KANAMA - ŞOK - BAYILMA - KOMA
   
1 İç kanaması olan ve şok durumdaki hastaya aşağıdakilerden hangisi yapılır?
 
A Üzeri açık olacak şekilde sırt üstü yatırılır.
B Ağızdan ağza suni solunum yapılır.
C Bilincinin açık kalması için çaba gösterilir.
D Bolca ılık içecekler içirilir.
   
2 Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
 
A Şok pozisyonuna almak
B Soğuk içecekler içirmek
C Duyu organlarını uyarmak
D Temiz hava almasını sağlamak
   
3 Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
 
A Kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak
B Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak
C Kanayan yere sıcak uygulama yapmak
D Kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtıları temizlemek
   
4 Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulama malzemesi olarak tercih edilmelidir?
 
A 5 – 6 cm eninde elastik bandaj
B 50 cm uzunluğunda ince kablo
C 50 cm uzunluğunda ince iplik
D 5 – 6 cm genişliğinde metal malzeme
   
5 Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki durumlardan hangisinin göstergesidir?
 
A Şiddetli baş yaralanması
B Göğüs zedelenmesi
C Dalak yırtılması
D Mide delinmesi
   
6 Aşağıdakilerden hangisi şok sonucu olan ölümün sebeplerindendir?
 
A Sindirimdeki yetersizlik sonucu organ ve dokuların beslenememesi
B Solunum sayısındaki artış sonucu organ ve dokulara fazla oksijen gitmesi
C Dolaşımdaki yetersizlik sonucu organ ve dokulara kan gitmemesi
D Sinir sistemindeki faaliyet artış sonucu organ ve dokulardaki faaliyetin artması
   
7 Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
 
A Şok durumunda
B Beyin kanamasında
C Ayak bölgesinden yılan sokmasında
D Akciğer zedelenmesi ve kanamasında
   
8 Karın bölgesinde iç kanaması olduğu düşünülen kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
 
A Şok pozisyonu verilmesi
B Ağzından bol sıvı verilmesi
C Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D Yaşamsal bulgularının incelenmesi
   
9 - Bulantı ve kusma olması - Burun ve kulaktan kan gelmesi - Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?
 
A Baş yaralanması
B Akciğer delinmesi
C Dalak yırtılması
D Kalp spazmı
   
10 Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için, yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?
 
A Kuru pamukla
B Atel ile
C Kuru ve temiz bez ile
D Islak, temiz sargı beziyle
   
11 Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
 
A Sırt üstü yatış pozisyonunda kafa yana çevrilmiş, ayaklar biraz yukarıda, üstü örtülü
B Yüz üstü yatış pozisyonunda kafa yana çevrilmiş, ayaklar biraz aşağıda, üstü örtülü
C Yan yatış pozisyonunda ayaklar birbirine paralel
D Oturuş pozisyonunda dizler katlanmıştır.
   
12 Kanama olan bölgeye turnike uygulanabilmesi için gerekli olan şartların en doğru olarak verildiği seçenek hangisidir?
 
A Vücutta atardamarların geçtiği çift kemikli bölgeye uygulanır.
B Vücutta atardamarların geçtiği tek kemikli bölgeye uygulanır.
C Vücutta toplardamarların geçtiği çift kemikli bölgeye uygulanır.
D Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölgeye uygulanır.
   
13 Aşağıdakilerden hangisi aşırı kanama sonucu şoka girmekte olan hasta için alınabilecek ilk yardım önlemidir?
 
A Kendine gelmesi için yüzüne tokat atıp su serpilmesi
B Vücut sıcaklığının düşürülüp yüz üstü yatar pozisyona alınması
C Kanamasının durdurulup vücut sıcaklığının düşürülmesi
D Kanamasını durdurucu önlemler alınıp hastanın uygun pozisyona alınması
   
14 Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir
B Cisim çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
C Cismin dışarıda kalan kısmı kesilir ve yara sarılır.
D Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
   
15 İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ve omuzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda kanamanın olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi kanama olduğunu düşünürsünüz?
 
A Kılcal damar
B Atar damar
C Toplardamar
D Yırtık kanaması
   
16 Bayılan hastaya soluk yolunun tıkanmaması için hangi pozisyon verilir?
 
A Yarı oturuş
B Yüzükoyun yatış
C Yan yatış
D Sırtüstü yatış
   
17 Aşağıdakilerden hangisi kafa içi yaralanmasının belirtisidir?
 
A Hırıltılı soluk alma
B Boyunda şişme
C Düzenli ve dolgun nabız
D Hızlı hareket etme
   
18 Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir gevşetme uygulanmalıdır?
 
A 1-2
B 5-10
C 15-20
D 30-40
   
19 İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
 
A Şok
B Beyin kanaması
C Ayakta olan kanamalar
D Ayak bileğinin burkulması
   
20 Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
 
A Hâlsizlik
B Şok
C Zehirlenme
D Koma
   
21 Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli geçici, tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir?
 
A Kansızlık
B Koma
C Şok
D Bayılma
   
22 Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir?
 
A Anî bilinç kaybı
B Yüzün kızarması
C Kasların gevşemesi
D Soğuk terleme
   
23 Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın belirtilerindendir?
 
A Solunumun derin olması
B Deride kuruluk
C Aşırı hareketlenme
D Yüzün sararması
   
24 Aşağıdakilerden hangisi şoka neden olan faktörlerdendir?
 
A Alkol almak
B Fazla uyumak
C Aşırı kanama
D Aşırı gürültü
   
25 Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
 
A Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutmak
B Basınç yapmak
C Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
D Kanayan damarın üzerine bastırmak
   
26 Şah damarına bası uygulaması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisine yapılır?
 
A Kol bölgesinde olan kanamalarda
B Yüz bölgesinde olan kanamalarda
C Karın bölgesinde olan kanamalarda
D Bacak bölgesinde olan kanamalarda
   
27 Bacakta, turnike uygulama bölgesi neresidir?
 
A Diz ile kalça arası
B Diz ile ayak arası
C Diz kapağının olduğu bölge
D Ayak bileğinin alt kısmı
   
28 Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
 
A Soğuk nemli cilt, titreme
B Hareketlilik, saldırganlık hâli
C Vücut sıcaklığında yükselme
D Cildin kızarması, aşırı terleme
   
29
Kafa derisi ve şakak bölgesindeki kanamalarda şekilde belirtilen hangi kısma basınç uygulanmalıdır?
 
A Kulak önü
B Çene altı
C Kasık
D Köprücük
   
30 Atardamar kanaması, toplardamar kanamasına göre neden daha tehlikelidir?
 
A Damar esnekliği az olduğundan
B Kirli kan bulundurduğundan
C Daha fazla kan kaybı olduğundan
D Vücudun her yerinde bulunduğundan
   
31 Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
B Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi
C Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
D Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması
   
32 Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?
 
A Basınçlı ve çok hızlı akması
B Kesik kesik fışkırma şeklinde akması
C Renginin koyu kırmızı olması ve yayılarak akması
D Çok yavaş sızıntı şeklinde akması
   
33 Başa alınan darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Oturtulup kulağına pamuk tıkanır
B Sırt üstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
C Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
D Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır
   
34 Göğüsteki açık yara, aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?
 
A Kuru pamukla
B Oksijenli pamukla
C Islak, temiz sargı beziyle
D Alkollü bezle
   
35 Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
B Damarı genişletip kan basıncının azaltmak
C Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak
D Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
   
36 Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
 
A Nabzın süratli ve zayıf olması
B Solunumun derinleşmesi
C Vücut sıcaklığında artması
D Cildin kızarması, aşırı terleme
   
37 Kalbe yakın yerdeki bir kanamada, kalbin atışına bağlı kesik kesik fışkırma tarzında görülen kanama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Toplardamar kanaması
B Atardamar kanaması
C Kılcal damar kanaması
D Lenf kanaması
   
38 Hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
 
A Yüzün soğuk su ile yıkanması
B Burun üzerine ve enseye buz konulması
C Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak, başın geriye çekilmesi
D Sargı bezi ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
   
39 Hangi kanamalarda kasık kıvrımının iç kıs­mına basınç uygulanır?
 
A Bacaktaki
B Göğüsteki
C Karındaki
D Boyundaki
   
40 Karın yaralanması olan yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
 
A Meyve suyu içirmek
B Yara yerini soğuk tutmak
C Yara yerine göre uygun pozisyon vermek
D Şoka karşı önlem almak
   
41 Şokta zamanla oluştuğu hâlde, bayılmada aniden meydana gelen belirti aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Nabzın güçlenmesi
B Bilinç kaybı
C Vücut sıcaklığının artma
D Ciltte kızarma
   
42 Burun kanamalarında aşağıdakilerden hangisinin uygulanması kanamayı durdurucu etki yapmaz?
 
A Burnu, bol soğuk su ile yıkamak
B Enseye buz koymak
C Her iki burun kanadını hafifçe sıkmak
D Boyun damarlarına masaj yapmak
   
43 Hangi durumdaki hasta sırt üstü yatırılıp bacakları bir süre yukarıda tutulduktan sonra şok pozisyonunda bekletilir?
 
A Karın yaralanması olan
B Baygın durumda olan
C Egzoz gazından zehirlenen
D Göğüs yaralanması olan
   
44 Kanamanın olduğu damar parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanmasının sakıncası aşağıdaki durumlardan hangisi olabilir?
 
A Toplardamar kanamaları
B Bacak bölgesi kanamaları
C Çökme kırıkla birlikte olan kanamalar
D Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
   
45 Kanamanın olduğu damar parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanmasının sakıncası aşağıdaki durumlardan hangisi olabilir?
 
A Boyun bölgesine
B Çöken kemik üzerine
C Baş ve yüz bölgesine
D Kol ve bacak üzerine
   
46 Aşağıdakilerden hangisi, bayılmanın kısa tanımıdır?
 
A Vücut sıcaklığının artmasıdır.
B Geçici bilinç kaybı hâlidir.
C Vücudun su toplamasıdır.
D Nabız atımının durmasıdır.
   
47 Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?
 
A Yavaş akması
B Çok hafif sızarak akması
C Renginin açık kırmızı olması
D Kısa sürede pıhtılaşması
   
48 Baş derisindeki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç yapılır?
 
A Enseye
B Koltuk altına
C Baş derisi üzerine
D Şakak kemiği üzerine
   
49 Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdakilerden hangilerinin göstergesidir? I – Şiddetli kafa travması geçirdiğinin II – Omurilik zedelenmesi olabileceğinin III –Göğüs zedelenmesi geçirdiğinin
 
A I – II
B II – III
C I – III
D I – II – III
   
50 El bileği ile dirsek arasındaki büyük bir dış kanamayı durdurma metodu aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak
B Dirsekle omuz arasına turnike uygulamak
C Omuz üzerine baskı uygulamak
D Kanayan yere merhem sürmek
   
51 Burun kanaması olan kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
 
A Sırt üstü yatırıp başın geriye alınması
B Sümkürterek burun içinin temizlenmesi
C Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
D Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
   
52 Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmada uygulanan bir yöntemdir?
 
A Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
B Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
C Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
D Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
   
53 İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır.
B Atardamarlar, kanı kalpten dokulara taşır.
C Atardamardaki kan basıncı daha fazladır.
D Kılcal damardaki kan basıncı daha azdır.
   
54 Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, hastaya hangi pozisyon verilir?
 
A Sırt üstü yatırılır.
B Yüzüstü yatırılır.
C Yan yatırılır.
D Oturtulur.
   
55 Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda ilk yardım önlemi olarak uygulanır?
 
A Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
B Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
C Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek
D Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek
   
56 Bayılıp kendine gelen kişiye aşağıdakilerden hangisi yapılır?
 
A Kalp masajı yapılır
B Hemen hastaneye kaldırılır
C Hemen ayağa kaldırılır
D Yeterli süre dinlenmesi sağlanır
   
57 Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?
 
A Kafa yaralanmaları
B Beyin zarı iltihabı (Menenjit)
C Kaburga çatlakları
D Zehirlenmeler
   
58 Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine göre fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?
 
A Burun kanamaları
B Atardamar kanamaları
C Kılcal damar kanamaları
D Toplardamar kanamaları
   
59 Aşağıdakilerden hangisi iç kanamanın belirtilerinden değildir?
 
A Bulantı ve kusma
B Kulak veya ağızdan kan gelmesi
C Reflekslerin güçlü olması
D Baş dönmesi
   
60 I- Atardamar kanamaları II-Toplardamar kanamaları III-Kılcal damar kanamaları Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
 
A Yanlız I
B I ve II
C II ve III
D I, II ve III
   
61 Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak, kanayan yere kan gitmesini engelleme şeklinde uygulanan kanama durdurma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Turnike uygulaması
B Basınçlı sargı
C Atel uygulaması
D Elle baskı
   
62 Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Şok
B Tıkanma
C Kalp durması
D Soluk durması
   
63 Bayılan hastaya aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
 
A Vücut sıcaklığı düşürülür.
B Duyu organları uyarılır.
C Şekerli, soğuk içecek verilir
D Hastaneye götürülür.
   
64 Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
 
A Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
B Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
C Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
D Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
   
65 Kanama olan bölgeye turnike uygulanırken hangisine dikkat edilmelidir?
 
A Eklem bölgesi olmasına
B Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
C Vücutta yassı kemiklerin geçtiği bölge olması
D Vücutta atar damarların geçtiği tek kemikli bölge
   
66 Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
 
A Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
B Bacağında açık kırığı ve kanaması olanlarda
C El bileğinde açık kırığı ve kanaması olanlarda
D Burnundan ve kulağından kanaması olanlarda
   
67 Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?
 
A Burun
B Atardamar
C Toplardamar
D Kılcaldamar
   
68 Normal yetişkin bir insan, kanama sonu­cu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur?
 
A 5
B 10
C 15
D 20
   
69 Aşağıdakilerden hangisi koma belirtilerinden değildir?
 
A Uyarılara reaksiyonsuzluk
B Hırıltılı solunum
C Bilinçsizlik ve uyku
D Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi
   
70
Omuz, boyun veya koldaki kanamalarda şekilde belirtilen hangi kısma basınç uygulanmalıdır?
 
A Köprücük kemiğinin iç kısmına
B Çene altına
C Şakak bölgesine
D Kasığın iç kısmına
   
71 Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
 
A Sindirime yardımcı olmak
B Solunumun düzenli olmasını sağlamak
C Vücut sıcaklığını düşürmek
D Beyne kan gitmesini sağlamak
   
72 Aşağıdakilerden hangisi, koldaki büyük kanamalarda uygulanan turnike yöntemidir?
 
A Kanayan yere çeşitli ilaçlar tatbik etmek
B Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak
C Dirsek ile omuz arasına sıkma bağı uygulayarak kanı durdurmak
D Dirsek kısmını kalp seviyesinden yukarıda tutmak
   
73 Aşağıdakilerden hangisi enine karın yaralanması olan yaralıya uygulanır?
 
A Ağızdan içecek vermek
B Baş hafifçe yüksekte, dizler bükük olacak şekilde sırt üstü yatırmak
C Temiz havada derin soluk alıp vermesini sağlamak
D Sürekli hareket ettirerek şuurunu açık tutmak
   
74 Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada kırık yoksa, kanayan yere ilk önce yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kalpten aşağı seviyede tutmak
B Yara bandı yapıştırmak
C Basınç uygulamak
D Soğuk su ile yıkamak
   
75 Koma halindeki kazazedeye aşağıdakiler­den hangisi yapılmaz?
 
A Solunum ve nabız kontrolü
B Sıkan giydilerin gevşetilmesi
C Ağızdan yiyecek içecek verilmesi
D Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
   
76 Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa ne olur?
 
A Atardamarlardan nabız hissedilemez.
B Beyin kanaması riski artar.
C Kalbin kasılıp gevşeme sayısı artar.
D Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
   
77 Yaralanmalarda, yaralı bölgeye hangi pozisyon verilir?
 
A Baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
B Kalp ile aynı seviyede kalması sağlanır.
C Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.
D Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır.
   
78
Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
 
A Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot sürülmesi
B Cismin çıkarılması ve hemen hastaneye sevk edilmesi
C Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması
D Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hemen hastaneye sevk edilmesi
   
79 Başından yaralanan yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Yarası sarılarak uyutulur.
B Yaralı bölgeye sıcak pansuman uygulanır.
C Soluk yolu açık tutularak sevk edilir
D Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur.
   
80 Aşağıdakilerden hangisi koma nedenlerinden değildir?
 
A Beyin kanaması
B Aşırı kan kaybı
C Birinci derece yanık
D Suda boğulma
   
81 Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
 
A Dik oturuş
B Yarı oturuş
C Yarı yüzüstü yan yatış
D Sırtüstü yatış
   
82
Yukarıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
 
A A
B B
C C
D D
   
83 Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanmasında öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?
 
A Midenin
B Akciğerin
C Karaciğerin
D Dalağın
   
84 Aşağıdakilerden hangisi açık yaralardaki genel uygulamalardandır?
 
A Soğuk su içirmek
B Yaraya merhem sürmek
C Kanama varsa şoka karşı önlem almak
D Yaralı bölge altta kalacak şekilde yatırmak
   
85 Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
 
A Yara kenarlarını birbirine yaklaştırıp sonra sarmak
B Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
C Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalması
D Hekimin gelmesini beklemek
   
86 Aşağıdaki belirtiler hangi tür yaralanmalarda daha çok görülür? - Göz bebeklerinde büyüklük farkı - Geçici hafıza kaybı - Burundan kan gelmesi
 
A Baş
B Göğüs
C Karın
D Omurga
   
87 Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra da kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Başı sıcak su ile yıkanır.
B Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir
C Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir
D En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur
   
88 Ayak veya bacakta, kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kasık iç kısmı
B Bacak dış kısmı
C Dizin ön üst kısmı
D Karın ön üst kısmı
   
89
Yukarıdakilerden hangisi koma pozisyonudur?
 
A A
B B
C C
D D
   
90 I - Deri soğuk ve nemlidir. II - Nabız düzenli ve dolgundur. III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır. Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisi­dir?
 
A Yanlız I
B Yanlız II
C I ve III
D II ve III
   
91 Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
 
A Nabız atışının güçlü olması
B Cildin kuru ve sıcak olması
C Kan basıncının düşmesi
D Zihinsel aktivitenin artması
   
92 Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?
 
A Sara
B Koma
C Bayılma
D Halsizlik
   
93 Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
 
A Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması
B Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi
C Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etmesi
D Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
   
94 I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
 
A Yalnız I
B Yalnız II
C Yalnız III
D I, II ve III
   
95 Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?
 
A Yan yatış
B Baş yanda, yarı yüzüstü yatış
C Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış
D Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış
   
96 Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?
 
A Kansızlık
B Bilinç kaybı
C Baş dönmesi
D Düzensiz nabız atışı
   
97 Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?
 
A Kan basıncının düşmesi
B Bilinç seviyesinin artması
C Cildin soğuk ve nemli olması
D Dudak çevresinin morarması
   
98 Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
 
A Koma
B Üşüme
C Bayılma
D Terleme
   
99 Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
 
A Şoka karşı önlem alınması
B Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
C Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
D Bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırtüstü yatırılması
   
100 İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
 
A İlk yardımın ABC´sinin uygulanması
B Ayaklarının 30 cm yukarı kaldırılması
C Ağızından ılık içecekler verilmesi
D Üzerinin örtülerek ısı kaybının önlenmesi

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021