EHLİYET SINIFLARI
   
1 “E” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakiler­den hangisini kullanamaz?
 
A Lastik tekerlekli traktör
B Kamyon
C Motorlu bisiklet
D Otobüs
   
2 Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar kamyon süremezler?
 
A D
B E
C B
D C
   
3 Hangi sınıf sürücü belgesi ile iş makinesi sürebilir?
 
A B
B D
C C
D G
   
4 A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almaya başvurmak için kaç yaşını bitirme şartı vardır?
 
A 15
B 17
C 18
D 16
   
5 Özel tertibatlı olarak imal edilmiş ve donatılmış motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak hasta ve sakatlar hangi sınıf sürücü belgesine sahip olmalıdır?
 
A F
B A1
C H
D G
   
6 A2 sınıf sürücü belgesine sahip sürücüler, kendi sınıfında dışında aşağıdakilerden hangisini kullanabilirler?
 
A Minibüs
B Kamyon
C Otobüs
D Motorlu bisiklet
   
7 18 yaşını bitirmiş olanlar hangi sınıf sürücü belgesi almak için başvuru yapamaz?
 
A G
B F
C B
D E
   
8 “C” sınıfı sürücü belgesine sahip olan han­gisinde verilen araçları kullanabilir?
 
A Otobüs, kamyon, kamyonet
B Çekici, kamyon, minibüs
C Kamyon, minibüs, lastik tekerlekli traktör
D Çekici, kamyon, minibüs
   
9 Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi (eşya, kargo vs.) taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?
 
A SRC 3
B SRC 2
C SRC 1
D SRC 4
   
10 F sınıfı sürücü belgesi olan hangi taşıtı kullanabilir?
 
A İş makinesi
B Minibüs
C Motosiklet
D Tarım traktörü
   
11 B sınıfı sürücü belgesi olan kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanamaz?
 
A Otomobil
B Kamyon
C Minibüs
D Kamyonet
   
12 Aşağıdaki durumların hangisinde, motorlu araçların kara yolunda sürülmesi yasaktır?
 
A Sürülecek araç başkasına aitse
B Kasko sigortası yaptırılmamışsa
C Aracın bakım süresi geçmişse
D Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
   
13 B sınıfı sürücü belgesi olan kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
 
A Otobüs
B Motosiklet
C Kamyon
D Lastik tekerlekli traktör
   
14 “D” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanabilir?
 
A Otobüs
B İş makinesİ
C Motosiklet
D Çekicİ
   
15 Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi yolcu taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisin­deki gibi olmalıdır?
 
A SRC 4
B SRC 2
C SRC 1
D SRC 3
   
16 Motosiklet sürmek isteyen sürücü hangi sınıf sürücü belgesine sahip olmalıdır?
 
A D
B E
C A2
D C
   
17 C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?
 
A 22
B 18
C 17
D 20
   
18 B sınıfı sürücü belgesi olan kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanamaz?
 
A Kamyonet
B Motosiklet
C Otomobil
D Minibüs
   
19 Aşağıdaki sürücü belgelerinin hangisi ile kendi sınıfının dışındaki bir taşıt kullanılabilinir?
 
A B
B G
C F
D A1

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021