MOTOR BİLGİSİ
   
1 İçten yanmalı motorun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Yakıttan elde ettiği mekanik enerjiyi ısı enerjisine çeviren makinedir.
B Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinedir.
C Akümülatörden elde ettiği enerjiyi kimyasal enerjiye çeviren makinedir.
D Akümülatörden elde ettiği enerjiyi ısı enerjisine çeviren makinedir.
   
2 İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi meka­nik enerjiye dönüştürür?
 
A Elektrik enerjisini
B Hidrolik enerjiyi
C Nükleer enerjiyi
D Isı enerjisini
   
3
Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
 
A Egzoz zamanı
B Sıkıştırma zamanı
C Yanma zamanı
D Emme zamanı
   
4 Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?
 
A Su ve yağ soğutmalı
B Su ve hava soğutmalı
C Yağ ve motorin soğutmalı
D Hava ve benzin soğutmalı
   
5 I - LPG II - Benzin III - Motorin İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
 
A I-II-III
B Yanlız I
C II-III
D I-II
   
6 Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?
 
A Vites kutusu
B Dinamo
C Diferansiyel
D Motor
   
7 İki ve dört zamanlı motorlar aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?
 
A Jet motorlarında
B Helikopter motorlarında
C Araç motorlarında
D Uçak Motorlarında
   
8 Motorlar yakıt çeşitlerine göre nasıl sınıflandırılır?
 
A Mazot, fueloil ve LPG
B Benzin, dizel ve LPG
C Dizel, fueloil ve LPG
D Gaz yağı, mazot ve LPG
   
9
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası yukarıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindire yakıt-hava karışımı girer?
 
A Emme zamanı
B Sıkıştırma zamanı
C Ateşleme zamanı
D Egzoz zamanı
   
10 Hangisi araçlarda kullanı­lan motor çeşididir?
 
A İçten yanmalı
B Alttan yanmalı
C Üstten yanmalı
D Dıştan yanmalı
   
11 Motorun silindiri oluşturan ana gövdesine ne denir?
 
A Manifold
B Motor bloğu
C Silindir kapağı
D Karter
   
12 Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içerisinde yakan ve üretilen enerjisini piston-biyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
 
A Dıştan yanmalı motor
B Elektrik motoru
C Marş motoru
D İçten yanmalı motor
   
13 Dört zamanlı bir motorda, sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?
 
A 3.zaman
B 1.zaman
C 2.zaman
D 4.zaman
   
14 Dört zamanlı motorlarda zamanların sıralanması aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Emme-Egzoz-Sıkıştırma-Ateşleme
B Ateşleme-Emme-Egzoz-Sıkıştırma
C Emme-Sıkıştırma-Ateşleme-Egzoz
D Ateşleme-Sıkıştırma-Egzoz-Emme
   
15 Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
 
A Tekerlek
B Motor
C Vites kutusu
D Diferansiyel
   
16
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanla­rın oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi zamanda, yakıt-hava karı­şımı pistonla sıkıştırılır?
 
A Ateşleme zamanı
B Egzoz zamanı
C Sıkıştırma zamanı
D Emme zamanı
   
17
Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sekildeki gibidir. Buna göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?
 
A Emme zamanı
B Sıkıştırma zamanı
C Ateşleme zamanı
D Egzoz zamanı
   
18 Dört zamanlı dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
 
A Karışım
B Motorin
C Benzin
D Hava
   
19 Dizel motorlarda yakıtın ateşlemesi nasıl olur?
 
A Buji kıvılcımı ile
B Elektrik motoru ile
C Dışarıdan ısıtılarak
D Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
   
20 Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?
 
A Hidrolik yağı
B Sadece hava
C Sadece yakıt
D Yakıt-hava karışımı

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021