KIRIK ÇIKIK BE BURKULMALAR
   
1 Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
 
A El
B Kalça
C Omuz
D Göğüs
   
2 Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir?
 
A Burkulma
B Çarpma
C Kırık
D Çıkık
   
3 Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
 
A Taşıma esnasında baş, boyun, gövde ve ayakları aynı hizada tutmak
B Sert bir zeminle sırt üstü yatırmak
C Uzun tahta atelle vücudunu tespit etmek
D Dik oturur pozisyon vermek
   
4 Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilmelidir?
 
A Oturmuş veya yarı oturmuş
B Sırtüstü yatış
C Yüzüstü yatış
D Yan yatış
   
5 Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
 
A Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanların
B Açık göğüs yaralanması olanların
C Kalça kemiğinde kırık olanların
D Kaburgalarında kırık olanların
   
6 Omurga kırığı olan yaralı hangi pozisyonda sevk edilir?
 
A Oturuş
B Yan yatış
C Yüzüstü yatış
D Sırtüstü yatış
   
7 Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?
 
A Yumuşak zemine yatırılması gerektiği
B Omurgasında kırık olabileceği
C Dilini ısırmış olabileceği
D Takma dişleri olabileceği
   
8 Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtilerinden değildir?
 
A Eklemde morarma ve şişlik
B Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
C Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
D Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı
   
9 Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için hangi uygulama yapılmalıdır?
 
A Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı
B Hasta oturtularak merhem sürülmeli
C Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı
D Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı
   
10 Ön kol kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?
 
A Sırtüstü yatış
B Yan yatış
C Oturuş
D Yüzüstü yatış
   
11 Burkulmalarda ağrı ve şişliği azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
 
A Buz konulmalıdır.
B Soğuk su içirilmelidir
C Turnike uygulanmalıdır.
D Masaj yapılmalıdır.
   
12 Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
 
A Kuvvetli masaj yapma
B Sürekli buzla ovma
C Hareketsiz kalmasını sağlama
D Turnike uygulama
   
13 Ön kol kemiği kırıklarında atel malzemesi bulunmadığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
 
A İki kol bilekten birbirine bağlanarak tespit edilir.
B Ceket veya gömlek eteği, ön kol üzerinden kaldırılıp tespit yapılır.
C Yaralının kolu baş seviyesine yükseltilir.
D Yaralı yüzüstü yatar pozisyona alınarak ön kol sedyeye tespit edilir
   
14 Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?
 
A Burkulan bölgeye buz torbası konulması
B Burkulan bölgenin dinlendirilmesi
C Burkulan bölgenin yüksekte tutulması
D Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
   
15 Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
 
A Kısa kemiğin ortasında
B Kafatası eklemlerinde
C Uzun kemiğin ortasında
D Hareketli eklem yerlerinde
   
16 Aşağıdakilerden hangisi kol (pazı) kemiği kırıklarının tespit işleminde yapılan uygulamalardan biridir?
 
A Parmak uçları karşı omuza değecek şekilde ön kol, boyuna asılır.
B Ön kol aşağıda kalacak şekilde sarkıtılır ve kazazedeye hareket etmemesi söylenir.
C Sadece kırık bölge sıkıca sarılır ve kola turnike uygulanır.
D Atellenen kol, geniş bir sargı bezi ile karşı taraf koltuk altından bağlanır.
   
17 Kırıklar neden tespit edilmelidir?
 
A Kırık bölgesine dikkat çekmek için
B Kırık uçlar kana karışmasın diye
C Kırık bölgesinin daha rahat hareket ettirilmesi için
D Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek için
   
18 Ön kol kemiği kırıklarında, atelle tespit işleminde ön kol, boyna nasıl asılır?
 
A Kol ile 90 derecelik açı yapılır
B Kol ile 45 derecelik açı yapılır
C Parmak uçları yukarı bakacak şekilde
D Boyundan yukarı olacak şekilde
   
19 Omurga kırığı olan kazazedenin oturtulmasının en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Solunumu güçleşebilir
B Ağrısı azalabilir.
C Kan dolaşımını hızlandırabilir.
D Felç olabilir.
   
20 Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
 
A Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
B Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi
C Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
D Eklem bağlarının kopması
   
21 Aşağıdakilerden hangisi atelin tanımıdır?
 
A Kırık bölgesini hareketsiz hâle getiren düz nesnedir.
B Ağrı dindirici ilaçtır.
C Dış kanamayı durdurmaya yarayan nesnedir.
D Pamuktan yapılmış bir çeşit sargı bezidir.
   
22 Aşağıdaki kemiklerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak etkileme ihtimali daha fazladır?
 
A Pazı kemiğinin
B Kaburga kemiklerinin
C Uyluk kemiğinin
D Kaval kemiğinin
   
23 Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
 
A Nabız atışlarının sürekli hızlanması
B Vücut sıcaklığının artması
C Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
D Bulantı ve kusmanın olması
   
24 Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
 
A Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır.
B Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.
C Eklem çevresindeki şişmedir.
D Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir.
   
25 Aşağıdakilerden hangisi omurların yaralanması ile hasar görerek vücudun bir bölgesinde kalıcı felç oluşumuna yol açar?
 
A Beyin
B Atardamarlar
C Omurilik
D Kaburgalar
   
26 Aşağıdakilerden hangisinde oynamaz eklem bulunur?
 
A Kafatasında
B Dirsekte
C Bilekte
D Omurgada
   
27 Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?
 
A Burkulma
B İncinme
C Kırık
D Çıkık
   
28 Aşağıdaki kırıklardan hangisine atel uygulanamaz?
 
A El ve ayak parmaklarındakine
B Diz ve dirsek kırıklarına
C Kafa kemiklerindeki kırıklara
D Ayak bileği kırıklarına
   
29 Burkulma ve çıkıklardaki ilk yardım uygulamasında; zarar gören bölge soğuk tutulurken, yaralının üstünü örterek vücut sıcaklığını korumanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Rahat hareket etmesini sağlama
B Şoku önlemeye yardımcı olmak
C Eklemin şişmesini engellemek
D Üşümesine engel olmak
   
30 Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa, atel nereye uygulanmalıdır?
 
A Topuktan koltuk altına kadar
B Topuktan dize kadar
C Dizden kalçaya kadar
D Topuktan kalçaya kadar
   
31 Kırıklarda atel uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Açık kırıklarda, küçük kemik kırıkları çıkarıldıktan sonra atel uygulanır.
B Köprücük kemiği kırıklarında atel kullanılmaz.
C Şişliği önlemek için atellenen bölge yükseltilir.
D Kırık bölgesi hareketsiz hâle getirilir
   
32 Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
 
A Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
B Sürekli bulantı ve kusma
C Ağızdan köpüklü kanın gelmesi
D Sürekli hafıza kaybı
   
33 Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
 
A Baş tarafından çıkarılmasına
B Baş – boyun – gövde hizasının bozulmamasına
C Kolların gövdeye paralel durmasına
D Ayak tarafından çıkarılmasına
   
34 Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında, dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır?
 
A Topuktan kalçaya kadar
B Dizden kalçaya kadar
C Topuktan dize kadar
D Topuktan koltuk altına kadar
   
35 Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
 
A Solunum kontrolü
B Sırtüstü düz bir zemine yatırma
C Çeneyi göğse iyice yaklaştırma
D Dolaşım kontrolü
   
36 Aşağıdakilerin hangisinde burkulma görülmez?
 
A Dizde
B Topukta
C Ayak bileğinde
D El bileğinde
   
37 Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda ilk yardım uygulamalarındandır?
 
A Eklem bölgesine turnike uygulanması
B Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
C Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
D Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
   
38 Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu, omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olabilir?
 
A Acıkma hissi
B İç kanama
C Vücudun bir bölümünde felç
D Hazımsızlık
   
39 Köprücük kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyon da hastaneye sevk edilir?
 
A Yan yatış
B Sırtüstü yatış
C Oturuş
D Yüzüstü yatış
   
40 Trafik kazalarında çarpma çarpışma sonucu en çok hangi çeşit yaralanma görülür?
 
A Batıcı, delici yara
B Ezik yara
C Yanık yarası
D Kesik yara
   
41 Omurga yaralanması olan kazazedede aşağıdakilerden hangisi görülür?
 
A Ağızda kuruluk
B Sürekli öksürme
C İlgili bölgede fazla hareket
D Hasar alan bölgeden aşağıda hissizlik
   
42 Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
 
A Kalça kemiği
B Uyluk kemiği
C Kaburga kemiği
D Kol kemiği
   
43 Kırıklarda ilk yardım sırasında atel uygulanmasının amacı nedir?
 
A Kırığın iyileşmesini hızlandırmak
B Kırığın çevre dokulara zarar vermesini önlemek
C Taşıma esnasında yaralının düşmesini önlemek
D Yeni kırıkların oluşmasını engellemek
   
44 Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
 
A Üçgen sargı bezi
B Tel atel
C İnce rulo sargı
D Tahta atel
   
45 Aşağıdakilerden hangisi, çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
 
A Çıkan bölgenin üzerine sıcak masaj yapılır.
B Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulanır.
C Çıkan bölgenin hareketsizliği sağlanarak hemen hekime sevk edilir
D Hasta, çıkan bölgenin üzerine yatırılır.
   
46 Bacak kemiği kırıklarında atel olmadığı zaman aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Kazazede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde pozisyon verilir.
B İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır.
C Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır.
D Kırık uçları sürekli hareket ettirilir
   
47 Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz?
 
A Köprücük kemiğinde
B Kalça kemiğinde
C Bacak kemiğinde
D Ön kol kemiğinde
   
48 Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
 
A Boynuna, mutlaka boyunluk takılarak
B Boynuna bir şey bağlamadan
C Boynuna atel bağlanarak
D Ayaklarından çekilerek
   
49 Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
 
A Sindirim sistemini
B Boşaltım sistemini
C Hareket sistemini
D Dolaşım sistemini
   
50 Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya hangisi uygulanmalıdır?
 
A Kırık taraf üstte kalacak şekilde yana yatırılarak atelle tespit edilmeli
B Üzerine bastırılarak yürütülmeli
C Oturtularak atelle tespit edilmeli
D Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilmeli
   
51 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda kırık, çıkık ve burkulmaların tespit uygulamasının tanımıdır?
 
A Çıkan, burkulan ve kırılan yerin belirlenmesidir
B Etkilenen bölgenin hareketsizliğinin sağlanmasıdır.
C Yaralıya uygulanan bir çeşit tedavi yöntemidir.
D Yaralı ve kırık bölgelerin dış etkilerden korunmasıdır.
   
52 Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Sindirim işleminin rahat olmasını sağlamak
B Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
C Kan dolaşımını yavaşlatmak
D Solunum sıkıntısını azaltmak
   
53 Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felç oluşmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
B Sırt üstü, düz pozisyonda yatırılması
C Kazazedenin hareketsiz hale getirilmesi
D Taşınma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin zedelenmesi
   
54 Aşağıdakilerden hangisi burkulmanı tanımıdır?
 
A Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
B Eklem çevresindeki şişmedir.
C Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.
D Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
   
55 I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
 
A Yanlız I
B I ve II
C II ve III
D I - II ve III
   
56
Şekildeki baş çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?
 
A Solunum güçlüğü olanlara
B Boyun omurgasında hasar olanlara
C Kanama ve kusmuk tıkanıklıklarında
D Dilin geriye kaçıp, hava yolunun tıkandığı durumda
   
57 Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
 
A Felç
B Saç dökülmesi
C Bulantı ve kusma
D Bedensel aktivitede artma
   
58 Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?
 
A Kırık
B Çıkık
C İncinme
D Burkulma
   
59 Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?
 
A Yüzün yaralanması
B El bileğinin burkulması
C Köprücük kemiğinin kırılması
D Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi
   
60 Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
 
A Burkulan bölgeye masaj yapılması
B Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
C Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021