EGZOZ SİSTEMİ
   
1
ekilde soru işareti ile gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Emme manifoldu
B Egzoz manifoldu
C Radyatör hortumu
D Jikle tertibatı
   
2 Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Emme manifoldu
B Emme susturucusu
C Egzoz susturucusu
D Egzoz supabı
   
3 Araçta, egzozdan fazla ses çıkıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Motor hararet yapmıştır.
B Motor yağı fazladır.
C Egzoz susturucusu deliktir.
D Hava filtresi deliktir.
   
4 Araçtan egzoz susturucu çıkarılırsa ne olması beklenir?
 
A Gürültü kirliliğinin artması.
B Motorun ısınarak stop etmesi.
C Gürültü kirliliğinin en aza inmesi.
D Egzozdan siyah renkte duman çıkması.
   
5 Katalitik konvertörün görevi nedir?
 
A Yakıtı süzmek.
B Fren sistemini güçlendirmek.
C Egzoz gazındaki zehirli maddeleri azaltmak
D Yakıt tüketimini azaltmak.
   
6 Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır?
 
A Gaz yağı
B Süper benzin
C Kurşunsuz benzin
D Alkol
   
7 I-Gürültüyü azaltmak II-Egzoz gazından çıkan kirleticileri azaltmak III-Yanma odasında oluşan sıcak atık gazın atılmasını sağlamak Yandakilerden hangileri motorlarda kullanılan egzoz sisteminin görevlerindendir?
 
A Yanlız I
B I ve II
C II ve III
D I, II ve III
   
8 Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Karbüratör
B Emme supabı
C Emme manifoldu
D Egzoz manifoldu
   
9 Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
B Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
C Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
D Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021