TRAFİK KAZALARI
   
1 Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Trafik işaret levhalarının yeterince bilinmemesi
B Trafik kurallarının davranış hâline dönüşmemiş olması
C Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
D Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
   
2 I- Trafik kültürünün ve güvenlik gelişmesine katkıda bulunmak II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
 
A I ve II
B II ve III
C yanlız I
D I, II ve III
   
3 Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
 
A Asabi
B Hoşgörülü
C Bencil olmayan
D Saygılı
   
4 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
 
A Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
B Paylaşmayı bilmek ve uygulamak
C Kendini üstün görmek
D Kendi kendine kurallar koymak
   
5 Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
 
A Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
B Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
C Stresli olarak araç kullanmaya teşvik etmek
D Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
   
6 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
 
A Karşılaştığı trafik kazalarında ilk yardım uygulamak
B Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
C Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
D Emniyet görevlisi olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
   
7 İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanı­na girer?
 
A Trafik piskolojisi
B Adli tıp
C İlk yardımcı
D Kazazede
   
8 Sürücülerin araç sürerken aşağıdaki hangi davranışları, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamında yasaktır? I – Korkutmak veya şaşırtmak II – Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak, dökmek III – Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek
 
A I – II
B I – III
C II – III
D I – II – III
   
9 Ağır hasarlı ve ölümcül trafik kazasına karışan sürücülerin hangisini yapmaları gerekir?
 
A Kazaya yapan aracın yerini değiştirmesi
B Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
C Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
D İstenildiği taktirde gerekli bilgi ve belgeleri vermesi
   
10
Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
 
A Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiğini
B Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
C Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
D Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğunu
   
11 Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?
 
A Sadece sürücünün bildiği bir yerde
B Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
C Sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde
D Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
   
12 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
 
A Belirlenmiş hız sınırı altında seyretmek
B Aşırı hızla seyretmek
C Yorgun ve uykusuz araç kullanmak
D Geçme yasağı olan yerlerde araç geçmek
   
13 Sürücülerin hangi davranışı trafik kazaları­na yol açabilir?
 
A Araç kullanırken müzik dinlemek
B Yorulduğunu hissettiğinde mola vermek
C Kurallara uygun davranmak
D Hız sınırlamalarını dikkate almamak
   
14 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
 
A Tek yönlü yola ters yönden girmek
B Araçta zorunlu gereçleri bulundurmamak
C Alkollü olarak araç kullanmak
D Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
   
15 Sürücü için hangisi trafik suçudur?
 
A Yaya geçidinde aracı yavaşlatmak
B Gidişe ayrılan sağdaki şeritten gitmek
C Seyir halinde iken telefonla konuşmak
D Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
   
16 Trafik kazasına karışan sürücüler hafif yaralı ise aşağıdakilerden hangisini yerine getirmek zorundadır?
 
A Yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemek
B Yaralıları hastane götürüp tedavi ettirmek
C Reflektörlerle olay yerini işaretlemek
D Yolu trafiğe kapatmak
   
17 İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme trafik kazalarında …………. sayılan hallerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
 
A Yol kusuru
B Asli kusur
C Kusur paylaşımı
D Tali kusur
   
18 Aşağıdakilerden hangilerinin otomobilde bulundurulması zorunludur? I – Çekme halatı II – Pense, tornavida III – Kriko, bijon anahtarı IV – Bir çift patinaj zinciri
 
A I – II
B I – II – III
C II – III – IV
D I – II – III – IV
   
19 Hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılır?
 
A Gerekli tedbirleri almadan araç çekme
B Taşıma sınırı üstünde yolcu alma
C Taşıt giremez işareti bulunan yola girme
D Trafiğe uygunsuz araçla yola çıkma
   
20 Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakiler den hangisi aslî kusur sayılır?
 
A En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
B Takip mesafesine uyulmaması
C Aracın cinsine uygun olmayan hızla gidilmesi
D Öndeki araca arkadan çarpılması
   
21 “Trafikte tekrar yoktur.” sözü ile aşağıdaki­lerden hangisi anlatılmak istenmiştir?
 
A Trafikteki hatalar telafisi imkânsız sonuçlar doğurur.
B Bir ülkenin trafikle ilgili alt yapısı yeniden oluşturulamaz.
C Her yolculuk, sürücüye ayrı bir deneyim kazandırır.
D Trafikle ilgili acılar yeniden yaşanılmak istenmez.
   
22 Ölümcül trafik kazasına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?
 
A Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri
B Araçların yerlerini değiştirmeleri
C Yolu trafiğe açmaları
D İlk yardım önlemlerini almaları
   
23 I – Arkadan çarpma II – Kırmızı ışıkta geçme III – Kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymama Hangileri asli kusur sayılır?
 
A I – II
B I – III
C II – III
D I – II – III
   
24 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden biri değildir?
 
A Yol yapım kusurları
B Yolun eğimli olması
C Trafik işaretlerine zarar verilmesi
D Gerektiği halde trafik işaretlerinin konulmaması
   
25 Aşağıdakilerden hangileri, trafik kazaların­da asli kusur sayılır? I – Takip mesafesine uymama II – Arkadan çarpma III – Zorunlu hâller dışında park etmede veya duraklamada gereken tedbirleri almama
 
A I
B I – II
C II – III
D I – II – III
   
26 Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davra­nışlarından hangileri kazaları azaltır? I – Aceleci ve daha dikkatsiz olmaları II – Trafik kurallarına uymaları III – Araç bakımlarını düzenli olarak yaptır­maları
 
A I – II
B I – III
C II – III
D I – II – III
   
27 Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulundurulmalıdır?
 
A Arka bagaja
B Torpido gözüne
C Arka camın önünde
D Sürücünün hemen yanında
   
28 Ölümcül trafik kazasına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?
 
A Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri
B Yolu trafiğe kapatmaları
C Yolu trafiğe açmaları
D Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmemeleri
   
29 Maddi hasarlı kazalarda aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?
 
A Trafik zabıtasına haber verilmesine
B Kaza ile ilgili tutanak düzenlenmesine
C Araçların kaza yerinden kaldırılmasına
D Yolun trafiğe açılmasına
   
30 Şehir içi trafik kazalarında en çok etkilenen yayalar hangi grupta yer alır?
 
A Yaşlılar ve çocuklar
B Yaşlılar ve gençler
C Gençler ve kadınlar
D Kadınlar ve çocuklar
   
31 I- Alkol veya madde bağımlılığı II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik III-Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
 
A Yanlız I
B I ve II
C II ve III
D I,II ve III
   
32 Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır; • Lastik patlaması • Kusurlu rot •Aks kırılması • Kusurlu fren Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önle­mek için aşağıdakilerden hangisinin yapıl­ması uygun olur?
 
A Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi
B Araç yağının zamanında değiştirilmesi
C Araç bakımının zamanında yapılması
D Araç yakıtının zamanında alınması
   
33 Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetki­lilerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşır­larsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçer­lidir?
 
A Ölümlü kazalarda
B Yaralanmalı kazalarda
C Maddi hasarlı kazalarda
D Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
   
34
Yukarıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
 
A A
B B
C C
D D
   
35 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılır?
 
A Zorunlu bir sebep olmadıkça yavaş sürmek
B Öndeki aracı yakından takip etmek
C Hız sınırlarına uymamak
D Dönüş manevralarını yanlış yapmak
   
36 Hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılır?
 
A Gerekli tedbirleri almadan araç çekme
B Taşıma sınırı üstünde yolcu alma
C Taşıt giremez işareti bulunan yola girme
D Trafiğe uygunsuz araçla yola çıkma
   
37
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yaptığı trafik kazalarında asli (esas) kusur sayılır?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
38 Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulundurulmalıdır?
 
A Arka bagajda
B Torpido gözünde
C Arka camın önünde
D Sürücünün hemen yanında
   
39
Grafikte kaza faktörleri ve bunların trafik kazalarındaki kusur yüzdeleri (%) verilmiştir. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
 
A Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır
B Trafikteki araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
C Araç sayısı yolların gelişimine bağlı olarak artmaktadır
D Yolcu ve yük taşımasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
   
40 Ölümcül trafik kazasına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?
 
A Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri
B Araçların yerlerini değiştirmeleri
C Yolu trafiğe açmaları
D İlk yardım önlemlerini almaları
   
41 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılır?
 
A Fazla yolcu taşımak
B Aşırı yük yüklemek
C Karşı şeride tecavüz etmek
D Hızının gerektitdiği şeritten gitmek
   
42 Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?
 
A Taşıma sınırı altında yük taşımak
B Tehlikeli madde taşıyan araçları geçmek
C Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek
D Aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek
   
43
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hareket sayılır?
 
A Yanlız 4
B 1 ve 7
C 1, 3, 6
D 2, 6 ve 7
   
44 Aşağıdakilerden hangisi davranışı tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
 
A Hız sınırının aşılmaması
B Yayalara su sıçratılması
C Diğer sürücülerin korkutulması
D Seyir halinde cep telefonu ile konuşulması
   
45 - İlk yardım çantası - Reflektör - Yangın söndürme cihazı Bu teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Otobüs
B Kamyon
C Otomobil
D Lastik tekerlekli traktör
   
46
Ülkemizde trafik kazalarındaki kusur oranının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir. Bu verilerden hangi sonuca kesinlikle ulaşılır?
 
A Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
B Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler
C Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
D Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmalıdır
   
47 Hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
 
A Gerekli tedbirleri almadan araç çekme
B Araçlara taşıma sınırı üstünde yük alma
C Girişi olmayan yol işareti olan yola girme
D Trafiğe uygun olmayan araçlarla çıkma
   
48 Sürücünün hangi davranışı tedbirsiz ve saygısız araç sürme suçu sayılmaz?
 
A Yayalara su sıçratmak
B Sigara izmaritlerini yola dökmek
C Keyfi olarak seyir emniyetini ihlal etmek
D Kırmızı ışıkta geçmek
   
49 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
 
A Uyuşturucu madde alarak araç kullanmak
B Düşük hızla seyretmek, gereksiz fren yapmak
C İlk yardımla ilgili önlem almamak
D Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak
   
50
Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içinde ki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir. Bu bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 
A Araç sayısına oranla ülkemizdeki trafik kazalarındaki ölümün daha fazla olduğunu
B Ülkemizde trafik işaretleri ve görevlerinin sayısının yetersiz olduğunu
C Ülkemizdeki trafik yoğunluğunun diğer ülkelerden daha fazla olduğu
D Ülkemizdeki kara yolu yapısının diğer ülkelerden daha geri düzeyde olduğu
   
51 Trafik kazalarında kusur payı en çok aşağıdakilerden hangisinde görülür?
 
A Yayada
B Yolcuda
C Sürücüde
D Yolda
   
52 Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemekle görevlidir?
 
A Trafik görevlisi
B Maliye görevlisi
C Fahri trafik müfettişi
D Sigorta memuru
   
53 Taşıt giremez işareti bulunan kara yoluna girme, trafik kazalarında ……… sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
 
A Ceza puanı
B Asli kusur
C Kaza mahalli
D Muhafaza altında
   
54 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına neden olur?
 
A Tarlada çift süren traktörün arızalanması
B Demir yolu geçitlerinin kontrollü olması
C LPG’li araçların kapalı park alanlarına park etmesi
D Araçların trafiğin akışını olumsuz etkileyecek şekilde park edilmesi
   
55 Motosiklet ve motorlu bisiklet yolcuları hangisini kullanmak zorundadır?
 
A Koruma eldiveni
B Koruma gözlüğü
C Koruma başlığı
D Koruma kemeri
   
56
Aşağıdakilerden hangisinde yangın söndürme cihazı bulundurulmak zorundadır?
 
A A
B B
C C
D D
   
57 Aşağıdakilerden hangisinde İlk yardım çantası bulundurmak zorunlu değildir?
 
A Otobüs – Çekici
B Minibüs – Kamyonet
C Otomobil – Taksi otomobil
D Motosiklet – Motorlu bisiklet
   
58 Kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymama, trafik kazalarında ……… sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
 
A Tali kusur
B Asli kusur
C Yol kusuru
D Kusur paylaşımı
   
59 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına daha çok neden olmaktadır?
 
A Aşırı hız yapılması
B Trafiğin yoğun olması
C Öndeki aracın geçilmesi
D Öndeki aracın yavaşlaması
   
60 Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi nedir?
 
A Öndeki aracın durması
B Öndeki aracın yavaşlaması
C Görüş mesafesinin kötü olması
D Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
   
61 I- Alkol veya madde bağımlılığı II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
 
A Yanlız I
B I ve II
C II ve III
D I, II ve III
   
62 Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutarak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
 
A Açılabilir tavan
B Emniyet kemeri
C Panoramik cam
D Hidrolik direksiyon
   
63 Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa, Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa, Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakiler­den hangisi yapılmalıdır?
 
A Mola verilmeli
B Yola devam edilmeli
C Gözler ovuşturulmalı
D Baş dik tutmaya çalışılmalı
   
64 Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
 
A Hırçın
B Öfkeli
C Stresli
D Saygılı
   
65 Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucudur?
 
A Sürüş yeteneğinin artması
B Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
C Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
D Kaza yapma riskinin azalması sürüş yeteneğinin artması
   
66 I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?
 
A Yanlız I
B I ve II
C II ve III
D I, II ve III
   
67 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
 
A Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
C Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
D Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
   
68 Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?
 
A Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
B Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
C İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
D Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
   
69
Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 
A Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.
B Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.
C Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.
D Hız arttıkça takip mesafesi azalır.
   
70 Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?
 
A Adli Tıp
B Kazazede
C Trafik psikolojisi
D İlk yardımcı
   
71 Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir. Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?
 
A Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması
B Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
C Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması
D Elde cep telefonu ile konuşulması
   
72 Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
 
A Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
B Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
C Sürücülerin dikkatinin artırılması
D Kazaların önlenmesi
   
73 Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?
 
A Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
B Kazaya karışan araçların yerini değiştirmek
C Kaza yerindeki iz ve delilleri yok etmek
D Olay yerinden uzaklaşmak
   
74 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
 
A Başkalarının hakkını istismar etmemek
B Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşmak
C Kızgın biçimde kornaya basmak
D Kendi kendine kurallar koymak
   
75 I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki II- Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması III-Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?
 
A I ve II
B I ve III
C II ve III
D I, II ve III
   
76 Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
 
A Hız limitlerini aşmak
B Alkollü araç kullanmak
C Trafik levhalarını önemsemek
D Yorgun ve dalgın olmak

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021