YARALILARIN TAŞINMASI
   
1
Kaburga kırığı olan kazazede aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?
 
A A
B B
C C
D D
   
2 Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu, omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olabilir?
 
A Vücudun bir bölümünde felç
B Acıkma hissi
C Hazımsızlık
D İç kanama
   
3 Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan yaralıya uygulanmaz?
 
A Ayaklar yüksekte tutulup sırt üstü yatırmak
B Batan cisim varsa çıkarmamak
C Yarı oturur duruma getirmek
D Açık olan yarası temiz bir bezle kapatılıp basınç yapmadan sarmak
   
4 Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazedeler aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Bilincini kaybedenler
B Burkulma ve çıkık olanlar
C Geniş yanık yarası olanlar
D Üçüncü derecede yanığı olanlar
   
5
Yukarıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
 
A A
B B
C C
D D
   
6 Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
 
A Dik oturuş
B Yarı oturuş
C Yarı yüzüstü yan yatış
D Sırtüstü yatış
   
7 Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
 
A Kaburga kırığı olan
B Omurga kırığı olan
C Kolunda yara ve kırık olan
D Birinci derecede yanığı olan
   
8 Bir kaza yerinden sağlık kuruluşuna hangi durumdaki yaralı 1. derecede öncelikli olarak nakledilir?
 
A Şoka giren
B Kolu çıkan
C Ayağı burkulan
D Birinci derecede yanığı olan
   
9 Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?
 
A Dilini ısırmış olabileceği
B Takma dişleri olabileceği
C Yumuşak zemine yatırılması gerektiği
D Omurgasında kırık olabileceği
   
10 Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
 
A Turnike uygulanan
B Ayağında çıkık olan
C Birinci derecede yanığı olan
D Solunum zorluğu çeken
   
11 Bayılan hastaya soluk yolunun tıkanmaması için hangi pozisyon verilir?
 
A Yarı oturuş
B Yüzükoyun yatış
C Yan yatış
D Sırtüstü yatış
   
12 Trafik kazası geçiren ağır yaralının cankurtarana hangi şekilde bindirilmesi doğrudur?
 
A Sedyeye yüzüstü yatırılmış
B El ve ayaklarından tutularak
C Cankurtarana kadar yürütülerek
D Boyunluk takılmış ve sedyeye yatırılmış Olarak
   
13 Yaralıların taşınmasında en doğru taşınma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Bir kişi ile destek olarak taşınma
B İki kişi ile eller üstünde taşınma
C Bir kişi ile sırtta taşınma
D İki kişi ile sedyede taşınma
   
14 Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü nasıldır?
 
A İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarıda
B İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda
C İnerken ve çıkarken başı aşağıda
D İnerken ve çıkarken başı yukarıda
   
15 Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
 
A Şok durumunda
B Beyin kanamasında
C Ayak bölgesinden yılan sokmasında
D Akciğer zedelenmesi ve kanamasında
   
16 Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
 
A Bulantı ve kusmanın olması
B Nabız atışlarının sürekli hızlanması
C Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
D Vücut sıcaklığının artması
   
17
Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
 
A Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot sürülmesi
B Cismin çıkarılması ve hemen hastaneye sevk edilmesi
C Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması
D Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hemen hastaneye sevk edilmesi
   
18 Başa alınan darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
B Sırt üstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
C Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez
D Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
   
19 Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilmelidir?
 
A Yan yatış
B Yüzüstü yatış
C Sırtüstü yatış
D Oturmuş veya yarı oturmuş
   
20 Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
B Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir
C Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında gereklidir.
D Köprücük kemiği kırık olan hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
   
21 Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
B Cisim çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir
C Cismin dışarıda kalan kısmı kesilir ve yara sarılır.
D Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
   
22 İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması aşağıdaki durumlardan hangisinde sakıncalıdır?
 
A Şok
B Beyin kanaması
C Ayakta olan kanamalar
D Ayak bileğinin burkulması
   
23 Yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?
 
A Yaralının ayakları önde olacak şekilde
B Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde
C Sedyenin yönü yaralının yarasına göre değişir
D Sedyenin yönü yaralının isteğine göre değişir
   
24 Omurga kırığı olan kazazedenin oturtulmasının en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kan dolaşımını hızlandırabilir
B Solunumu güçleşebilir.
C Ağrısı azalabilir.
D Felç olabilir.
   
25 Hangi durumdaki kazazedenin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
 
A Bacak kemiği kırık olan
B Solunum zorluğu olan
C Kol kemiği kırık olan
D Kalça kemiği kırık olan
   
26 Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
 
A Boynuna atel bağlanarak
B Boynuna, mutlaka boyunluk takılarak
C Ayaklarından çekilerek
D Boynuna bir şey bağlamadan
   
27 Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
 
A Yüz üstü yatış pozisyonunda kafa yana çevrilmiş, ayaklar biraz aşağıda, üstü örtülü
B Sırt üstü yatış pozisyonunda kafa yana çevrilmiş, ayaklar biraz yukarıda, üstü örtülü
C Yan yatış pozisyonunda ayaklar birbirine paralel
D Oturuş pozisyonunda dizler katlanmıştır.
   
28 Hangi durumdaki hasta sırt üstü yatırılıp bacakları bir süre yukarıda tutulduktan sonra şok pozisyonunda bekletilir?
 
A Karın yaralanması olan
B Baygın durumda olan
C Egzoz gazından zehirlenen
D Göğüs yaralanması olan
   
29 Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Solunum yolu zehirlenmesi olan
B Ayak kemiği kırık olan
C Açık karın yarası olan
D Bilinci yerinde olmayan
   
30 Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
 
A Tıbbi birimleri haberdar etmek
B Bilincini açık tutmaya çalışmak
C Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak
D Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak
   
31 Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
 
A Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
B Bacağında açık kırığı ve kanaması olanlarda
C El bileğinde açık kırığı ve kanaması olanlarda
D Burnundan ve kulağından kanaması olanlarda
   
32 Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
 
A Kaburgalarında kırık olanların
B Kalça kemiğinde kırık olanların
C Açık göğüs yaralanması olanların
D Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanların
   
33 Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?
 
A Bilinci yerinde olmayan
B Solunum yolu ile zehirlenmesi olan
C Kalça kemiği kırık olan
D Kaburga kemiği kırık olan
   
34 Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınabilir?
 
A Göğüs kemiği kırık olanlar
B Ayak kemiği kırık olanlar
C Açık karın yarası olanlar
D Besinden zehirlenenler
   
35 Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonunun amaçlarından değildir?
 
A Kazazedenin beynine fazla kan gitmesini engellemek
B Kazazedenin ağzındaki sıvıların soluk borusuna kaçmasını engellemek
C Kazazedenin kulağından gelen kanın içerde kalmasını engellemek
D Kazazedenin daha rahat solunum yapmasını sağlamak
   
36 Yaralı, sedye ile ambulansa bindirilirken yönü nasıl olmalıdır?
 
A Yaranın çeşidine göre
B Yaralının isteğine göre
C Ayakları önde olacak şekilde
D Baş kısmı önde olacak şekilde
   
37 Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
 
A Kolların gövdeye paralel durmasına
B Ayak tarafından çıkarılmasına
C Baş – boyun – gövde hizasının bozulmamasına
D Baş tarafından çıkarılmasına
   
38 Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilinir?
 
A Göğüs kemiğinde kırık olan
B Bulantı ve kusması olan
C Kalça kemiği kırık olan
D Omurilik zedelenmesi olan
   
39 Köprücük kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyon da hastaneye sevk edilir?
 
A Yan yatış
B Oturuş
C Yüzüstü yatış
D Sırtüstü yatış
   
40 Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, hastaya hangi pozisyon verilir?
 
A Sırt üstü yatırılır.
B Yüzüstü yatırılır
C Yan yatırılır.
D Oturtulur.
   
41 Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
 
A Ağır kanamalı olan
B Ölmüş olan
C Ayağında kırık olan
D Orta derecede ezik yarası olan
   
42 • Yangın tehlikesi • Patlama durumu • Solunum durması Durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?
 
A Rentek manevrası
B Sırtta taşıma yöntemi
C İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
D Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
   
43
Yukarıdakilerden hangisi koma pozisyonudur?
 
A A
B B
C C
D D
   
44 Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımaların­da ilk yardımcının uyması gereken kurallar­dan biri değildir?
 
A Kendi sağlığını riske atması
B Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi
C Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi
D Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması
   
45 Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
 
A Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
B Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
C İlk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kaslarına vermesi
D İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması
   
46 Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
 
A Başını her zaman düz tutması
B Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
C Yavaş ve düzgün adımlarla yürümesi
D Yerden destek alacak şekilde her iki ayağınıda kullanması
   
47 Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
 
A Karın yaralanmalarında
B Bacak yaralanmalarında
C Göğüs yaralanmalarında
D Omurga yaralanmalarında

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021