YAKIT SİSTEMİ
   
1 Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?
 
A Far ayarı
B Buji ayarı
C Avans ayarı
D Platin Ayarı
   
2
Aracın gösterge panelinde hangisinin yanıyor olması aracın benzininin bitmekte olduğunu gösterir?
 
A A
B B
C C
D D
   
3 Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler?
 
A Benzin filtresi
B Hava filtresi
C Yağ filtresi
D Su filtresi
   
4 Enjeksiyon sistemli araçta, kontak anah­tarını açtıktan sonra marş yapabilmek için hangi lambanın sönmesi gerekir?
 
A Yağ lambasının
B Şarj lambasının
C Enjeksiyon sistem uyarı lambasının
D Enjeksiyon sistem yağ lambasının
   
5 Aşağıdakilerden hangisi hava filtresinin temizlenmesinde kullanılır?
 
A Sodalı su
B Basınçlı hava
C Ilık su
D Soğuk su
   
6 Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasar­rufu sağlamak için yapılır?
 
A Yağ filtresinin temizlenmesi
B Benzin filtresinin temizlenmesi
C Hava filtresinin temizlenmesi
D Radyatörün temizlenmesi
   
7 Jikle devresi silindire havanın az, yakıtın ise fazla girmesini sağlar. Buna göre jikle devresi açık olarak bir süre seyir edilirse, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
 
A Yakıt sarfiyatının artması
B Yakıt sarfiyatının en az olması
C Motorun sarsıntılı çalışması
D Motorun soğuk çalışması
   
8 I- Silindire giren havayı tozlardan arındırmak II-Silindire alınan havanın ses yapmasını engellemek III-Silindire alınan yakıtı toz ve pislikten arındırmak Yandakilerden hangileri hava filtresinin görevlerindendir?
 
A Yanlız I
B I ve II
C II ve III
D I, II ve III
   
9 Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki lambalardan hangisinin sönmesi beklenmelidir?
 
A Yağ lambasının
B Kızdırma bujisi lambasının
C El freni lambasının
D Şarj lambasının
   
10 LPG hangi tip motorda kullanılır?
 
A Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarda
B Enjektör ile ateşlemeli motorlarda
C Dizel motorlarda
D Bujiyle ateşlemeli motorlarda
   
11 Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
 
A Yağ filtresi
B Hava filtresi
C Yakıt filtresi
D Polen filtresi
   
12 Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?
 
A Aşırı hız yapılması
B Debriyajın kaçırması
C Ani duruş ve kalkış yapılması
D Düşük kalitede yakıt kullanılması
   
13 Dizel motorlarda yakıt filtresi değiştirildiği zaman aşağıdakilerden hangisi yapılır?
 
A Sistemin havası alınır
B Sistem yağlanır.
C Sistem benzinle doldurulur.
D Sistem yağla doldurulur.
   
14 Hangisi yakıt tüketiminin artmasında araç­tan kaynaklanan kusurdur?
 
A Düşük kalitede yakıt kullanılması
B Aşırı hız yapılması
C Ani duruş ve kalkış yapılması
D Fren balatalarının ayarsız ve sıkı olması
   
15 Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
 
A Rölanti devrinin düşük olması
B Soğutma suyuna antifriz katılması
C Jikle devresinin kapalı olması
D Rölanti devrinin yüksek olması
   
16 Aşağıdakilerden hangisi soğuk motorda silindire havanın az, yakıtın fazla girmesini sağlar?
 
A Yakıt pompası
B Hava filtresi
C Jikle devresi
D Rölanti devresi
   
17 Aşağıdakilerden hangisi LPG’ li motorların üstünlüklerindendir?
 
A Çevreyi kirletme oranı daha düşüktür
B Ek yapım maliyeti getirir
C Bagaj hacmini küçültür.
D Motor performansını bir miktar düşürür
   
18 Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin avantajlarındandır?
 
A Yakıt tasarrufu sağlaması
B Yağ tasarrufu sağlaması
C Su tasarrufu sağlaması
D Hidrolik tasarrufu sağlaması
   
19 Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun so­ğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?
 
A Enjeksiyon basıncının yüksek olması
B Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi
C Hararet müşürünün arızalı olması
D Isıtma bujisinin arızalı olması
   
20
Aracın gösterge panelinde bulunan şekilde­ki gösterge, sürücüye neyi bildirir?
 
A Motor yağ basıncını
B Fren hidrolik seviyesini
C Depodaki yakıt miktarını
D Motor soğutma suyu sıcaklığını
   
21 Hangisi yakıt filtresinin görevidir?
 
A Motora giren havayı temizlemek
B Motor yağını temizlemek
C Motora giden yakıtı temizlemek
D Yakıtı enjektörlere göndermek
   
22 Aşağıdakilerden hangisi, yakıt sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?
 
A Su seviyesi kontrolü
B Yağ seviyesi kontrolü
C Yakıt seviyesi kontrolü
D Hidrolik seviyesi kontrolü
   
23 Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
 
A Alkol – LPG
B Motorin – LPG
C Gazyağı – LPG
D Benzin – LPG
   
24 Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
 
A Motor yüksek devirde kullanılır.
B Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir
C Aracın hızına göre uygun viteste gidilir.
D Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.
   
25 Motorda alınan hava içerisinde toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?
 
A Emme manifoldu
B Hava filtresi
C Karbüratör
D Emme supabı
   
26 Aşağıdakilerden hangisi rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
 
A Lastiklerin orantısız aşınması
B Yakıt tüketiminin düşmesi
C Hava tüketiminin düşmesi
D Yakıt tüketiminin artması
   
27 Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına sebep olur?
 
A Hava filtresinin tıkalı olması
B Yağ filtresinin tıkalı olması
C Yakıt deposundaki yakıtın tamamen bitmesi
D Yakıt filtresinin tıkalı olması
   
28 Soğuk motoru kolay çalıştırmak için zengin karışımı hazırlayan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Buji
B Distribütör
C Enjektör
D Jikle
   
29 Motor sıcakken jikle çekili unutulursa, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
 
A Motor devrinin düşmesi
B Az yakıt tüketilmesi
C Çalışmasında değişikliğin olmaması
D Fazla yakıt tüketilmesi
   
30 Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalış­masını aşağıdakilerden hangisi sağlar?
 
A Antifriz
B Termostat
C Kızdırma bujisi
D Hava filtresi
   
31 Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçlar, kapalı park alanlarına park edile­mez?
 
A LPG
B Motorin
C Benzin
D Gaz yağı
   
32 Aşağıdakilerden hangisi aracın belli mesafe gidebileceği kadar yakıtın bulundurulmasına yarar?
 
A Yakıt deposu
B Bagaj
C Karter
D Torpido
   
33 Yakıt sisteminde aşağıdaki ayarlardan han­gisi yapılır?
 
A Buji ayarı
B Debriyaj ayarı
C Platin ayarı
D Rölanti ayarı
   
34 Sıkıştırılmış yakıt ile hava karışımını buji ile ateşleyerek çalışan motor hangisidir?
 
A Dizel motoru
B Marş motoru
C Benzin motoru
D Buhar makinesi
   
35 Hava filtresinin tıkalı olması motorun çalışmasını nasıl etkiler?
 
A Az yakıt yakar.
B Fazla yakıt yakar.
C Fazla yağ yakar
D Az yağ yakar.
   
36 Dizel motorlu araç çalışmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 
A Soğutma suyu bitmiştir.
B Fren hidroliği bitmiştir.
C Rot ayarı bozuktur.
D Yakıt sisteminde hava vardır.
   
37 Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?
 
A Yakıt borusu
B Yakıt pompası
C Yakıt filtresi
D Enjektör
   
38 Aşağıdakilerden hangisi karbüratöre girecek havanın temizlenmesinde görev yapar?
 
A Jikle devresi
B Hava filtresi
C Emme manifoldu
D Egzoz manifoldu
   
39 Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?
 
A Ani duruş, kalkış yapmak
B Devamlı düşük vites ile gitmek
C Devamlı büyük vites ile gitmek
D Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
   
40 Aşağıdakilerden hangisi motorlar­da yakıt sisteminin görevidir?
 
A Diferansiyele benzin-hava karışımı göndermek
B Silindire benzin-hava karışımı göndermek
C Diferansiyele yağ karışımı göndermek
D Silindire yağ karışımı göndermek
   
41 Jiklenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Motorun çabuk soğumasını sağlar.
B Aracın vitese kolay geçmesini sağlar.
C Sıcak havalarda motorun kolay çalışmasını sağlar.
D Soğuk havalarda motorun kolay çalışmasını sağlar.
   
42 Aşağıdakilerden hangisi, araç kış şartlarına hazırlanırken kışlık pozisyona çevrilir?
 
A Otomatik jikle
B Hidrolik fren sistemi
C Kavrama sistemi
D El freni
   
43 Yakıt göstergesindeki kırmızı ışık yanınca ne olur?
 
A Motor stop eder.
B 30 – 50 km daha yol gider.
C 100 km daha yol gider.
D Motor şarj etmez.
   
44 Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketilmesine neden olur?
 
A Bujilerin yeni olması
B Yakıt borularının uzun olması
C Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
D Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
   
45 Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle ne püskürtülür?
 
A Su buharı
B Antifriz
C Hidrolik yağı
D Motorin
   
46 Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemini yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
 
A Yağ filtresi
B Hava filtresi
C Yakıt filtresi
D Polen filtresi
   
47 Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
 
A Lastiklerin hava basıncı indirilmelidir.
B Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır.
C Eskimiş bujiler değiştirilmelidir.
D Zamanında yakıt alınmalıdır
   
48 Yakıt içerisinde toz, su, pislik varsa motor nasıl çalışır?
 
A Yüksek devirde
B Düzensiz, tekleyerek
C Zengin karışımla
D Rölantide
   
49 Aracın fazla yakıt tükettiği nasıl anlaşılır?
 
A Siyah egzoz dumanından
B Sarı egzoz dumanından
C Mavi egzoz dumanından
D Beyaz egzoz dumanından
   
50 Dizel motorların yakıt deposunda biriken su ne zaman tahliye edilir?
 
A Günlük bakımında
B Haftada bir
C Ayda bir
D 3 ayda bir
   
51 Benzinli motor için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Sıkıştırılmış olan yakıt ile hava karışımı buji ile ateşlenir
B Sıkıştırılmış olan yakıt buji ile ateşlenir.
C Sıkıştırılmış olan yakıt ile hava karışımı enjektör ile ateşlenir.
D Sıkıştırılmış olan hava buji ile ateşlenir.
   
52 Hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürü­cüden kaynaklanan kusurdur?
 
A Aşırı hız yapılması
B Frenlerin ayarsız olması
C Lastiklerin havasının az olması
D Rölanti ayarının bozuk olması
   
53
Dizel motorda aracın gösterge panelinde hangisinin yanıyor olması ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?
 
A A
B B
C C
D D
   
54 Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?
 
A Motorun zor çalışması
B Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi
C Motorun iyi soğutulamaması
D Şarj lambasının sönmemesi
   
55 Aşağıdakilerden hangisi LPG’ li motorların dezavantajlarındandır?
 
A Ateşleme bujisinin ömrü uzun olur.
B Yağın ömrü uzun olur.
C Motor performansı bir miktar düşer.
D Egzoz emisyonları açısından daha çevrecidir.
   
56 Benzinli motorda hava filtresi kirli ise ne olur?
 
A Motor az yağ yakar.
B Motorun gücü artar.
C Motorun gücü azalır.
D Motor çok yağ yakar.
   
57 Hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürü­cüden kaynaklanan kusurdur?
 
A Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
B Bujilerin arızalı ve ayarsız olması
C Rölanti ayarının bozulması
D Frenlerin ayarsız olması
   
58 Dizel motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
 
A Motorin
B Benzin
C Gaz yağı
D Alkol
   
59 Aşağıdakilerden hangisi araçta kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
 
A Motorun rölanti devresinin yüksek olması
B Yağlama sisteminin görev yapamaması
C Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi
D Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
   
60 Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
 
A Amortisör kontrol edilir.
B Lastiklerin havasının normal değerde olmasına dikkat edilir.
C Yayların normal seviyede olmasına dikkat edilir.
D Motor yağının kontrolü yapılır.
   
61 Aşağıdakilerden hangisi silindir içerisinde sıkıştırılmış havanın üzerine motorin püskürtür?
 
A Enjektör
B Buji
C Distribütör
D Besleme pompası
   
62 Dört zamanlı dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
 
A Karışım
B Motorin
C Benzin
D Hava
   
63 Dizel motorlarda yakıtın ateşlemesi nasıl olur?
 
A Buji kıvılcımı ile
B Elektrik motoru ile
C Dışarıdan ısıtılarak
D Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
   
64 Karbüratörlü benzin motorunda, emme zamanında silindirlere ne emilir?
 
A Hava ile yakıt karışımı
B Sadece yakıt
C Sadece hava
D Hava ve egzoz gazı
   
65 Hangisi yakıt tüketiminin artmasında araç­tan kaynaklanan kusurdur?
 
A Lastiklerin havasının az olması
B Aşırı hız yapılması
C Ani duruş ve kalkış yapılması
D Uygun viteste gidilmemesi
   
66 Dizel motorlarda kullanılan ısıtma bujileri­nin görevi nedir?
 
A Soğuk havalarda silindir içindeki havayı ısıtmak
B Motor soğutma suyunun sıcaklığını ölçmek
C Motora giren havayı temizlemek
D Ateşleme yapmak
   
67 Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?
 
A Far ayarı
B Rot ayarı
C Fren ayarı
D Rölanti ayarı
   
68 Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
 
A Far ayarının bozulması
B Hava filtresinin kirli olması
C Fren balatalarının aşınması
D Vantilatör kayışının sıkı olması
   
69 Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
 
A Benzin
B Motorin
C Antifriz
D Gaz yağı
   
70 Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
 
A Lastik hava basınçlarının yetersiz olması
B Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması
C Ön düzen ayarlarının bozuk olması
D Frenlerin ayarsız olması

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021