İNSAN VÜCUDU
   
1 Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda bulunmaz?
 
A Akciğer
B Mide
C Dalak
D Karaciğer
   
2 Aşağıdakilerden hangisi tüm vücutta faaliyet gösterir?
 
A Boşaltım sistemi
B Solunum sistemi
C Dolaşım sistemi
D Sindirim sistemi
   
3 Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi organlarındandır?
 
A Böbrek
B Mide
C Akciğer
D Kalp
   
4 İnsan vücudunun bölünerek çoğalabilen en küçük yapı taşına ne ad verilir?
 
A Hücre
B Doku
C Organ
D Sistem
   
5 Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisindeki gibi olur?
 
A Hücre – Doku – Organ – Sistem
B Hücre – Organ – Doku – Sistem
C Sistem – Doku – Organ – Hücre
D Organ – Hücre – Doku – Sistem
   
6 Aşağıdakilerden hangisi organ değildir?
 
A Akciğer
B Karın
C Mide
D İnce bağırsak
   
7 İnsan vücudunda hücrelere gerekli maddeleri taşıyıp atık maddeleri uzaklaştıran kalp ve kan damarlarının birleşerek oluşturduğu sistem aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Sindirim sistemi
B Boşaltım sistemi
C Solunum sistemi
D Dolaşım sistemi
   
8 Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?
 
A Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan organlardır.
B Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren, aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğudur.
C Yediğimiz gıdaların sindirilerek vücudumuza yararlı hâle getirilmesi işlemidir.
D Hücreleri oluşturan küçük organ topluluklarıdır.
   
9 Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?
 
A Kalp
B Akciğer
C Yutak
D Mide
   
10 İnsan vücudunda yaşamsal fonksiyonları yerine getirmek için değişik organların bir araya gelerek oluşturdukları yapıya ne ad verilir?
 
A Destek doku
B Hücre
C Sistem
D Doku
   
11 Aynı yapı ve görevdeki hücre topluluğuna ne ad verilir?
 
A Vücut
B Doku
C Sistem
D Organ
   
12 İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
 
A Sinir sisteminde
B Dolaşım sisteminde
C Sindirim sisteminden
D Solunum sisteminde
   
13 Aşağıdakilerden hangisi omurganın içindeki boşlukta bulunur?
 
A Lenf düğümleri
B Omurilik soğanı
C Omurilik
D Kas
   
14 Omurga boşluğunda hangi vücut sisteminin bir bölümü faaliyet gösterir?
 
A Sindirim sisteminin
B Sinir sisteminin
C Solunum sisteminin
D Hareket sisteminin
   
15 Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
 
A Mide
B Karaciğer
C Böbrek
D Kalp
   
16 Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
 
A Sinir sisteminin
B Sindirim sisteminin
C Endokrin sisteminin
D Hareket ve iskelet sisteminin
   
17 Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde ger­çekleşir?
 
A Sindirim sistemi
B Sinir sistemi
C İskelet sistemi
D Solunum sistem
   
18 Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne denir?
 
A Hücre
B Destek doku
C Sistem
D Organ
   
19 Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?
 
A Akciğer
B Karaciğer
C Soluk borusu
D Burun
   
20 Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
 
A Akciğer
B Mide
C Karaciğer
D Beyin
   
21 Aşağıdakilerden hangisi vücut bölgesi olarak değerlendirilir?
 
A Akciğer
B Mide
C Böbrek
D Göğüs
   
22 Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
 
A Dolaşım sisteminde
B Sinir sisteminde
C Solunum sisteminde
D Sindirim sisteminde
   
23 Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır. Verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
 
A Sindirim sistemi
B Dolaşım sistemi
C Solunum sistemi
D Merkezi sinir sistemi
   
24 emikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?
 
A Hareket sistemi
B Sindirim sistemi
C Dolaşım sistemi
D Solunum sistemi

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021