ÇEVRE VE HARİTA BİLGİSİ
   
1 Kişilerin huzur, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?
 
A Sesli ilan
B Gürültü
C Duyuru
D Konuşma
   
2 Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
 
A Araca aşırı yük ve yolcu alınması
B Uygun vitesle seyredilmesi
C Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması
D Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi
   
3 Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının oluşumuna yol açabilir?
 
A Aşırı yağışlar
B Buzulların erimesi
C Taşıt egzozundan çıkan kirleticiler
D Gürültü kirliliği
   
4 Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?
 
A Harita ve kroki
B Yolcu ve yük
C Reflektör
D Yangın tüpü
   
5 Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerdendir?
 
A Özel araç kullanımının teşvik edilmesi.
B Araçlarda kurşunsuz benzin kullanılması
C Yürüyerek gidilebilecek yere motorla gidilmesi
D Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalıştırılması
   
6 Bakımı yapılmamış bir aracın egzozundan daha fazla duman havaya karışır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olur?
 
A Gürültü kirliliğine
B Orman yangınına
C Toprak erozyonuna
D Hava kirliliğine
   
7 Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
 
A Yanıcı madde
B Yakıcı madde
C Atık
D Kireç
   
8 Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
 
A Gürültü kirliliği oluşturmamak
B Yakıt tasarrufu sağlamak
C Motor gücünü artırmak
D Kazalara karşı güvenliği artırmak
   
9 Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden değildir?
 
A Kısa mesafeli yerlere yaya gidilmesi
B İniş eğimli yolda motorun durdurulması
C Mümkün olduğunca toplu taşım araçlarının kullanılması
D Trafiği yoğun olmayan taşıt yollarının seçil­mesi
   
10 Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi ekonomi ve çevre yönünden yarar sağlar?
 
A Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
B Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
C Araç modellerini ve fiyatlarını
D Trafik suçuna verilen para cezalarını
   
11
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
 
A Uşak
B Konya
C Urfa
D Trabzon
   
12
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
 
A Uşak
B Konya
C Urfa
D Trabzon
   
13 Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?
 
A Çevre hakkı
B Çevre koruma
C Çevre düzeni
D Çevre sorunu
   
14 Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan değildir?
 
A Ruh sağlığının bozulması
B Beden sağlığının bozulması
C Dikkatin dağılması
D İş veriminin artması
   
15 Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa, aşağıdakiler­den hangisi uygulanır?
 
A Aracın merkeze girmesi yasaklanır.
B Araç sahibi para cezası alır.
C Sürücüsüne hapis cezası verilir.
D Sürücü trafikten ömür boyu men edilir.
   
16 Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
 
A Batı
B Doğu
C Kuzey
D Güney
   
17 Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır?
 
A Yakıt tüketiminin azalması
B Trafik yoğunluğunun artması
C Trafik yoğunluğunun azalması
D Yürüme alışkanlığı oluşturması
   
18 Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?
 
A Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
B Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
C Araç bakımlarını zamanında yaptırmaları
D Hızlarına uygun viteste seyretmeleri
   
19 Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel öğelerden oluşan dış ortama ne denir?
 
A İklim
B Erozyon
C Atmosfer
D Çevre
   
20 Aşağıdakilerden hangisi çevreye önem ve­ren sürücünün davranışlarından değildir?
 
A Ani kalkış ve duruştan kaçınmak
B Araç bakımını düzenli olarak yaptırmak
C Zorunlu olmadıkça özel aracını kullanmamak
D Kurşun veya kükürt oranı yüksek yakıt kullanmak
   
21 Sürücüler şehirlerarası yola çıktıklarında yanlarına aşağıdakilerden hangisini almalı­dırlar?
 
A Şehir haritası
B Şehir plânı
C Karayolları haritası
D Şehir krokisi
   
22
Osmaniye’den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya’ya oradan da Ankara’ya gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
 
A Batı-Doğu
B Kuzuy-Güney
C Kuzeydoğu-Kuzeybatı
D Kuzeybatı-Güneydoğu
   
23 Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin önlenmesinde olumlu katkı sağlar?
 
A Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
B Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
C Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
D Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
   
24 Katalitik konvektörün görevi nedir?
 
A Yakıtı süzmek
B Fren sistemini güçlendirmek
C Egzoz gazındaki zehirli maddeleri azaltmak.
D Yakıt tüketimini azaltmak.
   
25 Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
 
A Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren,metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması
B Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
C Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
D Araç bakımlarının sürelerinde yapılması
   
26 Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
 
A Batı
B Doğu
C Kuzey
D Güney
   
27 Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir
 
A Batı
B Doğu
C Kuzey
D Güney

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021