SÜRÜCÜ SAĞLIĞI
   
1 Organ nakli ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?
 
A Organ naklinde cinsiyet önemlidir, yalnızca aynı cinsiyetler arasında nakil yapılabilir
B Organ nakli yalnızca trafik kazası geçirenlerden yapılabilir
C Organ nakli yapılabilmek için uzman doktorlardan kurulu bir heyetin kazazedede beyin ölümü olduğunu tespit edip onaylaması gerekir
D Bütün organlar izinsiz nakledilebilir
   
2 Aşağıdakilerden hangisine sürücü belgesi alabilir?
 
A Tavuk karası (gece körlüğü) olanlara
B Gözlük veya lens kullananlara
C İleri derecede diyabet hastalığı olanlara
D Sara hastalığı olanlara
   
3 Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
 
A Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar
B Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
C Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar
D Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.
   
4 Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip bir kişi sürücü belgesi alabilir?
 
A İleri derecede psikolojik rahatsızlığı olan
B Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan
C İki elinde de baş parmağı eksik olan
D Sara tedavisi devam eden
   
5 İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?
 
A Sadece şehir içinde araba kullanmak için
B Araç kullanırken yanında birisini bulunmalıdır
C Belli bir hızdan fazla seyretmemek şartı ile
D İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa
   
6 Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
 
A Hırslı ve kızgın olmamak
B Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
C Kurallara uymakta özen göstermek
D Başkalarının haklarına saygı göstermek
   
7 Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku veya organ aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Karaciğer
B Kemik iliği
C Kornea
D Kan
   
8 Bazı sürücüleri, trafik kurallarını çiğnemeye iten en önemli sebep nedir?
 
A Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
B Yanlış algıladığı kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
C Trafik işaret levhalarını yeterince önemsememe
D Ruhi yapılarının kural çiğneme ye elverişli olmaları
   
9 Motorlu bisiklet, motosiklette bulunan sürücü ve yolcunun koruyucu başlık ve gözlük kullanmaları konusundaki hükümlerden hangisi doğrudur?
 
A Sürücü ile yolcunun gözlük ve başlık kullanması isteğe bağlıdır.
B Sürücü ile yolcu başlık ve gözlük kullanma mecburiyetindedir
C Sürücü başlık ve gözlük, yolcu sadece başlık kullanmalıdır.
D Sürücü sadece başlık, yolcu gözlük ve başlık kullanmalıdır.
   
10 Emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar
B Sürücünün direksiyon hakimiyetini sağlar.
C Sürücünün daha rahat hareket etmesini sağlar.
D Otomobilin daha iyi sürülmesini sağlar.
   
11 Ülkemizde kandan sonra en çok aşağıdakilerden hangisinin nakli yapılır?
 
A Kalp
B Böbrek
C Pankreas
D Karaciğer
   
12 I -A1, A2 sınıfı II-H, G sınıfı III-B sınıfı (Hususi araç) IV-F sınıfı İşitme cihazı kullanması zorunlu olan sürücüler yukarıda verilen sürücü belgelerinden hangileri ile araç kullanabilir?
 
A II ve III
B I ve II
C III ve IV
D I ve III
   
13 Emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır.
B Şehir içi isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir.
C Şehir içi mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır.
D Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir.
   
14 İşitme cihazı kullanması zorunlu sürücü adayları, hangi sınıf sürücü belgesi ile araç kullanabilir?
 
A C, D, E, G
B A1, A2, H
C B sınıfı bütün araçlar
D B sınıfı hususi araç, F sınıfı
   
15 Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
 
A Manevra kabiliyetinde artma
B Reflekslerinde zayıflama
C Dinç ve zinde olma
D Aşırı hareketli ve uyumlu olma

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021