KARAYOLLARININ KULLANILMASI - 2
   
1 Aracın durma ve duraklaması gereken hâller dışında bırakılmasına ne denir?
 
A Terminal
B Pak etme
C Garaj
D Durak
   
2 Arızalı araçların karayolunda çekilmesi sırasında bağlantı gereci olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
 
A Dayanıklı plâstik çubuk
B Çelik çubuk veya zincir
C Kendir veya kenevirden yapılmış halat
D Naylon halat
   
3 Araç kornalarının aşağıda verilen durumların hangisinde kullanılması yasaktır?
 
A Araç geçmede uyarı amaçlı
B Kara yollarını kullananları uyarma amaçlı
C Konvoy oluşturmuş araçlarda kamunun düzenini bozacak şekilde
D Yakın ilerisi görülmeyen kavşak ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken gelişini haber vermede.
   
4 Araçları arızalanan sürücüler, tehlikeye yol açmamak için aşağıdakilerden hangisi yapmalıdırlar?
 
A Aracın etrafına taş dizmek
B Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemek
C Aracın yerini değiştirmeden tamirci çağırmak
D Eski lastik yakarak diğer sürücüleri uyarmak
   
5 Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
 
A 2
B 3
C 4
D 5
   
6 Aşağıdakilerden hangisine duraklama yasak değildir ?
 
A Yaya ve okul geçitlerinde
B Yaya ve okul geçitlerinde
C Dönemeçlerde
D Banketlerde
   
7 Aracını park ettiği yerden çıkarmak isteyen sürücü, motoru çalıştırmadan önce aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
 
A Dönüş lâmbalarını yakarak işaret vermelidir
B Çıkacağı taşıt yolunun genişliğine bakmalıdır
C Aracın etrafını kontrol etmelidir
D Park görevlisinin talimatını beklemelidir
   
8 Azami ağırlığı 3,5 tonu geçen ve şehirler arası yük taşımasında kullanılan ticar araçlarda, aşağıdakilerden hangisi mutlaka bulundurulmalıdır?
 
A Klima
B Takograf cihazı
C Otomatik kapı
D Hava yastığı
   
9 Aksine bir işaret yoksa, otoyollarda otomobil için azami hız saatte kaç km dir?
 
A 100
B 110
C 120
D 130
   
10 Aşağıdakilerden hangisi duraklama sayılır?
 
A Öndeki aracın durması nedeni ile beklemek
B Trafik görevlisinin dur işaretine uymak
C Kırmızı ışıkta beklemek
D Yolcu indirmek ve bindirmek
   
11 Aşağıdakilerden hangisi duraklamada alınacak önlemlerden değildir?
 
A Uygun yerin seçilmesi
B Yolda en az yer işgal edilmesi
C Boş olan şeritten yararlanılması
D Varsa banketten yararlanılması
   
12 Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yerleri dışındaki köprülere kaç metre mesafe içinde duraklama yapmak yasaktır?
 
A 100
B 150
C 175
D 200
   
13 Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan fark­lı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?
 
A DUR lambası ve sis ışıkları
B Park lambası ve yangın söndürücü
C Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası
D Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası
   
14 Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işareti­nin yandığını gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
 
A Hızını artırarak uzaklaşmalıdır
B Dikkatli ve yavaş geçmelidir
C Okul taşıtını geçmemelidir
D Diğer sürücüleri uyarmalıdır
   
15 Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan araçların ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?
 
A 50
B 100
C 125
D 150
   
16 Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
 
A İlk geçiş hakkını yayalara vermeleri
B Aracın hızını azaltmaları
C Yayaları ikaz ederek geçmeleri
D Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
   
17 Araç kornasının gündüzleri hangi durumda kullanılması zorunludur?
 
A Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
B İlerisi görülmeyen dönemeçlere yaklaşırken
C Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada
D Bisiklet yolundaki bisikletlinin taşıt yoluna çıkmasını önlemede
   
18 Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağı­daki kurallardan hangisine uymak zorunda­dırlar?
 
A Yolcuları aracın solundan indirip bindirmeye
B Yolcuları aracın sağından indirip bindirmeye
C Kapıların kapatmadan hareket etmeye
D Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmeye
   
19 Aşağıdakilerden hangisine park edilmesi yasak değildir ?
 
A Dönemeçlerde
B Geçiş yolları üzerinde
C Duraklamanın yasak olduğu yerlerde
D Eğimli yol kesimlerinde
   
20 Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşa­ğıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
 
A Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek veya çektirmek
B Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak
C Freni bozuk aracı çeki demiriyle bağlayıp çekmek
D Kamyon ile kamyoneti çekmek veya çektir­mek
   
21 Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık iki buçuk metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden hangisi asılmalıdır?
 
A Beyaz bayrak
B Sarı yansıtıcı ve 20X20 cm ebadında sarı bez
C Kırmızı yansıtıcı ve 20X20 cm ebadında kırmızı bez
D Yeşil yansıtıcı ve 20X20 cm ebadında yeşil bez
   
22 Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işareti­nin yanması neyi bildirir?
 
A Taşıtın geri manevra yaptığını
B Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
C Taşıttan öğrencilerin indirilip bindirildiğini
D Taşıtın beklemekte olduğunu
   
23 Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
 
A Park etmek
B Yük boşaltmak için beklemek
C Yolcu indirmek için beklemek
D Yetkililerin dur işareti ile durmak
   
24 Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
 
A 100
B 110
C 120
D 130
   
25 Gündüzleri çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?
 
A 1
B 1,5
C 2
D 2,5
   
26 Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulan araçların, tehlikeye yol açmaması için yapılması gereken işlemlerdendir?
 
A Vitesin boşa alınması
B Araçta gözcü bulundurulması
C Aracın kapılarının açık tutulması
D Aracın ön ve arkasına birer yansıtıcı konması
   
27
Bir sürücünün, aşağıda verilen hangi aracı 24 saat içinde toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
 
A A
B B
C C
D D
   
28 Yerleşim yerleri dışındaki yollarda, aksine bir işaret yoksa otomobillerin azami hızı saatte kaç kilometredir?
 
A 90
B 100
C 110
D 120
   
29 Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
 
A Yüklerin bağlanması
B Kasanın kapaklarının kapatıl­ması
C Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
D Yolcuların kasa içinde bir yere oturtulması
   
30 Arızalı aracın ışık donanımı bozuk ise aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
 
A Çeken araca gündüz beyaz bez asılmalı
B Çeken araca gece kırmızı yansıtıcı konmalı
C İki araç arasına gece kırmızı ışık, gündüz kırmızı bez konulmalı
D Çekilen aracın arkasına gündüz kırmızı bez, gece yansıtıcı konulmalı
   
31 Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığI yapan araç sürücüleri, 24 saatlik bir süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
 
A 5,5
B 4,5
C 3,5
D 2,5
   
32 Yolcu indirip bindirmek isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
 
A Kapıyı açmadan aracın sağ tarafını kontrol etmesi
B Yolcuları aracın sağından indirip bindirmeye
C Araç tam olarak durmadan kapıları açması
D Gidiş yönüne göre aracını yolun en sağında durdurması
   
33 Araçların durma veya duraklaması gereken haller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir?
 
A Park yeri
B Kavşak
C Durak
D Sığınma cebi
   
34 Park edilirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
 
A Aracın yanında gözcü bulundurulması
B Acil uyarı ışıklarının yakılması
C Aracın park yerindeki görevliye teslim edilmesi
D Motoru durdurup el freninin çekilmesi
   
35 Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkların kullanılması zorunludur?
 
A Park ışıklarının
B Sis ışıklarının
C Uzağı gösteren ışıkların
D Yakını gösteren ışıkların
   
36
Şekle göre ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri, 20 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en fazla kaç saat bu aracı sürebilir?
 
A 6
B 7
C 8
D 9
   
37 Trafik zorunlulukları dışında araçların insan indirmek ve bindirmek veya eşya yüklemek ve boşaltmak amacı ile kısa süreli durdurulmasına ne denir?
 
A Park etme
B Durma
C Duraklama
D Bekleme
   
38
Yukarıda ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araçlar verilmiştir. Araçlardan hangilerini, bir sürücünün 24 saat süre içersinde; devamlı 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
 
A Yanlız I
B I-II
C II-III
D I-II-III
   
39 Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
 
A 5
B 10
C 20
D 30
   
40 Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobilin azami hız saatte kaç kilometredir?
 
A 90
B 100
C 110
D 130
   
41
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri dışındaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
 
A 60
B 70
C 80
D 90
   
42
Yukarıdakilerden hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?
 
A A
B B
C C
D D
   
43 Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?
 
A 20
B 25
C 35
D 45
   
44 Sürücüler, hızlarını aşağıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? I – Aracının yük ve teknik özelliğine I I– Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına III– Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
 
A I-II
B I-III
C II-III
D I-II-III
   
45
Aksine bir işaret yoksa yerleşim yerleri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?
 
A A
B B
C C
D D
   
46 Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
 
A Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
B Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
C Her iki aracın yüklü olması
D Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması
   
47 Trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasına ne ad verilir?
 
A Duraklama
B Park etme
C Bekleme
D Durma
   
48 Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemler­den hangisinin alınması gerekir?
 
A Aracın ön ve arkasına beyaz taş di­zilmelidir
B Aracın ön kısmına 150 metre mesafeden görülecek şekilde yeşil ışıklı yansıtıcı konul­malıdır.
C Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır.
D Aracın ön ve arkasına devrilmeyecek biçimde teneke gibi malzemeler konulmalıdır.
   
49 Şekilde park etmiş aracın hangi tarafına duraklama yapılamaz?
 
A Önüne
B Arkasına
C Yol taraftaki yanına
D Her iki yöne 50 metre mesafede
   
50 Gündüzleri görüşü azaltan sisli havalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
 
A Yakını gösteren ışıkların yapılması
B Uzağı gösteren ışıkların yakılması
C Acil uyarı ışıklarının yakılması
D Araç içi ışıkların yakılması
   
51 Yaya ve okul geçitlerinde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasak değildir?
 
A Duraklamak
B Durmak
C Şerit değiştirmek
D Park etmek
   
52 Kontrollü demiryolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?
 
A İnmiş bariyer varsa geçide girmeli
B Yol açıksa hızla geçerek uzaklaşmalı
C Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
D Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi halinde uygun hızla geçmeli
   
53 Yerleşim birimleri dışında kalan kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
 
A Sis ışıklarının
B Acil uyarı ışıklarının
C Uzağı gösteren ışıkların
D Yakını gösteren ışıkların
   
54 Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
 
A 5
B 10
C 15
D 20
   
55 Arızalı aracın ışık donanımı bozuk ise aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
 
A Çeken araca gündüz beyaz bez asılmalı
B Çeken araca gece kırmızı yansıtıcı konmalı
C İki araç arasına gece kırmızı ışık, gündüz kırmızı bez konulmalı
D Çekilen aracın arkasına gündüz kırmızı bez, gece yansıtıcı konulmalı
   
56 Yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında, geceleyin hangi ışıkların kullanılması zorunludur?
 
A Acil uyarı ışıklarının
B Park ışıklarının
C Uzağı gösteren ışıkların
D Yakını gösteren ışıkların
   
57 Aşağıdakilerin hangisinde yaya yoluna park edilebilir?
 
A Yaya yolu genişse
B Yaya yolu kenarındaki mülk sahipleri izin verirse
C Trafik işaretleri ile belirlenmişse
D Yakın çevrede yeterince park yeri yoksa
   
58 Kamyon, kamyonet ve römorklar da, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdaki­lerden hangisi zorunlu değildir?
 
A Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yük­seklikte olması
B Kasa üzerinin kapalı olması
C Elle tutulacak korkuluğun bulunması
D Kasa kapaklarının kapalı tutulması
   
59
Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
 
A 15
B 20
C 25
D 30
   
60 Yerleşim yerlerinde, kavşaklara kaç metre mesafe içinde duraklama yapmak yasaktır?
 
A 20
B 15
C 10
D 5
   
61 Takograf cihazının kullanılmasının başlıca amacı nedir?
 
A Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmek
B Sürücünün dinlenme ve çalışma süreleri ile yaptığı hızı tespit etmek
C Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmek
D Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmek.
   
62 Aşağıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin taşıt yolunda olması halinde, araç sürücülerinin yavaşlamaları gerektiğinde durmaları ve yardımcı olmaları mecburidir? I - Beyaz baston taşıyan II - Kollarında 3 yuvarlak sarı bant bulunan III- Bir yayanın veya köpeğin yardımı ile yürüyen
 
A I-II
B I-III
C II-III
D I-II-III
   
63 Römork takmış bir otomobilin azami hızı, römorksuz hâline göre saatte kaç kilometre daha az olmalıdır?
 
A 10
B 15
C 20
D 25
   
64
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması yanlıştır?
 
A Yaya geçinceye kadar durması
B Yaya geçidinde uygun mesadede durması
C Yayayı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
D Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması
   
65 Aşağıdakilerden hangisi okul veya yaya geçitlerine yaklaşırken sürücünün uyacağı kurallardan değildir?
 
A İlk geçiş hakkını yayalara vermek
B Aracın hızını azaltmak
C Söz konusu geçitlerde durmak
D Karşıdan gelen araçlara geçiş kolaylığı sağlamak
   
66 Geceleri ışıkların kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
 
A Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
B Park ve sis ışıkları ile seyretmek
C Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
D Aydınlatılmamış tünellerde uzağı gösteren ışıkları yakmak
   
67 Taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
 
A Uygun hızla seyretmek
B Vites küçültmek
C Yavaşlamak
D Yolcu indirmek, bindirmek
   
68 Zorunlu haller dışında şehirler arası kara yolunu kullanan motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı kaç kilometredir?
 
A 5
B 10
C 15
D 20
   
69 Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığın araç sürücüleri, 24 saatlik bir sürede toplam olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
 
A 9
B 8
C 7
D 6
   
70 Aşağıdakilerden hangisi durma değildir?
 
A Yolcu indirip bindirmek
B Öndeki araçların durması sonucu beklemek
C Trafik görevlisinin işareti ile durmak
D Kırmızı ışık kuralına uymak
   
71 Duraklanan ve park edilen yerden çıkılırken sürücülerin aşağıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur? I - Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri II - Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları
 
A I-II
B I-III
C II-III
D I-II-III
   
72 Kırmızı ışık yanması -Yolun trafiğe kapanması -Yetkililerin dur işareti vermesi Seyir halindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?
 
A Durma
B Park etme
C Duraklama
D Trafikte men
   
73 Zorunlu haller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari hız sınırı kaç kilometredir?
 
A 15
B 35
C 40
D 50
   
74 Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerin hangisinde yürümesi zorunludur?
 
A Gidiş yönüne göre sol bankette
B Gidiş yönüne göre sağ bankette
C Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
D Taşıt yolunun en sağındaki şeritte
   
75 Park etmede aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
 
A Motorun durdurulmasına
B El freninin çekilmesine
C Park lâmbasının yakılmasına
D Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
   
76 Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşa­ğıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 
A Trafik görevlisine haber vermesi
B Zarar verdiği aracın sahibini bulması
C Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaş­ması
D Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
   
77 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1.Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır. 2.Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
 
A Her ikisi de doğrudur
B Her ikisi de yanlıştır
C 1.doğru, 2.yanlıştır
D 1.yanlış,2.doğrudur
   
78 Arızalı araçlar aşağıdakilerden hangisi ile çekilir?
 
A İtfaiye
B İş makinesi
C Kurtarıcı
D Arazi taşıtı
   
79 Aşağıdakilerden hangisinde takograf cihazı bulundurulması zorunludur?
 
A Otobüs
B Minibüs
C Taksi
D Tramvay
   
80 Işık donanımı arızalı olan aracın gece, şekildeki gibi çekilmesi sırasında hangileri uygulanır? I- Çelik çubuk, çelik halat veya zincir II- Kırmızı ışık veya yansıtıcı III-Branda bezi
 
A I
B I-II
C II-III
D I-II-III
   
81 Araç kornalarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Korkutmadan uyarması
B Ses tonunun sabit olmas
C Uyarı amacı dışında kullanılması
D Rahatsız etmeyecek şekilde uyarı amacıyla kullanılması
   
82
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç km dir?
 
A 30
B 50
C 70
D 80
   
83 Yerleşim yerleri içinde, aksine bir işaret bulunmadıkça, minibüs, otobüs ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?
 
A 20
B 30
C 40
D 50
   
84 Aşağıdakilerden hangisi duraklanan yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
 
A Aracın etrafını kontrol etmesi
B Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
C Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
D Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
   
85
Trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
 
A 15 - 100
B 20 - 120
C 30 - 150
D 50 - 200
   
86 Aşağıdakilerden hangisi park etme kuralıdır?
 
A Araçta bir gözcü bulundurmak
B Aracın anahtarını park görevlilerine teslim etmek
C 5 dakikayı geçmeyecek şekilde bekle
D Park yerindeki araçların çıkışlarını engellememek
   
87 Kara yollarında karşıdan gelen sürücülerin gözlerinin kamaşmaması için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
 
A Park ışıklarının
B Sis ışıklarının
C Uzağı gösteren ışıkların
D Yakını gösteren ışıkların
   
88 Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?
 
A Park etmek
B Kırmızı ışıkta beklemek
C Yük boşaltmak
D Yolcu indirmek ve bindirmek
   
89 Öğrenciler ile gözetici ve hizmetlilerin taşınmasında kullanılan araca ne ad verilir?
 
A Personel aracı
B Eğitim aracı
C Okul taşıtı
D Özel taşıt
   
90 Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi park etmeye örnektir?
 
A 5 dakikadan fazla beklemek
B 5 dakikadan az beklemek
C Yük yüklemek ve boşaltmak
D Yolun kapalı durması halinde beklemek
   
91 Yerleşim yerleri dışında, aksine bir şaret bulunmadıkça, minibüs, otobüs ve kamyonlar için azami hız saattekaç kilometredir?
 
A 70
B 80
C 90
D 100
   
92 Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?
 
A Demir yolu tek hatlı ise hızlıca geçmelidir
B Uygun mesafede mutlaka durmalıdır
C Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmelidir
D Hızlarını artırarak geçmelidir
   
93 Karşı tarafına geçecek yaya­lar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmeli­dirler?
 
A Banketler
B Yaya geçitlerini
C Geçiş yollarını
D Yaya yollarını
   
94
Şekildeki kara yolunda, sürücüsü içinde bulunan araç zorunlu hal dışında 10 dakikadan fazla beklerse hangisini yapmış olur?
 
A Duraklama
B Durma
C Park etme
D Yolcu indirme bindirme
   
95 Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 m mesafede sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
 
A Taşıt yolu üzerinde duraklaması
B Öndeki aracın geçilmesi
C Hızını artırması
D Hızını azaltması
   
96 Kollarında üç yuvarlak sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı yaya yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
 
A Etkili şekilde korna çalmalıdır
B Selektör yapıp, dikkatini çekmelidir
C Durup, gerekirse yardımcı olmalıdır
D Yayayı korkutmadan hızla geçmelidir
   
97 Hangi durumda aracın iki yönüne reflektör (yansıtıcı) konulmalıdır?
 
A Park edildiğinde
B Duraklama yapıldığında
C Taşıt yolunda arızalandığında
D Yolcu akmak için durulduğunda
   
98
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor. Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 
A Sağa sinyal vermesi
B Yayaların geçişini beklemesi
C Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
D Yayaları ikaz ederek durdurup, yola devam etmesi
   
99 Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?
 
A Kamyon
B Otobüs
C Otomobil
D Motosiklet
   
100 Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?
 
A Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
B Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
C Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
D Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması
   
101 Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
 
A 100
B 120
C 150
D 200
   
102 Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
 
A Aynı
B Yarısı kadar
C 10 km/saat daha az
D 10 km/saat daha fazla
   
103 Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
 
A 5
B 20
C 30
D 50
   
104 I - Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi II - Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
 
A Yalnız I
B I ve II
C II, III ve IV
D I, II, III ve IV
   
105 Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?
 
A 5
B 10
C 15
D 20

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021