SOLUNUM VE KALP DURMASI
   
1 Kalbin durması halinde kalp masajı kaç dakika içinde yapılırsa yararlı olur?
 
A 3 ile 5
B 5 ile 10
C 10 ile 20
D 20 ile 30
   
2 Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi 1. dereceden bilinç düzeyini gösteren bir burgudur?
 
A Sözlü ve gürültülü uyarılara cevap vermesi
B Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
C Ağrılı uyarılara cevap vermesi
D Tüm uyaranlara tepkisiz olması
   
3 İlk yardım yapan kişi, hareketsiz yatan hastanın ağız kısmına yanağını yaklaştırarak tutuyor. Bu uygulama ile hastanın hangi durumu kontrol edilir?
 
A Soluğu
B Vücut sıcaklığı
C Solunum sayısı
D Şok durumu
   
4 Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
 
A Derinin kızarması
B Vücut sıcaklığının artması
C Reflekslerin kaybolması
D Göğüs hareketlerinin artması
   
5 “Holger-Nielsen (sırttan bastırma)” metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?
 
A Omurga yaralanmalarında
B Kapalı göğüs yaralanmalarında
C Boylamasına karın yaralanması olanlarda
D Ağız-burun çevresinde kanamalı yaralanmalarda
   
6 Bak – Dinle – Hisset yöntemin de “Dinle” ne anlama gelir?
 
A Yaralının soluk sesinin dinlenmesi
B Trafik işaretçilerinin dinlenmesi
C Yaralıdaki ağrılı yerlerin tespit edilmesi
D Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi
   
7 İlk yardımın ABC’si olarak kabul edilen uygulamalarda ”A” neyi ifade etmektedir?
 
A Kanamanın durdurulmasını
B Kan dolaşımının sağlanmasını
C Solunum desteğinin sağlanmasını
D Hava yolu açıklığının sağlanmasını
   
8 Kalp masajı ile sunî solunum birlikte uygulanırken yalnızca bir ilk yardımcı varsa, sırasıyla yapılacak işlem sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A 2 kalp masajı – 2 sunî solunum
B 5 kalp masajı – 2 sunî solunum
C 2 kalp masajı – 15 sunî solunum
D 15 kalp masajı – 2 sunî solunum
   
9 İlk yardım yapan kişi, yaralının omzuna hafifçe dokunarak “iyi misiniz?” diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
 
A Solunumu
B Ağız içi
C Bilinci
D Göğüs hareketi
   
10 Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?
 
A Deri renginin gözlenmesi
B Soluk verişinin hissedilmesi
C Soluk sesinin dinlenmesi
D Solunum hareketlerinin gözlenmesi
   
11 Aşağıdaki kazazedelerden hangisine, vakit kaybetmeden sunî solunum ve gerekiyorsa kalp masajı yapılmaya başlanmalıdır?
 
A 3 yaşında suda boğulma vakasına
B 22 yaşında sıcak çarpması vakasına
C 2 yaşında gıda zehirlenmesi vakasına
D 80 yaşında kalp krizi vakasına
   
12 Bebeklerin kalp atım sayısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Yetişkinlerden fazladır.
B Yetişkinlerden azdır
C Yetişkinlerle aynıdır.
D Sürekli değişim gösterir.
   
13 Bebeklerde dış kalp masajı uygulamasında dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
 
A 40
B 60
C 80
D 100
   
14 Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
 
A Bayılma
B Beyin kanaması
C Yüzün kızarması
D Aşırı dozda alkol alımı
   
15 Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?
 
A Bilinç kaybı olan
B Solunum güçlüğü olan
C Nabız sayısı düşük olan
D Kalbi duran (5 dakika içinde)
   
16 İki ilk yardımcı ile kalp masajı ile sunî solunum birlikte uygulanırken sırasıyla yapılacak işlem sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A 5 kalp masajı – 5 sunî solunum
B 5 kalp masajı – 1 sunî solunum
C 2 kalp masajı – 5 sunî solunum
D 10 kalp masajı – 2 sunî solunum
   
17 Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 
A Kaburganın sağ alt bölgesine (1-1,5 cm)
B Karnın sol üst bölgesi (2-3 cm)
C Göğüs kemiğinin ortası (4-5 cm)
D Göğüs kemiğinin 1/8 lik üst kısmı (6-7 cm)
   
18 Ağız-burun çevresinde kanama olan yara­lılarda solunum durması söz konusu ise, aşağıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir? I – Holger Nielsen (Sırttan bastırma) II – Silvester (Göğüsten bastırma) III – Ağızdan ağıza
 
A Yalnız I
B I – II
C II – III
D I – II – III
   
19 Yeniden canlandırma basamaklarının sıralaması hangi basamakta doğru verilmiştir? 1- Suni solunum uygulaması 2- Dolaşımın değerlendirilmesi 3- Kalp masajı uygulaması 4- Hava yolu açıklığının sağlanması
 
A 1-2-3-4
B 4-2-1-3
C 4-1-2-3
D 2-3-1-4
   
20 Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerindendir?
 
A Nefes alıp vermenin hızlanması
B Kalp atışının hızlanması
C Göğüs hareketlerinin olmaması
D Göz bebeklerinin küçülmesi
   
21 Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile ya­pılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 1-1,5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
B Göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
C Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
D Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
   
22 Nabız aşağıdaki bölgelerin hangisinden alınmaz?
 
A Kasıktan
B Boyundan
C Karından
D El Bileğinden
   
23 Bak – Dinle – Hisset yöntemin de “Bak” ne anlama gelir?
 
A Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
B Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
C Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
D Kaç yaralı olduğuna bakılması
   
24 Solunum durduğunda dudaklar, tırnaklar ve parmak uçları neden morarır?
 
A Beyin hasar gördüğü için
B Dokulara oksijen gitmediği için
C Bağırsaklar çalışmadığı için
D İdrar yollarında tıkanıklık olduğu için
   
25 Kalp mesajına en fazla ne kadar devam edilir?
 
A 1 dakika
B 5 dakika
C 20 dakika
D Kalp çalışıncaya kadar
   
26 Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
 
A Göz bebeklerinin küçülmesi
B Kişinin aktif ve huzursuz olması
C Yüzde kızarma ve vücut sıcaklığının artması
D Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
   
27 Normal yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?
 
A 05 – 10
B 12 – 20
C 25 – 30
D 35 – 40
   
28 Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
 
A Kalbi düzensiz çalışanlara
B Öksürük ve hıçkırığı olanlara
C Göğüs kafesi düzenli olara inip kalkanlara
D Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
   
29 İlk yardım yapan kişi bebeğin neresine dokunarak bilincinin yerinde olup olmadığına bakar?
 
A Omzuna
B Kalçasına
C Ayağına
D Koluna
   
30 Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
 
A Çenenin kasılması
B Dilin geriye kayması
C Başın arkaya düşmesi
D Vücudun kasılması
   
31 Dış kalp masajında, göğüs kemiğinin üzerine bastırılmasının amacı nedir?
 
A Akciğerlerinden hava çıkmasını sağlamak
B Hayati organlara kan gitmesini sağlamak
C Göğüs boşluğundaki kanamaları kontrol altına almak
D Çalışan kalbin daha güçlü kan pompalamasını sağlamak
   
32 Kalp masajı uygulama bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Göğüs kemiğinin üst uç 1/8’lik kısmı
B Göğüs kemiğinin alt uç 1/3’lük kısmı
C Kaburganın sol alt kısmı
D Kaburganın sağ alt kısmı
   
33 Kalp masajı yapılacak olan hasta hangi pozisyon da, nasıl zemine yatırılır?
 
A Yan yatış pozisyonunda, sert zemine
B Yüzüstü, yumuşak zemine
C Sırtüstü, sert zemine
D Yarı oturur pozisyonda, yumuşak zemine
   
34
Şekildeki gibi dış kalp masajı pozisyonu alındıktan sonra, yetişkine kaç kez bası uygulanır?
 
A 40
B 70
C 100
D 120
   
35 Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerindendir?
 
A Kanın kalbe gelme hızının artması
B Vücut sıcaklığının yükselmesi
C Yüzde kızarma ve dudaklarda morarma
D Kalbin, kanı pompalama gücünün artması
   
36 Ağızdan ağza suni solunumda verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?
 
A Nabız sayısının azalmasından
B Göğüs kafesinin yükselmesinden
C Vücut sıcaklığının azalmasından
D Yüzünün sararmasından
   
37 Solunum yetmezliğinde ilk önce etkilenen organ aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Mide
B Beyin
C Kalp
D Dalak
   
38 Aşağıdakilerden hangisi ağızdan ağza sunî solunum yaptırılacak olan hastaya uygulanacak ilk işlemdir?
 
A Solunumunu uyarmak için göğsüne yumruk vurmak
B Sunî solunuma başlamadan önce sırt üstü yatırmak
C Göğüs boşluğuna basınç yapmak
D Kazazedenin soluk yolunu açmak için çeneyi göğse yaklaştırmak
   
39 Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
 
A Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi
B Solunumun sık ve yüzeysel olması
C Kan basıncının artması
D Vücut sıcaklığının artması
   
40 Holger-Nielsen (sırttan bastırma,dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?
 
A Bilinç kaybının düzenlenmesi
B Kalbin çalışmasını
C Nefes vermesini
D Nefes almasını
   
41 Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?
 
A Göğüs kafesinin hareket etmemesi
B Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi
C Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması
D Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması
   
42 Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
 
A 10 dakika
B 15 dakika
C Kalbi daha hızlı çalışana kadar
D Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
   
43 Aşağıdakilerden hangisi solunum durması sonucunda gerçekleşir?
 
A Kanın kalbe gelme hızının artması
B Vücut sıcaklığının yükselmesi
C Kalbin, kanın pompalama gücünün artması
D Kandaki oksijen oranının düşmesi
   
44 Solunum yolu açık tutulur. Solunum ve dolaşım desteklenir. Verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Trafik kazalarının azaltılması
B Temel yaşam desteğinin sağlanması
C Çok sayıda yaralının olduğu bildirilmesi
D Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
   
45 Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
B Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
C Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
D Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
   
46 Beslenme sırasında soluk yolu tıkanan yetişkin bir kişinin, soluk yolu nasıl açılır?
 
A Sırt üstü yatırıp karnın vurularak
B Yan yatırıp omuzları arasına vurularak
C Yüz üstü yatırıp bel kısmına vurularak
D Ağızdan ağza suni solunum yapılara
   
47
Soru işareti ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1.uygulaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kırık kontrolünün yapılması
B Kanamanın kontrol edilmesi
C Şok pozisyonunun verilmesi
D Hava yolunun açıklığının sağlanması
   
48 Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
 
A 10 – 20
B 40 - 50
C 60 - 100
D 100 - 120
   
49 “Kazazedenin ağız bölgesine bir cam par­çası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması” Bak-Dinle-Hisset yönteminde hangisinin bir gösterge­sidir?
 
A Bak
B Dinle
C Hisset
D Dinle – Hisset
   
50 Aşağıdakilerden hangisinin kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gerekir?
 
A Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
B Solunumun durması, göğüs hareketlerinin olmaması
C Kazazedenin bilincini yitirmesi
D Reflekslerin kaybolması
   
51 Yaralı konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 
A Şok durumunda olması
B Boynunda kireçlenme olması
C Bozulmuş besinlerden zehirlenmiş olması
D Soluk yolunun yabancı cisimle tıkanmış olması
   
52 Hangi durumdaki hastaya, göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
 
A Kalbi düzensiz çalışan
B Solunumu duran
C Kalbi duran
D Solunumu düzensiz olan
   
53 Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden değildir?
 
A Suda Boğulma
B Zehirli gazların solunması
C Birinci derece yanıklar
D Soluk yolunun tıkanması
   
54 Aşağıdaki durumlardan hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?
 
A Burun kanaması olan
B Bulantı ve kusması olan
C Solunum yolu tıkalı olan
D Boyun omurlarında zedelenme olan
   
55 Suda boğulan, kalp ve solunumu durmuş yetişkinler için ilk yardımcı tek ise aşağıdakilerden hangisini yaptıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
 
A 30 kalp masajı, 2 solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
B 30 kalp masajı, 2 solunum uygulamasının hemen sonrası
C 60 kalp masajı 1 solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
D 60 kalp masajı 2 solunum uygulamasının hemen sonrası
   
56 Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cis­min kaçması hâlinde, çıkartmak için ilk yar­dım olarak aşağıdakilerden hangisi uygu­lanmalıdır?
 
A Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılır ve kürek kemiklerinin arasına vurulur
B Sert bir yere sırtüstü yatırılır ve boyun üzerine baskı yapılır.
C Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilir.
D Şekerli su içirilir.
   
57 Kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların en doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir? I - Solunum kontrolü II - Ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması III – Dolaşım kontrolü (Nabız atımlarına bakılarak)
 
A I – II – III
B II – I – III
C III – II – I
D I – III – II
   
58 Bebeklere suni solunum nasıl yapılır?
 
A Büyüklere uygulandığı gibi
B Bebeğin sırtına vurarak
C Sırtüstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak
D Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek
   
59 Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
 
A Kalbi düzensiz çalışanlara
B En çok 4-6 dakika önce kalbi duranlara
C En çok 10 dakika önce kalbi duranlara
D Solumakta zorluk çekenlere
   
60 Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde, aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
 
A Suni solunum yapılır.
B Sert bir yere sırt üstü yatırılır ve göğsünden bastırılır.
C Sırt üstü yatırılıp karnına bastırılır.
D Ağız kısmı aşağıda, yüz üstü tutulur ve sırtına hafifçe vurulur.
   
61 Yetişkinlere dış kalp masajında, ilk yardım yapan kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 
A Dirseklerini bükmeden göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutması
B Göğüs kemiği 4-5 cm aşağı inecek şekilde basınç uygulaması
C Basınç sırasında parmaklarını göğüs kafesiyle temas ettirmesi
D Hastayı sert bir zemine sırt üstü yatırması
   
62 “Hastanın solunumu Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.” Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait ilk yardımda yapılan bir uygulama değildir?
 
A Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışma
B Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulama
C Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözleme
D Yüzünü hastanın ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışma
   
63 Suni solunum işlemleri öncesinde ilk ola­rak yapılması gereken aşağıdakilerden han­gisidir?
 
A Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak
B Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava yolunu açmak
C Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek
D Hastanın ayaklarını yükseltmek
   
64
Ağızdan ağza” suni solunum yapılacak olan hastada boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu yukarıdakilerden hangisidir?
 
A A
B B
C C
D D
   
65 Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?
 
A Nabız
B Solunum
C Vücut ısısı
D Kan şekeri
   
66 Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?
 
A Kalp masajı
B Atelle tespit
C Köprü tekniği
D Rentek manevrası
   
67 "Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Ayak bileğinde burkulma
B Yüksek ateş
C Kalp krizi
D Görme bozukluğu
   
68 -Sıkıntı veya nefes darlığı, -Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye-doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
 
A Reflü
B Kalp spazmı
C Kalp durması
D Solunum durması
   
69 Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8 yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
 
A 30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
B 60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
C 30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
D 60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
   
70 Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Solunumun güç olması
B Vücutta morarma olması
C Nabız atımlarının olmaması
D Kazazedenin bilincini kaybetmesi
   
71 Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
 
A Tam tıkanma
B Kısmi tıkanma
C Damar tıkanması
D Solunum durması

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021