TRAFİK CEZALARI
   
1 Aşağıdaki durumların hangisinde, motorlu araçların kara yolunda sürülmesi yasaktır?
 
A Sürülecek araç başkasına aitse
B Kasko sigortası yaptırılmamışsa
C Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
D Aracın bakım süresi geçmişse
   
2 Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl için­de; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, birinci defada aşa­ğıdakilerden hangileri uygulanır? I - Hafif para cezası II - Sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınması III - Araç kullanmaktan men cezası
 
A I-II
B I-III
C II-III
D I-II-III
   
3 Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
 
A Sadece para cezası verilir.
B Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kul­lanmasına izin verilir
D İdari para cezasının yanı sıra sürücü bel­gesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
   
4 Hız sınırını %30 aşan sürücülere, aynı suçu bir yıl içinde 5 kez ihlal etmeleri hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Hafif hapis cezası ve aracına el koyma
B Hafif hapis ve para cezası
C Sürücü belgesinin 1 yıl geri alınması ve para cezası
D Ceza puanı uygulaması ve hafif hapis cezası
   
5 Suçun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını aşan sürücüler için hangisi yapılır?
 
A Sürücü belgesi 2 ay süre ile geri alınır.
B Sürücü belgesi 4 ay süre geri alınır.
C Sürücü belgesi süresiz geri alınır.
D Sürücü sağlık muayenesine sevk edilir.
   
6 Aşağıdaki cezalardan hangisi sürücü belge­si sahibi olmadan araç kullandıkları ikinci kez tespit edilenlere uygulanır?
 
A Sürücü belgesi almaktan men
B Altı aydan 1 yıla kadar hafif hapis
C İki aydan üç aya kadar hafif hapis
D Bir aydan iki aya kadar hafif hapis
   
7 Aşağıdakilerden hangisi 0,50 promilin üze­rinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye uygulanır?
 
A Araç kullanmaktan men cezası
B Sadece para cezası
C Ağır hapis cezası
D Birinci kez ise 6 ay hafif hapis cezası
   
8 Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süre ile geri alınır?
 
A 2
B 3
C 4
D 6
   
9 Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
 
A Trafikten süresiz men
B Yeniden sürücü eğitimine tabi tutulma
C Tescil plakası üzerinden idari para cezası
D Sürücü belgesinin 2 ay süre ile geri alınması
   
10 Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
 
A 30 Gün
B 3 Ay
C 6 Ay
D 2 Yıl
   
11 Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl için­de; 0,50 promilin üstünde alkollü olduğu üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürü­cü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
 
A 5 Yıl
B 2 Yıl
C 1 Yıl
D 6 Ay
   
12 Sürücü belgesini yanında bulundurmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygula­nır?
 
A Trafikten süresiz men
B Para cezası ve ceza puanı
C Sürücü belgesine 6 ay el koyma
D Yeniden sürücü eğitimine tabi tutmak
   
13 Sürücü belgesinin alınmasında, tescil ku­ruluşuna yanlış bilgi beyan eden ve hatalı belge kullananlar hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Ağır para cezası ve 6 ay hafif hapis cezası
B 2 aydan 3 aya kadar hafif hapis ve para cezası
C 3 gün hafif hapis ve ağır para cezası
D Ömür boyu trafikten men edilmesi
   
14 Trafik Kanununa göre, hız ölçen cihazların yerini tespit eden veya bu konuda sürücüyü uyaran cihazların imal ve ithalini yapanlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Hafif para ve hafif hapis cezası
B Sadece ağır hapis cezası
C Ticaret yasağı
D Araca el konulması
   
15 Aşağıdakilerden hangisi geçerli sürücü bel­gesi sahibi olmadan araç kullananlara, ilk tespitte uygulanır?
 
A Ağır para cezası
B Bir yıldan iki yıla kadar hafif hapis
C Bir aydan iki aya kadar hafif hapis ve para cezası
D İki aydan üç aya kadar hafif hapis ve para cezası
   
16 Hız sınırını ihlal sebebiyle sürücü belge­sinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
 
A 5
B 4
C 3
D 2
   
17 Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
 
A Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
B Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
C Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
D Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
   
18 Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?
 
A Bu kişilerin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.
B En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir.
C Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.
D Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021