YAĞLAMA SİSTEMİ
   
1 Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
 
A Motor çok soğur.
B Motor yakıtına yağ karışır.
C Motor aşırı ısınarak zarar görür.
D Motor suyuna yağ karışır.
   
2 Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görüldüğünde ne yapılır?
 
A Motor devri yükseltilir.
B Motor devri düşürülür.
C Motor rölantide çalıştırılır.
D Motor hemen durdurulur.
   
3 Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısınının etkisiyle motor parçaları birbiri ile kaynaşır ve sıkışır?
 
A Antifriz
B Motor yağı
C Fren hidroliği
D Akü elektroliti
   
4 Motor yağ filtresi, hangi yağın temizlenmesinde kullanılır?
 
A Vites kutusu yağının
B Motor yağının
C Diferansiyel yağının
D Direksiyon kutusu yağının
   
5 Karterde yağın kalmadığı ilk önce aracın hangi göstergesinden anlaşılır?
 
A Şarj göstergesinden
B Yağ göstergesinden
C Yakıt göstergesinden
D Hız göstergesinden
   
6 Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
 
A Ateşleme sistemine yardımcı olmak
B Motorun soğutulmasına yardımcı olmak
C Yakıtın yanmasına yardımcı olmak
D Motorun erken ısınmasını sağlamak
   
7 Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısınının etkisiyle motor parçaları birbiri ile kaynaşır ve sıkışır?
 
A Antifriz
B Motor yağı
C Fren hidroliği
D Akü elektroliti
   
8 Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilir?
 
A Aracın ön tarafının kalkık olmasına
B Aracın arka tarafının kalkık olmasına
C Aracın düz zeminde olmasına
D Aracın yan tarafına eğik olmasına
   
9
Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ilgili şekildeki gibi bir arıza sistemi görülüyor ise, öncelikle yapılması gereken nedir?
 
A Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır.
B Hava filtresi değiştirilmelidir.
C Motor rölantide çalıştırılmalıdır.
D Motor hemen durdurulmalıdır.
   
10 Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir?
 
A Yağ rengi kontrolü
B Yağ kaça kontrolü
C Hava filtresi kontrolü
D Yağ seviyesi kontrolü
   
11 Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görüldüğünde ne yapılır?
 
A Motor devri yükseltilir.
B Motor devri düşürülür.
C Motor rölantide çalıştırılır.
D Motor hemen durdurulur.
   
12 Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı, basınçlı olarak motorun parçalarına gönderir?
 
A Su pompası
B Yağ pompası
C Distribütör
D Radyatör
   
13
Aracın gösterge panelinde, yağlama sisteminin çalışmadığını gösteren ikaz ışığı şekli hangisidir?
 
A A
B B
C C
D D
   
14 Motorda, çalışan parçaların temizliğini han­gi sistem sağlar?
 
A Yakıt sistemi
B Soğutma sistemi
C Ateşleme sistemi
D Yağlama sistemi
   
15 Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
 
A Motorun erken ısınmasını sağlamak
B Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek
C Yakıt – hava karışımını ayarlamak
D Tekerleğe gelen yükü azaltmak
   
16 Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?
 
A Alaşımlı jant
B Motor yağı kalitesi
C Doğru yapılmış far ayarı
D Delinmiş egzoz susturucu
   
17
Seyir hâlinde iken gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanı­yor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
 
A A
B B
C C
D D
   
18 Aşağıdakilerden hangisi karterin görevidir?
 
A Soğutma suyunu depolamak
B Motor yağını depolamak
C Ateşleme yapmak
D Motora ilk hareketi vermek
   
19 Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?
 
A Yağ filtresi
B Hava filtresi
C Yakıt filtresi
D Polen filtresi
   
20
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
 
A Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
B Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
C Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
D Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
   
21 Aşağıdakilerden hangisi, yağlama sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?
 
A Su seviyesi kontrolü
B Hava filtresi kontrolü
C Yağ seviyesi kontrolü
D Hidrolik seviyesi kontrolü
   
22
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konur?
 
A Antifiriz
B Motor yağı
C Fren hidroliği
D Motor soğutma suyu
   
23 Araçta, motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisi yapılır?
 
A Kontak anahtarını kapatmadan motor çalışır durumda kontrol edilir
B Kontak anahtarı kapatılıp 4-5 dakika beklenir ve kontrol edilir
C Motor yüksek hızda çalışırken kontrol edilir.
D Motor rölantide çalışırken kontrol edilir
   
24 Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
 
A Ateşleme sistemine yardımcı olmak
B Motorda çalışan parçaların hareketini kolaylaştırmak
C Yakıtın yanmasına yardımcı olmak
D Motorun erken ısınmasını sağlamak
   
25 Motor çalışırken yağ basıncı ikaz ışığı yanı­yorsa arıza aşağıdakilerin hangisi olabilir?
 
A Radyatörde su yoktur.
B Karterde yağ kalmamıştır.
C Depoda yakıt kalmamıştır.
D Karbüratöre yakıt gelmiyordur.
   
26 Yağ lâmbası, araç çalışırken yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Yağ müşürünün kablosunda kısa devre olmuştur.
B Karterde yağlama yağı fazladır
C Külbütörde yağlama yağı fazladır.
D Külbütör yağlama yağı azdır.
   
27 Motordaki aşınmaları hangi sistem önler?
 
A Ateşleme sistemi
B Marş sistemi
C Yağlama sistemi
D Şarj sistemi
   
28 Motorun alt tarafını kapatarak hareketli parçaları dış etkenlerden koruyan ve motor yağına depoluk eden parça hangisidir?
 
A Silindir kapağı
B Karter
C Radyatör
D Külbütör kapağı
   
29 Motor çalışırken, yağlamanın olup olmadığı nereden anlaşılır?
 
A Yağ çubuğundan
B Yağ filtresinden
C Yağ göstergesinden
D Yağ karterinden
   
30 Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?
 
A Yağdanlık
B Yağ filtresi
C Yağ çubuğu
D Yağ pompası
   
31 Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Şarj sistemi
B Yağlama sistemi
C Marş sistemi
D Ateşleme sistemi

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021