trafik ışıkları
B Trafik levhaları
C Yer işaretleri
D Trafik görevlisi
   
6
Yukarıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin geç talimatıdır?
 
A A
B B
C C
D D
   
7 Bir kavşakta, trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyorsa bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
 
A Yer ve yön denetlemelerine
B Trafik zabıtasına
C Işıklı trafik cihazına
D Trafik işaret levhalarına
   
8
Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma talimatıdır?
 
A A
B B
C C
D D
   
9 Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Aracına el koyma
B Hafif para cezası
C Trafikten men etme
D Para cezası ve ceza puanı
   
10
Akan trafikte trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı yolun ise açılacağı anlamına gelir?
 
A A
B B
C C
D D
   
11
Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Yol bütün yönlere kapalıdır.
B Yol ön ve arka taraftaki trafiğe açıktır
C Yol kolların gösterdiği yönde trafiğe açıktır.
D Yol bütün yönlere açıktır
   
12
Araçlardan hangileri beklemelidir?
 
A 1 ve 3
B 2 ve 4
C 2 ve 3
D 3 ve 4
   
13
Şekildeki trafik polisinin yapmış olduğu hareketin sürücüler için anlamı nedir?
 
A Geç
B Hızlan
C Yavaşla
D Sağa çek ve dur
   
14
Trafik polisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
 
A Hızlandırma işareti
B Yavaşlatma işareti
C Dönüş işareti
D Dur işareti
   
15
Trafik polisinin duruş pozisyonuna göre motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A Beklemelidir.
B Sola dönmelidir.
C Doğru gitmelidir.
D Sağa dönmelidir.
   
16
Trafik polisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
 
A Geç
B Dur
C Yavaşla
D Hızlan
   
17
Trafik polisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
 
A Yavaşla
B Hızlan
C Geç
D Dur
   
18
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
 
A Sağa yanaş
B Yavaşla
C Dur
D Hızlan
   
19
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
 
A Dur
B Yavaşla
C Hızlan
D Sağa yanaş
   
20
Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?
 
A Trafiği düzenlemek
B Araçların muayenesini yapmak
C Trafik levhalarının yerlerini belirlemek
D Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021