TRAFİK LEVHALARI
   
1
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
 
A Yalnız 1
B Yalnız 3
C 1 ve 3
D 2 ve 4
   
2
Şekildeki işaret ne zaman kullanılır?
 
A Tehlikeli eğim başladığında
B Soldan daralan yola yaklaşıldığını
C Kaygan yola yaklaşıldığını
D Tek yönlü yola yaklaşıldığını
   
3
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 
A Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
B Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
C Duraklama ve park etme yasağını
D Bütün yasakların sona erdiğini
   
4
Yukarıdakilerden hangisi taşıt giremez işaretidir?
 
A A
B B
C C
D D
   
5
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
 
A Kasisli yola girileceğini
B Yolda çalışma olduğunu
C Yolun trafiğe kapalı olduğunu
D Motorlu taşıtların giremeyeceğini
   
6
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 
A Yaya geçidine
B Yaya yoluna
C Yayanın giremeyeceği
D Yola yayanın çıkabileceğini
   
7
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
 
A Araç trafiğine kapalı yolu
B Hız sınırlaması sonunu
C Öndeki taşıtı geçme yasağını
D Geçme yasağı sonunu
   
8
Şekildeki aracın bulunduğu karayoluna ne ad verilir?
 
A Bölünmüş karayolu
B Bağlantı yolu
C Tali yol
D Ana yol
   
9
Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
 
A A
B B
C C
D D
   
10
Hangisi kamu hizmeti yapan taşıtların yolcularını indirip, bindirecekleri yeri gösterir?
 
A A
B B
C C
D D
   
11
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
 
A Kaygan yola yaklaşıldığını
B Taşıt yoluna taş, kaya, toprak düşebileceğini
C Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
D Tehlikeli iniş eğimli bir kesme yaklaşıldığını
   
12
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır?
 
A Sağa dönüşü
B Sola dönüşü
C U dönüşü
D Park etmeyi
   
13
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
 
A Ehli hayvanların yola çıkabileceğini
B Canlı hayvan pazarına yaklaşıldığını
C Yol kenarında besi çiftliğinin bulunduğunu
D Hayvanla çekilen taşıtların çıkabileceğini
   
14
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
 
A Bisikletin yaya yolunu kullanabileceği
B Bisikletlinin yavaş gitmesi gerektiğini
C Bisikletin geçebileceği
D Bisikletin giremeyeceği
   
15
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
 
A Kasisli yolu
B Tehlikeli çıkış eğimli yol
C Açılan köprüye yaklaşıldığını
D Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
   
16
Yukarıdaki işaret levhalarından hangisi tali yolda bulunur?
 
A A
B B
C C
D D
   
17
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 
A Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
B Kamyon için geçme yasağının sonu olduğunu
C Kamyonun giremeyeceğini
D Treylerin giremeyeceğini
   
18
Yukarıdakilerden hangisi tehlikeli uyarı işareti değildir?
 
A A
B B
C C
D D
   
19
Yolun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere neyi bildirir?
 
A Yolun daralmakta olduğu
B 200 m ileride köprü olduğu
C 200 m ileride kavşak olduğu
D 200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
   
20
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdakilerden hangisi girebilir?
 
A Otomobil
B Kamyonet
C Motosiklet
D Lastik tekerlekli traktör
   
21
Kamyon sürücüsü, şekildeki alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
 
A Taşıma sınırını
B Dingil ağırlığını
C Sınırlı yükseklik gabarisini
D Geçme yasağını
   
22
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 
A Açılan köprü
B Sola tehlikeli devamlı viraj
C Sola tehlikeli viraj
D Soldan daralan kaplama
   
23
Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 
A 1 numaralı araç bağlantı yolunda, 2 tali yoldadır.
B 1 numaralı araç ana yolda, 2 tali yoldadır.
C 1 numaralı araç bölünmüş kara yolunda, 2 bağlantı yolundadır.
D 1 numaralı araç iki yönlü kara yolunda, 2 tek yönlü kara yolundadır.
   
24
Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
 
A Özürlü sürücü yolu
B Özürlü taşıtı giremez
C Özürlü sürücüler çıkabilir
D Özürlü sürücüler için park yeri
   
25
Yukarıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
 
A A
B B
C C
D D
   
26
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, yaya geçidini gösterir?
 
A Yanlız I
B I ve II
C II ve III
D I, II ve III
   
27
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
 
A Taşıt yolunun solda daralacağı
B Taşıt yolunun sağdan daralacağı
C Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağı
D İki yönlü yoldan tek yönlü yola yaklaşılacağı
   
28
Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?
 
A A
B B
C C
D D
   
29
Şekildeki trafik işaretiyle konulan yasağı hangisi sona erdirir?
 
A A
B B
C C
D D
   
30
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
 
A Ehli hayvan geçebilir.
B Ehli hayvan giremez
C Vahşi hayvanlar geçebilir.
D Vahşi hayvanlar giremez.
   
31
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
 
A Yolun kayganlığını kontrol etmelidir.
B Hızını azaltmalıdır.
C Geriye dönmelidir.
D Hızını artırmalıdır.
   
32
Aşağıdakilerden hangisi otoyol şerit kapatma işaretidir?
 
A A
B B
C C
D D
   
33
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
 
A Araç trafiğine kapalı yolu
B Hız sınırlaması sonunu
C Öndeki taşıtı geçme yasağını
D Geçme yasağı sonunu
   
34
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün hangisini yapması yanlıştır?
 
A Aracını yavaşlatması
B Yolu kontrol etmesi
C Takip mesafesini azaltması
D O bölgeden dikkatli geçmesi
   
35
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 
A Köprü başlangıcını
B Otoyol başlangıcını
C Bölünmüş yolu
D Çift yönlü yolu
   
36
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I – Hızını arttırmalıdır. II – Hızını azaltmalıdır. III- Öndeki aracı geçmekten kaçınmalıdır.
 
A I – II
B I – III
C II – III
D I – II – III
   
37
Şekildeki trafik işareti ile hangisi gerektiğinde birlikte kullanılabilir?
 
A A
B B
C C
D D
   
38
Yukarıdakilerden hangisi sağdan anayola girişi bildirir?
 
A A
B B
C C
D D
   
39
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
 
A Kontrollü demir yolu geçidi
B Kontrolsüz demir yolu geçidi
C Taşıt trafiğine kapalı yol
D Taşıt giremez
   
40
Şekildeki trafik işaretini görünce ne yapılır?
 
A Hız sabit tutulur.
B Hız azaltılır, sola sinyal verilir.
C Hız artırılır, sağa sinyal verilir.
D Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur.
   
41
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 
A İlki sola olmak üzere tehlikeli devamlı viraja yaklaşıldığını
B Yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozuklukların olduğunu
C Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşılmakta olduğuna
D İlki sağa olmak üzere tehlikeli devamlı viraja yaklaşıldığını
   
42
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 
A Bütün yasaklamalar ve kısıtlamaların sona erdiği
B Yolun araç trafiğine kapalı olduğu
C Duraklama ve park etme yasağı
D Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığı
   
43
Yukarıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak işaretidir?
 
A A
B B
C C
D D
   
44
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
 
A Banketten gitmelidir.
B Takip mesafesini artırmalıdır.
C Hızını artırarak öndeki aracı geçmelidir.
D Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmelidir.
   
45
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
 
A 2.aracın solama yapması
B 3.aracın solama yapması
C Araçların takip mesafesine uyması
D 2.aracın 1.aracı geçerken hızını arttırması
   
46 İşaret levhalarıyla ilgili davranış­lardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
 
A Görülmesi engellenecek şekilde park etme
B Yerlerinin değiştirilmesi
C Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
D Üzerlerine yazı yazılması
   
47
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
 
A Vitesi büyütmelidir.
B Vitesi küçülterek seyretmelidir.
C Hızını artırmalıdır.
D Tekerleklere zincir takmalıdır.
   
48
Hangisi şekildeki levha ile aynı anlamdadır?
 
A A
B B
C C
D D
   
49
Taşıt yolundaki işaretlerden hangisi şeridin ileri seyir ve sola dönüş için olduğunu bildirir?
 
A A
B B
C C
D D
   
50
Aşağıdakilerden hangisi şekildeki levha ile aynı anlamdadır?
 
A A
B B
C C
D D
   
51
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 
A Otobüs yolunu
B Otobüslerin park yeri
C Otobüsün giremeyeceğini
D Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu
   
52
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
 
A A
B B
C C
D D
   
53
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı neyi bildirir?
 
A Işıklara 50 m kaldığı
B Asgari (en az) hız sınırını
C Azami (en yüksek) hız sınırını
D Öndeki araca 50 m’den fazla yaklaşılamaz
   
54
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 
A Düşük banket
B Dikkat
C Okul geçidi
D Yol ver
   
55
Şekildeki trafik işareti kamyon sürücülerine ne bildirir?
 
A Kamyonların park edemeyeceğini
B Duraklamanın tehlikeli olduğunu
C Duraklamanın tehlikeli olduğunu
D Kamyonların yola giremeyeceği
   
56
Araklı yanıp sönen kırmızı ışıkla aşağıdakilerden hangisi aynı anlamı taşır?
 
A A
B B
C C
D D
   
57
Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Yol yüzeyi arızalıdır.
B Yoldan yavaş geçilmesi gerektir.
C Yolda yapım çalışması vardır.
D Yolda kasis vardır.
   
58
Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü yol trafik işaretidir?
 
A A
B B
C C
D D
   
59
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 
A Sola dönmenin yasaklandığını
B Kaygan yola yaklaşıldığını
C Sola tehlikeli dönemece yaklaşıldığını
D Sol taraftan tek yönlü yola girileceği
   
60
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 
A Takip mesafesinin 70 m den az olmayacağını
B 70 metreden sonra park alanı olduğunu
C 70 metreden sonra yolun daralacağını
D Hızın 70 kilometreyi geçmeyeceği
   
61
Aşağıdakilerden hangisi trafik tanzim işaretidir?
 
A A
B B
C C
D D
   
62
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
 
A Hızını artırmalıdır.
B Park lambalarını yakmalıdır.
C Takip mesafesini azaltmalıdır.
D Yavaşlayıp, varsa geçme yasağına uymalıdır.
   
63
Şekle göre araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
 
A Aynı yönde seyretmesi
B Sağa dönüş yapması
C Sola dönüş yapması
D Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması
   
64
Şekildeki trafik işareti sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
 
A Tali yola
B Köprüye
C Kavşağa
D Demir yoluna
   
65
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 
A Aracın hızını artırması
B Öndeki aracı geçmemesi
C İlk geçiş hakkını yayalara vermesi
D Aracın hızını azaltması
   
66
Aşağıdakilerden hangisi sürücüleri yayalara karşı uyaran işarettir?
 
A A
B B
C C
D D
   
67
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası sürücüye neyi bildirir?
 
A Bölünmüş yola girileceğini
B Tali yol kavşağına yaklaştığını
C İki yönlü yol kesmine yaklaştığını
D İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
   
68
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 
A Yolun iki şeride ayrıldığını
B Dönel kavşak yaklaşımını
C İleri ve sağa mecburi yönü
D Dikkatli ve yavaş seyredilmesi gerektiğini
   
69
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
 
A Yaya geçidi
B Bisiklet yolu
C Bölünmüş yol başlangıcı
D Trafiği hızlandırma işareti
   
70
Aşağıdakilerden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?
 
A A
B B
C C
D D
   
71
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
 
A Dur
B Durak
C Devam et
D Dikkat
   
72
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamdadır?
 
A A
B B
C C
D D
   
73 Kara yollarında trafik levhalarına zarar veren sürücüye ne yapılır?
 
A Masraf ödetilir ve para cezası verilir.
B Trafikten ömür boyu men edilir.
C 6 ay hapis cezası verilir.
D Sürücü belgesi geri alınır.
   
74
Aşağıdakilerden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
 
A A
B B
C C
D D
   
75
Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgar işaretidir?
 
A A
B B
C C
D D
   
76
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
 
A Park yasağını
B Geçme yasağı sonunu
C Hız sınırlaması sonunu
D Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
   
77
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
 
A Geri gitmeyi
B Sola dönmeyi
C Ada etrafında dönmeyi
D U dönüşü yapmayı
   
78
Aşağıdakilerden hangisi gabari ile ilgilidir?
 
A I-II
B I-III
C II-III
D I-II-III
   
79
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
 
A Yolun solundan gitmeli
B Takip mesafesini azaltmalı
C Yavaş ve daha dikkatli gitmeli
D Sağa dönüş lambasını yakmalı
   
80
Yukarıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
 
A A
B B
C C
D D
   
81
Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümüne konur?
 
A Virajlı
B Kasisli
C Kaygan
D Eğimli
   
82
Yukarıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
 
A A
B B
C C
D D
   
83
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
 
A Hızını artırması
B Sert fren yapması
C Vitesi boşa alması
D Uygun viteste inmesi
   
84
Aşağıdaki işaret levhalarından hangisi ana yolda bulunmaz?
 
A A
B B
C C
D D
   
85
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaretidir?
 
A A
B B
C C
D D
   
86
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
 
A Sağa dönülmez
B Sola zorunlu yön
C Sağa zorunlu yön
D Sola dönülmez
   
87
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 
A Öndeki aracı geçmemesi
B Aracının hızını azaltması
C Geçiş hakkını yayalara vermesi
D Yayaları ikaz ederek geçmesi
   
88
Aşağıdakilerden hangisi şekildeki levha ile aynı anlamdadır?
 
A A
B B
C C
D D
   
89
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
 
A Geçme yasağının sona erdiğini
B Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
C Kamyonlar için geçme yasağı sonu olduğunu
D Yük taşıtının öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
   
90
Aşağıdakilerden hangisi ana yol-tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir ?
 
A A
B B
C C
D D
   
91
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
 
A A
B B
C C
D D
   
92
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 
A Durmanın yasak olduğunu
B Motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu
C Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
D Sesli ikaz cihazlarının kullanımının yasak olduğunu
   
93
Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
 
A 1 numaralı aracın sola dönüş yapması
B 3 numaralı aracın sola dönüş yapması
C 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi
D 2 numaralı aracın sağa dönüş yapması
   
94
Şekle göre hangisi doğrudur?
 
A Dar yoldan önce 1 numaralı araç geçmelidir.
B 1 numaralı araç 2 numaralı araca yol vermelidir.
C 1 numaralı araç sürücüsü 2 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır.
D 2 numaralı araç geri gitmelidir.
   
95
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 
A Traktörün geçebileceğini
B Traktörün giremeyeceğini
C Traktörlerin park edebileceğini
D Sadece traktörün girebileceğini
   
96
Şekildeki sürücü levhası sürücüye neyi bildirir?
 
A İki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaştığını
B Bölünmüş yola gireceğini
C İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
D Tali yol kavşağına yaklaştığını
   
97
Motosikletli, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola girebilir?
 
A A
B B
C C
D D
   
98
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
 
A Yolun iki taraftan daraldığını
B Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
C Yolun çift yönlü olduğunu
D Yolun tek yönlü olduğunu
   
99
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
 
A A
B B
C C
D D
   
100 Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili aşağıdaki davranışlarda hangilerini yapmak yasaktır? I - Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak II - Yerlerini değiştirmek veya ortadan kal­dırmak III - Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
 
A I – II
B I – III
C II – III
D I – II – III
   
101
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
 
A Yaya geçidi
B Bisiklet yolu
C Taralı alana girilmez
D Yavaşlama uyarı çizgileri
   
102
Aşağıdakilerden hangisi daralan kaplama işaretlerinden biri değildir?
 
A A
B B
C C
D D
   
103
Taşıt yolu üzerine çizilen yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını mutlaka uygun bir yerde durdurmalarını bildirir?
 
A Yanlız I
B I ve II
C II ve III
D I, II ve III
   
104
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 
A Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
B Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını
C Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
D Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu
   
105
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A 1 ve 2 numaralı araçlar anayoldadır
B 3 ve 4 numaralı araçlar tali yoldadır.
C 3 ve 4 numaralı araçlar bölünmüş karayolundadır.
D 1, 2, 3 ve 4 numaralı araçlar iki yönlü karayolundadır.
   
106
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
 
A Bisiklet yolu
B Motosiklet yolu
C Bisiklet giremez
D Motorlu bisiklet yolu
   
107
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
 
A Alt veya üst geçide
B Gençlik kampına
C Yürüyüş yoluna
D Okul geçidine
   
108
Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
 
A A
B B
C C
D D
   
109
Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?
 
A A
B B
C C
D D
   
110
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
 
A Kasisli yola girileceğini
B Yolda çalışma olduğunu
C Yolun trafiğe kapalı olduğunu
D Motorlu taşıtların giremeyeceğini
   
111
Taşıt yolu üzerinde çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
 
A Yaya geçidi
B Sağa tehlikeli viraj
C Taralı alana girilmez
D Taralı alan içine park edilebilinir.
   
112
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
 
A Yolda kar mücadelesi yapıldığını
B Yolda yapım, bakım veya onarım olduğunu
C Çalışma sebebi ile yolun trafiğe kapatıldığını
D Yolda kayma, çökme, heyelan olduğunu
   
113
Aşağıdakilerden hangisi yolda gizli buzlanma olduğunu bildirir?
 
A A
B B
C C
D D
   
114
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
 
A Tunele
B Alt geçide
C Karavanlı park yerine
D Gençlik kampına
   
115
Aşağıdkilerden hangisi taşıt yolunun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
 
A A
B B
C C
D D
   
116
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?
 
A A
B B
C C
D D
   
117
Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
 
A A
B B
C C
D D
   
118
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
 
A Ehli hayvan geçebilir
B Ehli hayvan giremez
C Vahşi hayvanlar geçebilir
D Vahşi hayvanlar giremez
   
119
Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir?
 
A Bisiklet girişinin yasak olduğunu
B Motosiklet girişinin yasak olduğunu
C Sadece motosikletin girebileceğini
D Motosikletler için hız sınırlaması olduğunu
   
120
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaları sona erdirir?
 
A A
B B
C C
D D
   
121
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
 
A Hızını değiştirmeden seyretmelidir.
B Yavaşlayarak dikkatli seyretmelidir.
C Aracını durdurmalıdır.
D Korna çalmalıdır.
   
122
Hangisi kamu hizmeti yapan taşıtların yolcularını indirip, bindirecekleri yeri gösterir?
 
A A
B B
C C
D D
   
123
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 
A Açılan köprü
B Sola tehlikeli devamlı viraj
C Soldan daralan kaplama
D Sola tehlikeli viraj
   
124
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 
A Aracının hızını azaltması
B Aracının hızını artırması
C Öndeki aracı geçmemesi
D İlk geçiş hakkını yayaya vermesi
   
125
Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir. II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir. III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.
 
A Yanlız I
B I ve II
C II ve III
D I, II ve III
   
126
Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir? I- Sağa dönüş II- Sola dönüş III- Aynı yönde ilerleme
 
A Yanlız I
B I ve II
C II ve III
D I, II ve III
   
127
Şekildeki aracın bulunduğu karayoluna ne ad verilir?
 
A Ana yol
B Tali yol
C Bağlantı yolu
D Bölünmüş karayolu
   
128
Yukarıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
 
A A
B B
C C
D D
   
129
Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
130
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?
 
A A
B B
C C
D D
   
131 Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
 
A Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
B Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
C Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi
D Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi
   
132
Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
 
A A
B B
C C
D D
   
133
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
 
A A
B B
C C
D D

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021