TRAFİK IŞIKLARI
   
1 Aksine biri durum yoksa, ışıklı trafik cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
 
A Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
B Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmesi
C Durmadan dikkatli geçmeli
D İlk geçiş hakkı yayalarda olduğu için beklemeli
   
2 Aksine bir durum yoksa sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?
 
A Aracını durdurmalıdır.
B Durmadan geçmelidir.
C Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.
D Yavaşlayıp dikkatli geçmelidir.
   
3 Aşağıdakilerden hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
 
A Kırmızı ışıkta
B Sarı ışıkta
C Aralıklı yanıp sönen yeşil ışıkta
D Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
   
4 Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır?
 
A Durulup, yol kontrol edildikten sonra geçilir.
B Yavaş ve dikkatli geçilir.
C Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girilmez.
D Trafik kazasını bildirdiği için dikkatli geçilir.
   
5 Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
 
A Durup, trafik uygunsa devam etmelidir.
B Yol açık ve uygun ise devam etmelidir.
C Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalıdır.
D Yavaşlayıp yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.
   
6 Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
 
A Kalkışa hazırlanmalıdır.
B Yavaşlayıp durmalıdır.
C Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir.
D Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.
   
7 Işıklı trafik cihazlarıyla birlikte ışıklı ok da varsa, ok yönündeki dönüş ne zaman yapılır?
 
A Ok söndüğünde
B Ok kırmızı yandığında
C Ok yeşil yandığında
D Ok sarı yandığında
   
8 Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmakta olduğunu bildirir?
 
A Aralıklı yanıp sönen yeşil ışık
B Araklı yanıp sönen kırmızı ışık
C Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
D Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
   
9 Kırmızı ışıkta birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapılmalıdır?
 
A Yavaşlamalıdır.
B Durmalıdır.
C Dikkatli geçmelidir.
D Kalkışa hazırlanmalıdır.
   
10 Işıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
 
A Harekete hazırlanmalıdır.
B Yolun en sağına yaklaşmalıdır.
C Dönüş yapacağı yola girmelidir.
D Yaya geçidini kapatmadan durmalıdır.
   
11 Işıklı trafik cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?
 
A Yolun trafiğe açılmakta olduğunu
B Yolun trafiğe kapanmakta olduğunu
C İleride hemzemin geçit olduğun
D Yolda bakım çalışması olduğunu
   
12
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
 
A A
B B
C C
D D
   
13
Aksine bir durum yoksa, şekildeki yanmakta olan ışıklı trafik cihazına göre sürücü ne yapmalıdır?
 
A Durup beklemelidir
B Durmadan geçmelidir.
C Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.
D Yayalar gelebileceği için dikkatli geçmelidir.
   
14
Şekildeki yeşil ışık ve kırmızı okulu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin hangisini yapması yanlıştır?
 
A Düz gitmeleri
B Sağa dönüş yapmamaları
C Düz gidecekse beklemeleri
D Yol açıksa sola dönüş yapmaları
   
15
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
 
A A
B B
C C
D D
   
16
Şekilde kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere hangisini bildirir?
 
A Sade sağa dönebileceği
B Düz gidebileceği
C Sadece sola dönebileceği
D Yolun tüm yönlere açık olduğunu
   
17
Şekildeki yeşil ışık ve kırmızı okulu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin hangisini yapması yanlıştır?
 
A Düz gitmeleri
B Sağa dönüş yapmamaları
C Yol açıksa sola dönüş yapmaları
D Yayalara yeşil ışık yanmasını beklemeleri
   
18
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca yeşil sonrası sarı ışık yandığında, 2 numaralı araca yanan ışığın rengi nedir?
 
A Kırmızı
B Sarı
C Yeşil
D Yanıp sönen kırmızı

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021